WYPOMINKI 2022/2023

GR.I+ Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, Drogoszów, Koziarków i Kuralów, zmarłe siostry zez Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących; za rodziców Hieronima, Annę Wodyńskich, rodziców Mariana i Aleksandrę Grodek, za dziadków Wodyńskich i Waldemara Mroza; + Mieczysława Gronek, Józefa, Apolonię Kwiatkowskich, Bronisławę i Polikarpa Trzaskoma, Tadeusza Bałdowskiego; + Reginę, Kazimierza Wodyńskich, Celinę, Władysława i Józefę Czubaj; + Józefa i Celinę Trzaskoma, dziadków Trzaskoma i dziadków Sołtys; Honorata i Zuzannę, Edmunda i Mieczysława Liwskich, Mariannę i Stanisława Pańczyk, Leokadię Szafrańską; + Tadeusza Bieńkowskiego, Jacka Capigę, Annę Liwską, rodziców Różyckich, Bieńkowskich, Halinę Kwiatkowską, z rodziny Bieńkowskich, Różyckich, Kłaków i Świderskich; + Stefana, Janinę, Teofilię Białeckich, Jana, Władysława, Adama, Renatę Sobolewskich, Tadeusza, Michalinę Wilczyńskich, dziadków Wilczyńskich, Sobolewskich, Grzegorza Rembeckiego, Zdzisława Dąbrowskiego; + Teodozję, Wacława, Wojciecha Kałęckich, Henrykę i Jerzego Zalewskich, Wojciecha i Michała Kasiak, Hannę, Ryszarda, Radosława Kacperskich; + Józefa, Roberta i Pawła Szymańskich;

GR.II+ Annę Liwską, Tadeusza Bieńkowskiego, dziadków Liwskich i Bieńkowskich, Różyckich, Halinę Kwiatkowską, Mieczysława Liwskiego; + Ludwika Bonieckiego; + Jolantę Obuchowską, Jana i Mariannę Obuchowskich, Lidię Rastankowską, Danutę i Janusza Osińskich, Jana Obuchowskiego i Zofię Reguła; + Jana Marka Pursę; + Kazimierę, Tadeusza Gronek, Bronisławę, Mieczysława, Zbigniewa Tytkowskich, Wojciecha Kałęckiego, Ewę i Józefa Misztal; + Kazimierza, Michalinę, Józefa Dębkowskich, Stefana, Janinę Satkowskich, Feliksa, Feliksę Zielińskich i z rodziny Grabarczyków; + Leokadię, Stanisława Pursa, brata Jana Marka Pursę, Czesława Mroza, dziadków Mrozów i Burzów, Zofię Szpanowską, Zdzisława Kowalika, dziadków Kowalików, Mariannę Liwską, pradziadków Turczyńskich, Ojca Józefa Gołembiowskiego; + Marcina Sadowskiego, Alfredę i Józefa Jakubiak, Czesławę i Stanisława Kutrowskich, Helenę Pawlik, Teresę i Jana Sadowskich, Adama, Andrzeja Jaroszyńskich; + Jana, Leokadię i Józefa Ciechowskich, Danutę i Zygmunta Rafalskich, Alicje Affek, Marię Koziara; + Męża Romana Zielińskiego i siostrę Krystynę Golba; + Janinę i Lucjana Kubina, Zygmunta Kędzierskiego; + Marię, Teofila, Michała, Wojciecha Kasiak, Helenę, Tadeusza Kijko, Teodozję, Wacława, Wojciecha Kałęckich;

GR.III+ Męża Mieczysława Sosińskiego, rodziców Stanisława i Mariannę Sosińskich, braci Ludwika i Ryszarda, siostrę Stanisławę Olszewską, szwagra Henryka Olszewskiego, rodzinę Sosińskich, rodziców Mariannę i Czesława Pisarek, brata Kazimierza Pisarek, siostrzenicę Dorotę Rosowską, Tadeusza Zielińskiego, Wiesława, Czesławę Zielińską i z rodziny Zielińskich; + Stefana, Teodozję i Kazimierza Kaska, Ryszarda Gałązkę, Stanisława i Wacławę Kupiec; + zmarłe siostry z Kółka Różańcowego Św. Moniki z Góry, Jana i Halinę Kępczyńskich, z rodziny Mrozów i Kępczyńskich i Franciszka Szymborskiego; + Annę i Lecha Karadżow, Zenobię i Kazimierza Wrzesińskich; + Czesławę i Władysława Liwskiego; + Stanisławę, Tadeusza Sosińskich, Reginę, Mieczysława, Krzysztofa, Ireneusza Turczyńskich; + Wiesława Krupińskiego; + Rodziców Mariannę i Kazimierza Stoczek, Mirosława Stoczek, Zenona Podłuckiego, Henryka Olejarczyk, Agnieszkę Kowalczyk, rodzinę: Stoczek, Maciejskich i Kałuża, Barbarę i Romana Dobrowolskich i rodzinę Szadkowskich;+ Zygmunta i Stefana Szwejk, Wandę i Władysława Sobolewskich; + Jakuba i Tomasza Goszczyńskich, Marię i Tadeusza Pośmiechowicz; + Kazimierza, Krzysztofa, Józefa Januszczak, Andrzeja, Jadwigę Wróbel, Tadeusza, Jadwigę Błońskich, Józefa i Janinę;

