Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej

Uroczystość w Parafii św. Bartłomieja Ap. w Janówku Pierwszym 19/20 lutego 2018

Do wydarzenia Peregrynacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w naszej parafii przygotowywaliśmy się już w 2017 roku obchodząc100-lecie objawień MB w Fatimie. Była 9-miesięczna nowenna pierwszych sobót miesiąca, kiedy to rozważaliśmy Biblijne Wydarzenia Tajemnic Różańcowych w Bożym Planie Zbawienia, trwając na Adoracji przed Najświętszym Sakramentem i modląc się na różańcu. W dniu 8 września 2017 roku wraz z całym Kościołem w Polsce modliliśmy się na mszy św. Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Kościoła w Polsce. W czasie kolędy prawie wszystkie rodziny otrzymały obrazek z wizerunkiem MB Częstochowskiej z aktem osobistego oddania się Matce Bożej i zachętą do osobistej modlitwy. Samo wydarzenie peregrynacji poprzedziły 3-dniowe rekolekcje przeżywane w swojej treści wokół historii Obrazu Jasnogórskiego.

Kopię Cudownego Obrazu, a w nim Matkę Bożą powitaliśmy w bardzo licznym gronie parafian, zespołów parafialnych, OSP z Janówka i Krubina przy drodze prowadzącej na carskie forta. Delegacje parafian przejęły z kaplicy kopię Obrazu i przy atmosferze ogólnego wzruszenia aż do łez prawie wszystkich obecnych, pod przewodnictwem Bp. Marka Solarczyka, wśród świec, pochodni i rac przeszliśmy około 0,5km drogę w procesji niosąc Obraz Matki Bożej aż do świątyni.
Witając Matkę Bożą w kopii ikony Jasnogórskiej prosiliśmy m.in. za św. Janem Pawłem II Aktem Zawierzenia Rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi, aby Matka Boża przyszła ze skuteczną pomocą wszystkim rodzinom naszej parafii, aby były silne Bogiem, aby były twierdzami żywej wiary, by we wszystkich rodzinach było szanowane Boże Prawo i chrześcijańskie obyczaje. Prosiliśmy, aby zagubieni religijnie pojednali się z Bogiem i odnaleźli na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła.
Niech świadectwem tego co przeżywała wspólnota parafialna będzie treść pożegnania wypowiedziana przez jedną z rodzin w naszej parafii: „Stajemy przed Tobą wdzięczni za dar goszczenia Twojego cudownego wizerunku wśród nas, w naszym Kościele, w naszych wioskach, w naszych sercach. Przyszłaś do nas, aby się z nami modlić, z nami czuwać, dziękować dobremu Bogu za łaski i prosić Go o błogosławieństwo. Byłaś z nami w dostojnej, bogatej Liturgii Mszy Św. powitania Twojego Oblicza. Byłaś wczoraj, w czasie Apelu Jasnogórskiego, wieczornego czuwania dzieci i młodzieży, nocnej liturgii w intencji powołań. Byłaś tu z nami w czasie cichego, osobistego, nocnego czuwania. Modliłaś się z nami za chorych i osoby starsze. Byłaś świadkiem wizyty dzieci z naszej szkoły i zatopiłaś się w modlitwie różańcowej prowadzone przez Koła Żywego Różańca. Słuchałaś naszych próśb, naszego dziękczynienia i naszego zawierzenia. Przed swoje Święte, kochające Oblicze przyjęłaś wszystkich cierpiących, chorych i zagubionych. Cieszyłaś się z cieszącymi i płakałaś z płaczącymi. Poznałaś nasze codzienne bolączki, trudy i cierpienia. Wierzymy, że oddasz je Swojemu Umiłowanemu Synowi, że weźmiesz je ze sobą w dalszą drogę. Wierzymy, że o nas nie zapomnisz i chodź za chwilę wyruszysz w dalszą drogę – pozostaniesz z nami w naszych myślach i naszych sercach.”

Ufamy, że to doświadczenie szczególnej obecności i bliskości Maryi, będzie wydawać Błogosławione Owoce w dalszej historii naszej jeszcze młodej Wspólnoty Parafialnej.

Proboszcz Parafii św. Bartłomieja Ap. w Janówku Pierwszym ks Józef Kałęcki
A.d. 19-20.02.2018 Janówek Pierwszy