Archiwum

Archiwum

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w naszej parafii


Jak co roku, wielka Uroczystość dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie obchodzona w naszej parafii, pot. Boże Ciało

czytaj więcej

Jubileusz 25-lecia Parafii w Janówku”

W niedzielę 28 listopada na Mszy Św. o godz.18.00 sprawowanej przez Ordynariusza naszej diecezji – Biskupa Romualda Kamińskiego, celebrowaliśmy Jubileusz 25-lecia istnienia naszej parafii Św. Bartłomieja Apostoła. W tym dniu również grupa młodzieży przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Wobec licznie zgromadzonego duchowieństwa z dekanatu oraz parafian wyrażaliśmy dziękczynienie Panu Bogu za istnienie wspólnoty parafialnej oraz zbudowanie świątyni. Wspominaliśmy wszystkich dobrodziejów, ofiarodawców oraz całą wspólnotę parafialną, wśród których największe zasługi miała Pani Regina Korczyńska i ks. Czesław Żyła – inicjator powstania parafii oraz dwaj proboszczowie ks. prałat Krzysztof Czyżyk i ks. kanonik Jan Gołembiewski.

czytaj więcej

Dekret biskupi

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienie biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym na Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan.87 § 1 i kan. 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję ogólną dyspensę udzieloną dnia 12 marca 2020 roku od obowiązku uczestnictwa we Mszy Św. w niedzielę i święta nakazane. Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej oraz świątecznej. (…)
Bp. Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Drogi krzyżowej w piątki godz.17.00 i gorzkich zali w niedzielę o godz.17.30. Na drogi krzyżowe zapraszamy dzieci, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, młodzież, młodzież przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania z indeksami. Zapraszamy wszystkich parafian.

 • Z racji obostrzeń związanych z pandemią rekolekcje dla szkół w tym roku prowadzone będą w parafii w dniach 18,19 i 20 marca.
  • w czwartek 18.03 Msza Św. o godz. 16.00
  • w piątek – Msza Św. z nauką o godz.16.00. W piątek dodatkowo na Mszy Św. o godz.16.00 będzie inauguracja Roku Rodziny. Po Mszy Św. w ramach rekolekcji droga krzyżowa.
  • W sobotę dla szkół Msza Św. o godz.12.00.
  • W sobotę 20 marca dla całej parafii będzie dzień skupienia połączony z Adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią.
   • od godz.09.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wstępna modlitwa,
   • spowiedź od godz. 09.00 do 13.00 i po południu od godz.16.00 do 18.00. o godz. 18.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną.

  Zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy i skorzystania z sakramentu pokuty, gdyż jest to jedyna szansa, by przygotować się duchowo do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

  Modlitwa i Błogosławieństwo do odmówienia w domach z okazji kolędy w Liturgicznym czasie Bożego Narodzenia

  Niech Maryja z Józefem i Bożą Dzieciną wejdzie w progi Naszego Domu przynosząc w tym trudnym czasie pandemii zdrowie, pokój i pomnożenie wszelkiego dobra płynącego z tajemnicy Miłości, która przyszła na świat. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego niech zstąpi na Nasz Dom w tym nadchodzącym 2021 roku

  Niedzielna Msza Św. w sobotę

  Informujemy, że w każdą sobotę o godz.18.00 odprawiana będzie Msza Św. z niedzieli. Zapraszamy parafian również na tę Mszę Św. niedzielną

  LIST PASTERSKI ks. bp. Romualda Kamińskiego na Adwent 2020 r. i KOMUNIKAT dotycz. nominacji biskupa pomocniczego.

  List pasterski ks. bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego, na rozpoczęcie Adwentu 2020 roku – list należy odczytać na wszystkich Mszach Świętych w niedzielę, 29 listopada br. Do listu załączony został komunikat związany z nominacją biskupa pomocniczego.

