Aktualności

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Drogi krzyżowej w piątki godz.17.00 i gorzkich zali w niedzielę o godz.17.30. Na drogi krzyżowe zapraszamy dzieci, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, młodzież, młodzież przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania z indeksami. Zapraszamy wszystkich parafian.
 • Z racji obostrzeń związanych z pandemią rekolekcje dla szkół w tym roku prowadzone będą w parafii w dniach 18,19 i 20 marca.
  • w czwartek 18.03 Msza Św. o godz. 16.00
  • w piątek – Msza Św. z nauką o godz.16.00. W piątek dodatkowo na Mszy Św. o godz.16.00 będzie inauguracja Roku Rodziny. Po Mszy Św. w ramach rekolekcji droga krzyżowa.
  • W sobotę dla szkół Msza Św. o godz.12.00.
  • W sobotę 20 marca dla całej parafii będzie dzień skupienia połączony z Adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią.
   • od godz.09.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wstępna modlitwa,
   • spowiedź od godz. 09.00 do 13.00 i po południu od godz.16.00 do 18.00. o godz. 18.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną.
  Zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy i skorzystania z sakramentu pokuty, gdyż jest to jedyna szansa, by przygotować się duchowo do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

   

  Modlitwa i Błogosławieństwo do odmówienia w domach z okazji kolędy w Liturgicznym czasie Bożego Narodzenia

  Niech Maryja z Józefem i Bożą Dzieciną wejdzie w progi Naszego Domu przynosząc w tym trudnym czasie pandemii zdrowie, pokój i pomnożenie wszelkiego dobra płynącego z tajemnicy Miłości, która przyszła na świat. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego niech zstąpi na Nasz Dom w tym nadchodzącym 2021 roku

  Niedzielna Msza Św. w sobotę

  Informujemy, że w każdą sobotę o godz.18.00 odprawiana będzie Msza Św. z niedzieli. Zapraszamy parafian również na tę Mszę Św. niedzielną

   

  LIST PASTERSKI ks. bp. Romualda Kamińskiego na Adwent 2020 r. i KOMUNIKAT dotycz. nominacji biskupa pomocniczego.

  List pasterski ks. bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego, na rozpoczęcie Adwentu 2020 roku – list należy odczytać na wszystkich Mszach Świętych w niedzielę, 29 listopada br. Do listu załączony został komunikat związany z nominacją biskupa pomocniczego.

  Komunikat zaczerpnięty ze strony diecezja.waw.pl

  Dekret dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa
  16 października 2020 roku

  D E K R E T
  dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

  W związku z trwającą epidemią chcemy dołożyć starań, by wierni gromadzący się w świątyniach mogli bezpiecznie uczestniczyć w liturgii, korzystać z sakramentów świętych i szukać umocnienia w Bogu w tym trudnym czasie. Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są konkretne reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.
  1. Dyspensa
   Przypominam, że udzielona na początku pandemii dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. nadal obowiązuje, tym bardziej w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej”.
  2. Środki ochrony osobistej
   Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, nie zaś koncelebransów. Kapłani i szafarze nadzwyczajni mają obowiązek używania maseczek podczas udzielania Komunii Świętej. Prosimy o zachowywanie dystansu społecznego: w „strefie czerwonej” 1 osoba na 7 m², w „strefie żółtej” 1 osoba na 4 m². Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek i zachowania odległości pomiędzy osobami. Wodę święconą udostępniamy wiernym z pominięciem kropielnic – buteleczki, dozowniki itp.
  3. Udzielanie Komunii Świętej
   Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno wymuszać na wiernych przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.
  4. Sakrament pokuty i pojednania
   Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.
   • Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).
   • W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.
   • W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.
  5. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach
   W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości. Jeśli w najbliższych dniach pojawią się inne, szczególne okoliczności w tej materii, będziemy informować o ewentualnych nowych zaleceniach w oddzielnym komunikacie.
  6. Spotkania formacyjne
   Spotkania grup formacyjnych, jeśli nie są w tych dniach konieczne, należy odłożyć. Jeśli według duszpasterzy powinny się odbyć, to może w nich uczestniczyć: w „strefie czerwonej” do 10 osób, a w „strefie żółtej” do 25 (przy zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz przy użyciu maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk). Zalecamy Księżom również zachowanie szczególnej ostrożności w korzystaniu z grupowych rekolekcji kapłańskich. Ogarniam modlitwą i błogosławię wszystkim Wiernym naszej Diecezji. Szczególnej opiece Matki Bożej zawierzam starszych i chorych. Dla całej służby zdrowia wypraszam łaskę siły i odwagi do walki z pandemią.
  +Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

