Nowy proboszcz

Dekret – Decyzją Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Romualda Kamińskiego, ksiądz Józef Kałęcki został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Janówku Pierwszym w dekanacie nowodworskim, i został mianowany proboszczem w parafii Matki Bożej Loretańskiej w Kuligowie w dekanacie radzymińskim, w której obejmie obowiązki z dniem 01 sierpnia 2023 roku. W dniu 30 sierpnia odprawił ostatnią Mszę Św. w naszej parafii

Od 1 sierpnia posługę proboszcza w naszej parafii sprawuje ks. Fabian Powała