  Komunikat zaczerpnięty ze strony diecezja.waw.pl

  Dekret dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa
  16 października 2020 roku

  D E K R E T
  dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

  W związku z trwającą epidemią chcemy dołożyć starań, by wierni gromadzący się w świątyniach mogli bezpiecznie uczestniczyć w liturgii, korzystać z sakramentów świętych i szukać umocnienia w Bogu w tym trudnym czasie. Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są konkretne reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

  1. Dyspensa
   Przypominam, że udzielona na początku pandemii dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. nadal obowiązuje, tym bardziej w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej”.
  2. Środki ochrony osobistej
   Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, nie zaś koncelebransów. Kapłani i szafarze nadzwyczajni mają obowiązek używania maseczek podczas udzielania Komunii Świętej. Prosimy o zachowywanie dystansu społecznego: w „strefie czerwonej” 1 osoba na 7 m², w „strefie żółtej” 1 osoba na 4 m². Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek i zachowania odległości pomiędzy osobami. Wodę święconą udostępniamy wiernym z pominięciem kropielnic – buteleczki, dozowniki itp.
  3. Udzielanie Komunii Świętej
   Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno wymuszać na wiernych przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.
  4. Sakrament pokuty i pojednania
   Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.
   • Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).
   • W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.
   • W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.
  5. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach
   W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości. Jeśli w najbliższych dniach pojawią się inne, szczególne okoliczności w tej materii, będziemy informować o ewentualnych nowych zaleceniach w oddzielnym komunikacie.
  6. Spotkania formacyjne
   Spotkania grup formacyjnych, jeśli nie są w tych dniach konieczne, należy odłożyć. Jeśli według duszpasterzy powinny się odbyć, to może w nich uczestniczyć: w „strefie czerwonej” do 10 osób, a w „strefie żółtej” do 25 (przy zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz przy użyciu maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk). Zalecamy Księżom również zachowanie szczególnej ostrożności w korzystaniu z grupowych rekolekcji kapłańskich. Ogarniam modlitwą i błogosławię wszystkim Wiernym naszej Diecezji. Szczególnej opiece Matki Bożej zawierzam starszych i chorych. Dla całej służby zdrowia wypraszam łaskę siły i odwagi do walki z pandemią.

  +Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

  Pierwsza Komunia Święta – Program Białego tygodnia:

  • poniedziałek, 21.09 godz.18.00 – dzieci otrzymują na Mszy Św. pamiątkowe obrazki pierwszokomunijne
  • wtorek, 22.09 godz.18.00, dzień wdzięczności rodzicom, dzieci przynoszą bukiet kwiatów,
  • środa, 23.09 godz.18.00, – dzieci otrzymują książeczki na pierwszy piątek miesiąca. Mogą złożyć ofiarę z otrzymanych prezentów dzieciom z misji.

  Sakrament Bierzmowania

  Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii udzieli Bp. Ordynariusz naszej Diecezji Romuald Kamiński 02 października 2020r. na Mszy św. o godz.18.00

  Wirtualna taca – Bóg zapłać

  Uprzejmie informujemy, że można składać ofiary na tacę wirtualną. Konto parafii – Nr 09 80110008 0000 0096 9235 0004. Bóg zapłać za każdą ofiarę

  Msze św. w okresie wakacyjnym

  W okresie wakacyjnym Msze św. przez miesiące lipiec i sierpień będą odprawiane o godz.07.00, 09.30 i 11.00. Mszy św. o godz.18.00 w wakacje nie będzie.

  Przewodniczący Episkopatu zachęca do korzystania z parafialnej posługi duszpasterskiej 15 maja 2020 roku

  Od niedzieli 17 maja podczas Mszy Świętej lub innego obrzędu liturgicznego na 1 wiernego musi przypadać 10 m2. W związku z tym należy wyliczyć i poinformować parafian, ile osób maksymalnie będzie mogło uczestniczyć w liturgii w danym kościele. Do coraz odważniejszego korzystania z parafialnej posługi duszpasterskiej zachęca abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

  więcej

  Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego
  17 kwietnia 2020 roku

  Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach w Polsce, związane z COVID-19. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni.