   

  Pierwsza Komunia Święta – Program Białego tygodnia:

  • poniedziałek, 21.09 godz.18.00 – dzieci otrzymują na Mszy Św. pamiątkowe obrazki pierwszokomunijne
  • wtorek, 22.09 godz.18.00, dzień wdzięczności rodzicom, dzieci przynoszą bukiet kwiatów,
  • środa, 23.09 godz.18.00, – dzieci otrzymują książeczki na pierwszy piątek miesiąca. Mogą złożyć ofiarę z otrzymanych prezentów dzieciom z misji.

   

  Sakrament Bierzmowania

  Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii udzieli Bp. Ordynariusz naszej Diecezji Romuald Kamiński 02 października 2020r. na Mszy św. o godz.18.00

   

  Wirtualna taca – Bóg zapłać

  Uprzejmie informujemy, że można składać ofiary na tacę wirtualną. Konto parafii – Nr 09 80110008 0000 0096 9235 0004. Bóg zapłać za każdą ofiarę

   

  Msze św. w okresie wakacyjnym

  W okresie wakacyjnym Msze św. przez miesiące lipiec i sierpień będą odprawiane o godz.07.00, 09.30 i 11.00. Mszy św. o godz.18.00 w wakacje nie będzie.

   

  Przewodniczący Episkopatu zachęca do korzystania z parafialnej posługi duszpasterskiej 15 maja 2020 roku

  Od niedzieli 17 maja podczas Mszy Świętej lub innego obrzędu liturgicznego na 1 wiernego musi przypadać 10 m2. W związku z tym należy wyliczyć i poinformować parafian, ile osób maksymalnie będzie mogło uczestniczyć w liturgii w danym kościele. Do coraz odważniejszego korzystania z parafialnej posługi duszpasterskiej zachęca abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

  więcej

  Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego
  17 kwietnia 2020 roku

  Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach w Polsce, związane z COVID-19. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni.

  W związku z tym polecam, aby:

  1. Księża Proboszczowie wyliczyli powierzchnię świątyni, która jest przeznaczona do kultu religijnego.
  2. Biorąc pod uwagę 15m2 powierzchni na jedną osobę należy wyliczyć, ile osób maksymalnie może uczestniczyć w liturgii w danym kościele.
  3. W najbliższą niedzielę należy poinformować w ogłoszeniach parafian o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia. Taka informacja powinna zostać też umieszczona przy wejściu do kościoła.
  4. Księża Proboszczowie przekażą Dziekanom w dniu dzisiejszym informacje o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie wiernych.
  5. Księża Dziekani, do dnia 20 kwietnia br., przekażą informacje ze swojego dekanatu do kurii drogą mailową: kuria@diecezja.waw.pl
  6. Przypominam i zobowiązuję duszpasterzy do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych.

  Z modlitwą i błogosławieństwem
  +Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  Komunikat zaczerpnięty ze strony diecezja.waw.pl

  Życzenia wielkanocne
  Na ten trudny czas, w którym przyszło nam przeżywać te Święta Paschalne, życzę wszystkim, aby zmartwychwstanie Chrystusa, przez które pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, było dla nas odnowieniem Ducha. Ducha, w którym nie jesteśmy już niewolnikami, ale Dziećmi Bożymi powołani do nowego życia w wolności. Niech łaska Zmartwychwstania wlewa do naszych serc pokój, ufność i pomimo trudnego kontekstu radość Paschalną.