GR.IV+ Teresę, Mieczysława, Zbigniewa, Juliannę, Aleksandra, Kazimierza, Zofię, Mariana Trzaskoma, Wilhelma, Annę, Wiesława Bek, Danutę Bryniarską, Kazimierza i Franciszkę Błażej, Helenę Żak, Grzegorza Ostrzeniowskiego, Barbarę Korzeń, zmarłe siostry z Kółka Różańcowego Św. Teresy z Avilla, za dusze, za które nikt się nie modli i w czyśćcu cierpiące, Tadeusza, Jadwigę, Stanisława, Marcjannę Błońskich, Antoninę i Bronisława Rosiak, Krystynę i Leszka Chrząszczewskich; + Leokadię i Ludwika Mackiewicz, Sabinę i Czesława Milewskich, i Barbarę Mickiewicz;+ Ewę, Jarosława Wójcik; + Władysława, Andrzeja, Stanisława, Mariannę, Franciszka Niewiadomskich, rodziców Antoninę, Stanisława Drożyna; + Stefana, Hannę Grzybowskich; + Krzysztofa Lipińskiego, Mariana, Stanisława, Bogdana Satkowskiego, Leokadię Kamińską, Katarzynę, Jana Kamińskich, Rozalię, Henryka, Zygmunta Zbrzeźnych; + Tadeusza Bieńkowskiego, Jacka Capigę, Annę Liwską, Halinę Kwiatkowską, z rodziny Capigów, Zakrzewskich, Różyckich, Bieńkowskich, Kłak, Małgorzatę Siwczyńską;+ Irenę, Feliksa, Czesława Markowskich;+ Męża Romana Zielińskiego i siostrę Krystynę Golba; + Mariana, Krystynę Niewęgłowskich, z rodziny Niewęgłowskich, Renatę Tyburcy, Hieronima Waliszkiewicz, Feliksa, Mariannę, Beatę Sakowskich, Tadeusza, Zofię,Wiesława, Bolesława Juszczuk, Jolantę Trzaskoma, Urszulę, Jerzego Rosińskich, Jana Rogalskiego, Józefa Panasiuk;

GR.V+ Marię Koziara; + Zofię, Antoniego Trzaskoma, Marię i Jana Smoczyńskich, Sabinę Trzaskoma;+ Rodziców Janinę, Mieczysława Mikulskich, brata Dariusza, dziadków Młotkowskich i Mikulskich, rodziców Łucję i Wiesława Kwiatkowskich; + Bilińskiego Jana, Stanisława, Antoniego, Wiesława Pietrzak, Marię, Zygmunta, Ryszarda Wrzesińskich, Ignacego, Stanisława, Rozalię Waliszkiewicz, Józefę, Antoniego, Henryka Sawickich, rodzinę Wrzesińskich, poległych w czasie II wojny; + Barbarę, Józefa, Andrzeja Wosiak, Lucjana, Helenę, Feliksa Koniec, Barbarę Zawarską, Stefanię, Jana, Feliksa Gogiel, Janinę Gilewską, Lucynę Malinowską; + Irenę, Władysława Czarneckich, Zofię, Piotra Majewskich, Janinę, Edwarda Staniszewskich, Grzegorza, Henryka Krupa, Marka Bienias, Mariana Majewskiego; + Marię i Stanisława Traczyków, zmarłych z rodziny Traczyków, Milewskich, Kuniszów, Farbiszewskich, Barbarę Fabisiak, Jana Gołaszewskiego, ojca Józefa Gołembiowskiego, Helenę Koniec;+ Marcina Stachnik, Krzysztofa Stachnik, Mariana i Cecylię Malczewskich, Janinę i Tadeusza Stachnik; + Stanisławę, Hieronima, Janinę Matuszewskich i + Feliksa Jankę; + Antoninę, Teodora Muras; + Stefanię, Józefa Szcześniak; + Feliksę Malesa; + Halinę, Władysława Tyszkiewicz, Jana Tyszkiewicz; + Andrzeja Rapackiego;