  W związku z tym polecam, aby:

  1. Księża Proboszczowie wyliczyli powierzchnię świątyni, która jest przeznaczona do kultu religijnego.
  2. Biorąc pod uwagę 15m2 powierzchni na jedną osobę należy wyliczyć, ile osób maksymalnie może uczestniczyć w liturgii w danym kościele.
  3. W najbliższą niedzielę należy poinformować w ogłoszeniach parafian o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia. Taka informacja powinna zostać też umieszczona przy wejściu do kościoła.
  4. Księża Proboszczowie przekażą Dziekanom w dniu dzisiejszym informacje o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie wiernych.
  5. Księża Dziekani, do dnia 20 kwietnia br., przekażą informacje ze swojego dekanatu do kurii drogą mailową: kuria@diecezja.waw.pl
  6. Przypominam i zobowiązuję duszpasterzy do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych.

  Z modlitwą i błogosławieństwem
  +Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  Komunikat zaczerpnięty ze strony diecezja.waw.pl

  Życzenia wielkanocne
  Na ten trudny czas, w którym przyszło nam przeżywać te Święta Paschalne, życzę wszystkim, aby zmartwychwstanie Chrystusa, przez które pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, było dla nas odnowieniem Ducha. Ducha, w którym nie jesteśmy już niewolnikami, ale Dziećmi Bożymi powołani do nowego życia w wolności. Niech łaska Zmartwychwstania wlewa do naszych serc pokój, ufność i pomimo trudnego kontekstu radość Paschalną.

  Wielkanoc 2020, Janówek Pierwszy

  Proboszcz ks. Józef Kałęcki

  Celebracja Wielkiego Tygodnia w naszej parafii

  Rozpoczęliśmy Celebrację Wielkiego Tygodnia. Przez całe Święta Paschalne będziemy mogli uczestniczy we Mszach ŚW. On-line na naszym fecbooku

  • Wielki Czwartek godz. 18.00
  • Wielki Piątek godz. 18.00
  • Wielka Sobota godz. 19.00
  • Rezurekcja 6.00
  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego godz. 11.00
  • Poniedziałek Wielkanocny godz. 11.00

  Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego

  24 marca 2020 roku

  Warszawa, 24 marca 2020 roku
  KOMUNIKAT
  W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

  1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
  2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.
   UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń. Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.
  3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
  4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.
  5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
  6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

  Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.
  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  więcej

  Bp Romuald Kamiński zachęca do modlitwy w łączności z Ojcem Świętym

  Wielebni Duszpasterze Czcigodni Diecezjanie!
  W odpowiedzi na apel papieża Franciszka zapraszam do modlitwy w duchowej łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem jutro 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.
  Proszę Kapłanów o zmówienie o tej porze modlitw „Ojcze Nasz” i „Anioł Pański” w każdej świątyni naszej Diecezji w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Niech naszej modlitwie towarzyszy uroczyste bicie dzwonów kościelnych. Zachęcam wszystkich Wiernych do przyłączenia się do tej inicjatywy w Waszych domach. Na prośbę kardynała Angelo Bagnasco przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) polecamy tego dnia odmówić również załączoną poniżej modlitwę.
  Z modlitwą i błogosławieństwem
  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!” Dod. Jakub Troszyński 24.03.2020 o 12.12, akt. 24.03.2020 o 12.14

  więcej

  Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

  więcej

  Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego – 13 marca 2020 roku

  Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

  1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
  2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne), pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.
  3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.
  4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).
  5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
  6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.
  7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.
  9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
  10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

  Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

  Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

  Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

  + Romuald Kamiński

  Biskup Warszawsko-Praski

  Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

  Komunikat Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa

  1. Osoby w podeszłym wieku, chore lub z objawami choroby zachęcamy do pozostania w domu i uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej poprzez transmisje telewizyjne i radiowe.
  2. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej w dwojaki sposób: do ust lub na rękę (w drugim przypadku kapłani powinni pouczyć w jaki sposób układamy ręce do godnego przyjęcia i poinformować o konieczności spożycia Ciała Pańskiego przy kapłanie; gdy udziela kilku kapłanów przynajmniej jeden z nich powinien udzielać tylko na rękę).
  3. Kapłani i szafarze nadzwyczajni powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.
  4. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, a nie przez podawanie ręki.
  5. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować kratki konfesjonału zabezpieczone folią.
  6. Należy utrzymywać w należytej czystości kropielnice i paramenty liturgiczne.
  7. Adoracje krzyża lub relikwii powinny odbywać się poprzez ukłon, a nie ucałowanie.
  8. Należy przełożyć na późniejszy czas wszystkie spotkania parafialne (spotkania formacyjne lub organizacyjne grup, szkolenia, wykłady, konferencje etc.), poza programowymi nabożeństwami liturgicznymi.
  9. W najbliższą niedzielę na zakończenie Mszy Świętych należy odśpiewać w postawie klęczącej suplikacje.
  10. Prosimy o monitorowanie i stosowanie się do bieżących komunikatów kompetentnych służb.

  + Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

  Komunikat Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Rekolekcje Wielkopostne

  Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą od 22 marca, tj. czwarta niedziela Wielkiego Postu do 25 marca – Święto Zwiastowania. Rekolekcje dla szkoły podstawowej w tym samym czasie od 23 marca do 25 marca. Msze św. o godz. 09.00, 11.00 i 18.00

  Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia

  • Święte Triduum Paschalne jest najważniejszą celebracją całego Roku Liturgicznego.
   • Wielki Czwartek 18. kwietnia – Msza Wieczerzy Pańskiej g.18.00
   • Wielki Piątek 19. kwietniagodz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia
    -Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia, która trwać będzie do Wigilii Niedzieli Miłosierdzia
    godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej. Taca w tym dniu przeznaczona jest na konserwację Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie
   • Wielka Sobota 20 kwietnia – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem przy Grobie Pana Jezusa od godz. 08.00 do godz. 18.30
   • Plan Adoracji na Wielką Sobotę
    1. godz.08.00-09.00 – Chór parafialny
    2. godz.09.00-10.00 – Róża Pierwsza i Druga, św. Teresy z Liseu i Św. Moniki
    3. godz.10.00-11.00 – Róża Trzecia i Czwarta – św. Franciszka i Św. Teresy z Avilla
    4. godz.11.00-12.00 – Róża Piąta i Szósta – św. Faustyny i św. Jana Pawła II
    5. godz.12.00-13.00 – Róża męska
    6. godz.13.00-14.00 – Schola
    7. godz.14.00-15.00 – Rodzice i dzieci pierwszokomunijni i rocznicowi
    8. godz.15.00-16.00 – Grupa miłosierdzia – Rycerstwo Niepokalanej
    9. godz.16.00-17.00 – młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania
    10. godz.17.00-18.00 – ministranci
    11. godz.18.00 -18.30 – lektorzy
   • W wielki Piątek i w Wielką Sobotę obowiązuje POST ŚCISŁY PASCHALNY
   • ŚWIĘCENIE POKARMÓW
    1. Krubin – Remiza OSP – godz.10.
    2. Janówek Pierwszy – Remiza OSP – godz.10.30
    3. Góra – ul. Rzeczna numer 3/2 – Państwo Muchowscy – godz.11.00
    4. Góra – ul. Pałacowa – przy kapliczce, godz.11.15
    5. Janówek Drugi – świetlica – godz.11.30
    6. Kościół – godz.12.00
   • Wigilia Paschalna – Pierwsza Msza Zmartwychwstania – godz.19.00. Na tę liturgię przychodzimy ze świecami
   • 21.04.2018 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Msza św. Rezurekcyjna – godz. 06.00

   Bierzmowanie w naszej Parafii

   W tym tygodniu w środę 10. kwietnia ks. Bp Marek Solarczyk na mszy św. o godz. 18.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży. Przygotowanie dla młodzieży, rodziców i świadków będzie wg następującego planu.