  Wielkanoc 2020, Janówek Pierwszy

  Proboszcz ks. Józef Kałęcki

  Celebracja Wielkiego Tygodnia w naszej parafii

  Rozpoczęliśmy Celebrację Wielkiego Tygodnia. Przez całe Święta Paschalne będziemy mogli uczestniczy we Mszach ŚW. On-line na naszym fecbooku

  • Wielki Czwartek godz. 18.00
  • Wielki Piątek godz. 18.00
  • Wielka Sobota godz. 19.00
  • Rezurekcja 6.00
  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego godz. 11.00
  • Poniedziałek Wielkanocny godz. 11.00

   

  Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego

  24 marca 2020 roku

  Warszawa, 24 marca 2020 roku
  KOMUNIKAT
  W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

  1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
  2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.
   UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń. Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.
  3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
  4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.
  5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
  6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

  Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.
  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  więcej

  Bp Romuald Kamiński zachęca do modlitwy w łączności z Ojcem Świętym

  Wielebni Duszpasterze Czcigodni Diecezjanie!
  W odpowiedzi na apel papieża Franciszka zapraszam do modlitwy w duchowej łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem jutro 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.
  Proszę Kapłanów o zmówienie o tej porze modlitw „Ojcze Nasz” i „Anioł Pański” w każdej świątyni naszej Diecezji w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Niech naszej modlitwie towarzyszy uroczyste bicie dzwonów kościelnych. Zachęcam wszystkich Wiernych do przyłączenia się do tej inicjatywy w Waszych domach. Na prośbę kardynała Angelo Bagnasco przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) polecamy tego dnia odmówić również załączoną poniżej modlitwę.
  Z modlitwą i błogosławieństwem
  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!” Dod. Jakub Troszyński 24.03.2020 o 12.12, akt. 24.03.2020 o 12.14

  więcej

  Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

  więcej

  Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego – 13 marca 2020 roku

  Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

  1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
  2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne), pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.
  3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.
  4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).
  5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
  6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.
  7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.
  9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
  10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

  Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

  Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

  Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

  + Romuald Kamiński

  Biskup Warszawsko-Praski

  Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

  Komunikat Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa

  1. Osoby w podeszłym wieku, chore lub z objawami choroby zachęcamy do pozostania w domu i uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej poprzez transmisje telewizyjne i radiowe.
  2. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej w dwojaki sposób: do ust lub na rękę (w drugim przypadku kapłani powinni pouczyć w jaki sposób układamy ręce do godnego przyjęcia i poinformować o konieczności spożycia Ciała Pańskiego przy kapłanie; gdy udziela kilku kapłanów przynajmniej jeden z nich powinien udzielać tylko na rękę).
  3. Kapłani i szafarze nadzwyczajni powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.
  4. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, a nie przez podawanie ręki.
  5. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować kratki konfesjonału zabezpieczone folią.
  6. Należy utrzymywać w należytej czystości kropielnice i paramenty liturgiczne.
  7. Adoracje krzyża lub relikwii powinny odbywać się poprzez ukłon, a nie ucałowanie.
  8. Należy przełożyć na późniejszy czas wszystkie spotkania parafialne (spotkania formacyjne lub organizacyjne grup, szkolenia, wykłady, konferencje etc.), poza programowymi nabożeństwami liturgicznymi.
  9. W najbliższą niedzielę na zakończenie Mszy Świętych należy odśpiewać w postawie klęczącej suplikacje.
  10. Prosimy o monitorowanie i stosowanie się do bieżących komunikatów kompetentnych służb.

  + Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

  Komunikat Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Rekolekcje Wielkopostne

  Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą od 22 marca, tj. czwarta niedziela Wielkiego Postu do 25 marca – Święto Zwiastowania. Rekolekcje dla szkoły podstawowej w tym samym czasie od 23 marca do 25 marca. Msze św. o godz. 09.00, 11.00 i 18.00