GR.VI+ Annę, Bogusława, Marka Affek i dziadków Affek; + Kwiatkowskiego Wacława, Turczyńskiego Władysława i Eleonorę, Ziułkowskiego Mariana i Leokadię; + Jana, Irenę, Aleksandra Chrustowskich, Stanisławę, Tomasza Domańskich, Rozalię, Edwarda Krzaczek, Henrykę Michalczewską; + Władysławę, Edwarda Zygmuntów, Marie, Wacława Makowskich, Janinę, Faustyna Stępniewskich, Walentego Nowaka; + Zofię Majewską i Wacława, Eugenię Kolońską i Czesława, Renatę Humińską, Lidię Giełżecką, Anielę Kędra, Teresę Tatar; + Wandę, Franciszka Kowalczyk, Sławomira Piotrowskiego; + Tadeusza, Sławomira, Janinę Liwską, Władysława i Franciszkę Celmerowskich; + z Rodziny Składanek, Kwiatkowskich, Pierścieniak, Albercht, Lichota, Drzazgowskich, Siennickich, Wilgos, Matuła, Roberta i Kazimierza Machnackich, Pawła Gromadkę, Annę Nowakowską, Annę Świerzewską, Piotra Reszkę, Piotra Kondziela, Paulinę Kłos, Antosia Janczarka; + Kowalik Paulinę, Stanisławę i Mieczysława Kowalik, Jana i Katarzynę Ziemak; + Wiesławę Bieńkowską, Paulinę i Stefana Bieńkowskich, Helenę, Józefa i Teofila Kałęckich, Reginę Kałęcką; + Michalinę i Mirosława Trzaskoma, z rodziny Trzaskoma, Stefanię i Czesława Kisiel, Wiesławę i Marka Borkowskich;

GR.VII+ Wojciecha Kałęckiego, z rodziny Kałęckich, Maliszewskich, Wojciecha i Michała Kasiak, Reginę i Mieczysława Lelenka, Andrzeja Abramczyk; + Janusza Wodyńskiego, rodziców Gajewskich, Wodyńskich; + Wojciecha Kłos; + Sosińskiego Henryka; + Zdzisława, Genowefę, Andrzeja Rydel, z rodziny Rydel, Stanisławę, Franciszka, Kazimierza, Henryka, Macieja Prusaczyk, z rodziny Prusaczyk, Piotra, Zofię, Mariana Majewskich, z rodziny Majewskich, Edwarda, Janinę Staniszewskich i z rodziny Staniszewskich; + męża Andrzeja Rakowskiego,syna Pawła Rakowskiego, rodziców Jadwigę i Romana Kowalskich, Janusza, Wojciecha, Grażynę i Adama Kowalskich,Mariannę i Kazimierza Ostrowskich, Balbinę, Annę, Emilię, Jana Karpińskich, Annę i Władysława Kowalskich, Karolinę, Henryka Rakowskich, Barbarę i Alka Karpińskich; + Emilię, Kazimierza, Benedykta Kępczyńskich, Lubomirę i Zygmunta Pająk, Hannę i Stefana Grzybowskich, Krzysztofa, Edmunda, Helenę i Michała Affek, Olka, Alicję, Andrzeja Piątkowskich; + Kazimierza Lubomskiego, Ewę i Zygmunta Lubomskich, Hannę i Stefana Grzybowskich, Henrykę i Stanisława Grzybowskich, Emilię i Kazimierza Kępczyńskich, Barbarę i Józefa Urbańskich; + Józefa, Teodora, Apolonię Trzaska, Janinę, Władysława, Stanisława Bałdowskich, Kuska Mariannę; + Jadwigę i Czesława Zaborowskich, Mariannę, Bolesława i Marka Kuczyńskich, Andrzeja Kęsickiego, Barbarę, Michała Góreckich, Teresę, Stefana Wojkowskich, Ewę, Krzysztofa Kowalskich, Stefanię i Stanisława Żołnierzaków, Janinę, Jana, Ryszarda Piotrowskich;