   1. Poniedziałek 08. kwietnia – godz. 19.00 próba generalna. Młodzież przychodzi ze świadkami (proszę zabrać ze sobą długopisy).
   2. Wtorek 09.kwietnia godz. 19.00 – Liturgia Pokutna i sakrament pojednania – spowiedź. Zapraszamy również świadków i rodziców. Po spowiedzi indywidualnej będzie sprzątanie kościoła. Zapraszamy wszystkich parafian na tę uroczystą mszę św. Służbę liturgiczną prosimy o asystę.
  • Droga krzyżowa ulicami Krubina

   W piątek 12. kwietnia droga krzyżowa ulicami naszej parafii. Rozpoczęcie o godz. 18.00 przy cmentarzu parafialnym w Krubinie. Na koniec drogi krzyżowej dla dzieci zostaną rozdane nagrody. Dzieci przynoszą książeczki z obrazkami. PLAN DROGI KRZYŻOWEJ:

   • Rozpoczęcie ks. proboszcz
   • Wprowadzenie – lektor
   • Stacja I – OSP Janówek –Góra
   • Stacja II – Domowy Kościół
   • Stacja III – Róża św. Franciszka
   • Stacja IV – Róża św. Teresy z Liseu
   • Stacja V – Róża św. Moniki
   • Stacja VI – Róża św. Jana Pawła II
   • Stacja VII – Róża św. Faustyny
   • Stacja VIII – Róża męska
   • Stacja IX – Schola dziecięco – młodzieżowa
   • Stacja X – Kandydaci do bierzmowania
   • Stacja XI – Chór dorosłych
   • Stacja XII – OSP Krubin
   • Stacja XIII – Rodzice i dzieci pierwszokomunijne
   • Stacja XIV – Ministranci
   • Zakończenie lektor
   • Rozdanie nagród dzieciom
   • Błogosławieństwo ks. proboszcz

   REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019

   Zapraszamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które w tym roku, w naszej parafii rozpoczną się 24. marca i potrwają do 27. marca. Msze św. będą o godz. 09.00, 11.00 i 18.00. Zapraszamy

   Wycieczka do Łańcuta

   Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki oraz Rada Seniorów Gminy Wieliszew zapraszają na dwudniową wycieczkę do Łańcuta i Leżajska w dniach 14/15 czerwca 2019 r.

      • W programie zwiedzanie:
     • Zamek i Synagoga w Łańcucie
     • Kościół Biskupa Stanisława
     • Zespół klasztorny w Leżajsku
     • Muzeum Ziemi Leżajskiej

   Zapisy u Pani Małgorzaty Górzyńskiej, Renaty Makowskiej i Bożeny Mróz

   Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich 8 marca 2019 roku – piątek I tygodnia Wielkiego Postu

   Zgodnie z decyzją podjętą podczas 380 Zebrania Plenarnego KEP (25-28 września 2018 roku) piątek I tygodnia Wielkiego Postu, 8 marca, będzie przeżywany jako dzień ogólnopolskiej modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.

   Prosimy wszystkich wiernych o indywidualne podjęcie tej intencji, realizując ją w wybrany przez siebie sposób: modlitwa, post, inne wyrzeczenie pokutno-wynagradzające.

   Ja będę polecał tę intencję odprawiając Drogę Krzyżową w Katedrze Warszawsko-Praskiej o godzinie 19.00
   + Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

   Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”
   8 marca 2019 roku

   W związku z podpisaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”, budzącej niepokój społeczny, biskupi archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej przedstawiają wspólne stanowisko.

   Kard. Kazimierz Nycz
   Arcybiskup Metropolita Warszawski

   Bp Romuald Kamiński
   Biskup Warszawsko-Praski
   Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”

   Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.
   Chrześcijańska antropologia a LGBT

   W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+”, ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”.

   Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”, a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości [1].

   Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.
   Kościół o edukacji seksualnej

   Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia (punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach [2], podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.

   W chrześcijańskiej wizji „pozytywne i mądre wychowanie seksualne” powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście „wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie” [3]. Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

   Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w Amoris laetitia pisze: „Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości” [4]. „Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów” [5].
   Kontrowersje wynikające z lektury „Deklarcji LGBT+”

   Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami „Deklaracji LGBT+”. Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w „Deklaracji”, stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole” [6]. Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

   Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach „Deklaracji” zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT.

   Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.

   artykuł zaczerpnięty ze strony Diecezji Warszawsko-Praskiej

   Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 roku
   «Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8,19)

   Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 roku

   «Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8,19)
   Drodzy bracia i siostry!

   Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego» (1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać do pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, działająca w nas już podczas ziemskiego życia, jest procesem dynamicznym, który obejmuje także historię i całe stworzenie. Św. Paweł dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19). W takiej perspektywie chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które niech nam towarzyszą na drodze nawrócenia w nadchodzącym Wielkim Poście.
   Odkupienie stworzenia

   Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku liturgicznego, za każdym razem zaprasza nas do przeżywania pewnego procesu przygotowania, ze świadomością, że nasze stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. Rz 8,29) jest bezcennym darem miłosierdzia Bożego.

   Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba odkupiona, która pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14), i wie, jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo Boże, począwszy od tego zapisanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu. Dlatego właśnie stworzenie – mówi św. Paweł – posiada usilne pragnienie objawienia się synów Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni żyją jej owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego. Kiedy miłość Chrystusa przemienia życie świętych – ducha, duszę i ciało – oddają oni chwałę Bogu, a przez modlitwę, kontemplację i sztukę angażują w to także stworzenia, jak pięknie wyraża to „Pieśń Słoneczna” św. Franciszka z Asyżu (por. enc. Laudato si’, 87). Jednak w tym świecie harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc grzechu i śmierci.
   Destrukcyjna siła grzechu

   Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas samych, ale także wobec bliźnich i innych stworzeń, uważając, mniej lub bardziej świadomie, że możemy ich używać według własnej woli. Zaczyna wtedy dominować brak umiarkowania, prowadząc do stylu życia naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja i natura każą nam szanować, podążając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami, które w Księdze Mądrości przypisuje się ludziom niegodziwym lub tym, którzy nie uznają Boga jako punktu odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość (por. 2,1-11). Jeśli nie jesteśmy stale ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę horyzontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, że zwycięża logika wszystkiego i natychmiast, oraz mieć coraz więcej.

   Wiemy, że przyczyną każdego zła jest grzech, od którego pojawienia się wśród ludzi zerwana została komunia z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni przede wszystkim przez nasze ciało. Zerwanie komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia, zamieniając ogród w pustynię (cfr Gen 3,17-18). Chodzi tutaj o grzech, który sprawia, że człowiek uważa siebie za boga stworzenia, czuje się jego absolutnym panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale w swoim własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi.

   Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 7,20-23) – i objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym – prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani.
   Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia

   Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się „nowym stworzeniem”: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe” (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może „przeżyć Wielkanoc”: otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1). A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej.

   Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia, spełni się, kiedy objawią się synowie Boga, to znaczy gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia „z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.

   Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.

   Drodzy Bracia i Siostry, „Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które „zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.

   Watykan, 4 października 2018, Święto św. Franciszka z Asyżu

   artykuł zaczerpnięty ze strony Diecezji Warszawsko-Praskiej

   Poradnia życia małżeńskiego rodzinnego

   W ramach Dekanatu Nowy Dwór Mazowiecki rozpoczęła działalność – Poradnia życia małżeńskiego i rodzinnego. Do poradni można zgłaszać się od 14. marca w każdy czwartek od godz.18.00 do 19.00 w parafii Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Maz. Narzeczeni mogą tam zaliczyć poradnię małżeńską wymaganą przed sakramentem małżeństwa. Zapraszamy również osoby pragnące skorzystać z porady dot. życia małżeńskiego i rodzinnego.

   GAZETKA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

   W dniach 3-28 października 2018 r w Watykanie odbyło się XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat młodzieży, na którym jednym z delegatów z Polski był ks. bp Marek Solarczyk, który zabierając głos podczas obrad przedstawił spostrzeżenia od noszące się do nauczania religii w szkole. Zachęcamy księży opiekunów LSO, lektorów i ceremoniarzy do przeczytania dokumentu posynodalnego.

   czytaj więcej

   Uroczystość Wszystkich Świętych

   W tym tygodniu Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz.09.30 i o 11.00 na cmentarzu, z procesją i modlitwą za zmarłych
   2.listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz.10.00 i o 18.00 w intencjach wypominkowych. Po mszy św. procesja za zmarłych w kościele z wypominkami
   Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nabożnie pomodlą się w kościele lub w kaplicy, odmówią Ojcze nasz i Wierzę w Boga, zachowując warunki odpustu. Odpust można ofiarować za duszę w Czyśćcu cierpiące
   13. września przeżywać będziemy w naszej parafii
   dzień modlitwy jako dzień dziękczynienia za nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego i troski o duchowe owoce tego czasu.
   Program tego dnia jest następujący:

     • godz. 07.30 – Msza św
     • godz. 08.30 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
     • godz. 09.00 – Różaniec – tajemnice radosne – pierwsza Róża – św. Teresy z Liseau
     • godz.10.00 – Różaniec – tajemnice bolesne – II Róża – św. Moniki
     • godz.11.00 – Szkoła Podstawowa w Janówku – modlitwa dzieci
     • godz.12.00 – Anioł Pański i adoracja – III Róża – św. Franciszka
     • godz. 13.00 – Różaniec- tajemnice chwalebne – IV Róża – św. Teresy z Avilla
     • godz. 14.00 – Różaniec- tajemnice Światła – V Róża – św. Faustyny
     • godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja – Róża VI – św. Jana Pawła II i Róża męska
     • godz. 16.00 – adoracja – ministranci i lektorzy, schola, młodzież przygotowująca się do bierzmowania – obydwie grupy
     • godz. 17.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Jasnogórskiej
     • godz. 18.00 – Msza św. Po mszy św. Apel Jasnogórski i zakończenie

   Dekoracja na święta Wielkanocne 2018

   Dekoracja na święta Wielkanocne została przygotowana przez rodziców dzieci z kl.3b (rocznik 2009), które przygotowują się do I Komunii Świętej

   Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej

   Do wydarzenia Peregrynacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w naszej parafii przygotowywaliśmy się już w 2017 roku obchodząc100-lecie objawień MB w Fatimie. Była 9-miesięczna nowenna pierwszych sobót miesiąca, kiedy to rozważaliśmy Biblijne Wydarzenia Tajemnic Różańcowych w Bożym Planie Zbawienia, trwając na Adoracji przed Najświętszym Sakramentem i modląc się na różańcu. W dniu 8 września 2017 roku wraz z całym Kościołem w Polsce modliliśmy się na mszy św. Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Kościoła w Polsce. W czasie kolędy prawie wszystkie rodziny otrzymały obrazek z wizerunkiem MB Częstochowskiej z aktem osobistego oddania się Matce Bożej i zachętą do osobistej modlitwy. Samo wydarzenie peregrynacji poprzedziły 3-dniowe rekolekcje przeżywane w swojej treści wokół historii Obrazu Jasnogórskiego.
   Kopię Cudownego Obrazu, a w nim Matkę Bożą powitaliśmy w bardzo licznym gronie parafian, zespołów parafialnych, OSP z Janówka i Krubina przy drodze prowadzącej na carskie forta. Delegacje parafian przejęły z kaplicy kopię Obrazu i przy atmosferze ogólnego wzruszenia aż do łez prawie wszystkich obecnych, pod przewodnictwem Bp. Marka Solarczyka, wśród świec, pochodni i rac przeszliśmy około 0,5km drogę w procesji niosąc Obraz Matki Bożej aż do świątyni.

   więcej>>

   Święto odzyskania przez Polskę Niepodległości – w Parafii Św.Bartłomieja Ap.


   Święto państwowe w Polsce obchodzone 11 listopada zostało ustanowione dla upamiętnienia odzyskania przez kraj niepodległości. Jest to dzień wolny od pracy, a z tej okazji organizowane są specjalne uroczystości z udziałem władz państwowych. 11 listopada 2017 roku na terenie naszej Parafii odbyła się uroczystość związana z obchodami 99.rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła ją uroczysta Msza Św. w naszym kościele.

   więcej >>

   Sakrament Bierzmowania – uroczystość, która na długo pozostanie w naszej pamięci


   W środę 19. kwietnia o godz.18.00. Biskup Marek Solarczyk udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. W trakcie mszy św.zostały również poświęcone obrazy MB Nieustającej Pomocy, św Józefa z Dzieciątkiem Jezus oraz dwie figury aniołów w prezbiterium. Na uroczystości byli obecni: proboszcz ks.Józef Kałęcki koncelebrans mszy św., dziekan dekanatu ks.Krzysztof Czyżyk, ks.Jan Gołembiewski były proboszcz parafii w Janówku, proboszcz parafii św. Michała Archanioła Andrzej Kwiatkowski, proboszcz parafii z Rajszewa św.Andrzeja Boboli ks.Stanisław Kania, proboszcz parafii ze Skrzeszewa – ks.Krzysztof Krupa i ks dr Rafał Doliński. Podczas uroczystości była również obecna autorka obrazu św.Józefa z dzieciątkiem – p.Izabela Lewkowicz.

   więcej >>

   Wieliszew. Zorganizowany po raz drugi – Orszak Trzech Króli w Krubinie – sprawozdanie

   6 stycznia obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego, potocznie nazywane Świętem Trzech Króli. Przy bardzo mroźnym dniu po raz drugi przez miejscowość Krubin ulicami przeszło w przepięknym i kolorowym Orszaku Trzech Króli duża grupa mieszkańców Krubina i zaproszonych gości. Orszak wyruszył o godzinie 14:15 po błogosławieństwie ks. Józefa Kałęckiego proboszcza tutejszej parafii. Podążając za trzema Mędrcami ze wschodu wyruszyliśmy Start CSK w Krubinie. Dalej droga prowadziła ulicami Jeziorną, Łabędziową, Nowodworską, Witosa, Leśną i nowym osiedlem w Krubinie ulicą Polna i Czerwienną.

   więcej >>

   Spotkanie opłatkowe ministrantów i chórku

   W ostatnim dniu 2016 odbyło się spotkanie opłatkowe chórku i ministrantów z naszej parafii. Spotkanie rozpoczęła wspólna kolęda, a następnie ksiądz proboszcz odczytał fragment z ewangelii Łk2: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta1, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

   więcej >>

   Uroczystości 11 listopada 2016 w Parafii Św.Bartłomieja Ap.

   11 listopada 2016 roku na terenie naszej Parafii odbyła się uroczystość związana z obchodami 98.rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tego święta zapoczątkowała uroczysta Msza św. o godz.11.00 w intencji Polski, koncelebrowana przez proboszcza Parafii Św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym ks. Józefa Kałęckiego oraz proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie ks. Grzegorza Kucharskiego. Następnie uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej zaprezentowali patriotyczny program artystyczny. Były wiersze, pieśni patriotyczne i wspomnienia.

   więcej >>

   Anioły z Janówka kolędują w Warszawie

   Orszak Trzech Króli 2017. Zachęcam do obejrzenia fotograficznego sprawozdania z warszawskiego kolędowania naszych Aniołów

   więcej >>