GR.VIII+ Tadeusza Słupek, Feliksę, Józefa Słupek, Genowefę i Józefa Pieńkos i z rodziny Słupek i Pieńkos; + Eugeniusza, Stanisławę, Zygmunta, Romana Dłutek, Bronisławę i Józefa Żółtek, Halinę Majewską, Władysławę, Stanisława Dudek; + Stanisława Majewskiego, Kazimierza, Marię, Józefa Lipińskich; + Jana, Julię, Kazimierza Polak; + Janinę, Stanisława, Franciszka Mrozik; + Mariannę, Henryka Gągolewskich, Reginę, Eugeniusza Mróz; + Rodziców Stanisława i Janinę Zakrzewskich, dziadków Kamińskich i Zakrzewskich; + Rodziców Jana i Helenę Wojsiak, dziadków Bojarskich, Wojsiaków, siostrzenica Huberta Kosa; + Annę Świerzewską, Antoniego, Wiktorię, Krystynę Enerlich; + Krystynę i Stanisława Sochockich, Daniela Bernat; + Rodziców Helenę i Aleksandra Kowalików, dziadków Oleksiaków i Kowalików; + Wandę i Zygmunta Bułka; + Benedykta Kępczyńskiego, rodziców Mariana i Aleksandrę Grodek, Emilię, Kazimierza Kępczyńskiego, z rodziny Grodków, Kępczyńskich, Affków i Kowalików; + Mariana, Anielę, Stanisława Guzek, Genowefę, Mariana Brodzik, Tadeusza, Janinę Guzek, Zenona Podłuckiego;+ Bogusława i Leokadię Szafrańskich, Adama Affek; + Z rodziny Marcinek, Lewandowskich, Matusz i Królów; + Łucję, Zygmunta Cychowskich, Edwarda Pająka, z rodziny Pająków, Henrykę i Leona Pisarek, z rodziny Pisarków i Trzasków;

GR.IX+ Zenona, Władysława, Józefę Podłuckich, Mariannę, Józefa, Stefana, Reginę, Halinę Maciejskich, Kazimierza, Mariannę, Mirosława Stoczek, Agnieszkę Kowalczyk, Alicję, Czesława Kałuża, Henryka Olejarczyk, Kazimierza Stróżyk, Mariana Guzek i Krystynę Kucharską; + Hieronima, Henryka, Jerzego Waliszkiewicz, Stanisława, Katarzynę, Leongina Gołaszewskich, dziadków Waliszkiewicz, Rosińskich, Gołaszewskich, Mosakowskich; + Tadeusza Affek;+ Józefa, Roberta Pawła Szymańskich; + Andrzeja, Krystynę, Mariana Płowęc; + Rodziców Helenę i Tadeusza Wiśniewskich, dziadków Marcjannę i Józefa Kotkowskich, Annę i Wacława Wiśniewskich, Janinę Oktabę, Feliksa Kotkowskiego i Janusza Rosikoń; + Kazimierę, Stanisława Brodzik, Mariannę, Stanisława, Janinę, Włodzimierza Dróżdż; + Halinę, Jana Kępczyńskich, Mariannę, Czesława Pisarek, z rodziny Kępczyńskich, Mrozów, Pisarków, Krajcewicz i Pałaców; + Adama, Danutę, Zdzisława, Marcjannę, Jana, Mariannę, Kazimierza Affek, Leokadię, Bogusława Szafrańskich; + Genowefę, Jerzego, Eugeniusza, Bogusława, Henryka Szafrańskich, Krystynę, Czesława Mielczarek, Józefę, Teodora Liwskich, Mariannę, Józefa Szafrańskich; + Józefę, Ferdynanda, Pelagię, Stanisława i Klemensa Głażewskich, Barbarę,Ryszarda Sosnowskich, z rodziny Karczewskich, Jaworskich, Cieplińskich;

GR.X+ Leopolda, Mariannę Trzaskoma, Jana, Tadeusza i Władysławę Rączka, Janinę i Leszka Denkiewicz; + Rodziców Janinę i Władysława Lasotów, Wiktorię, Józefa Czerniawskich, dziadków: Lasotów, Tchórzewskich, Drabińskich, Czerniawskich, Danutę, Kazimierza, Stanisławę, Mariana Lasotów, Leokadię, Eugeniusza Berkowskich, Emilię, Zdzisławę, Edmunda, Jana, Krystynę, Czesława Czerniawskich, Julię, Zdzisława Jurkowskich, Apolonię, Henryka Lech, Józefa Kretowicza, Barbarę, Józefa Bartosików, Ryszarda Falkowskiego, Ryszarda Ocipkę, Barbarę Bartoszewską, Sabinę Nowakowską, Stanisławę Dobrowolską, Zofię i Eugeniusza Myśliwców; + Wandę Zielińską, dziadków Feliksę i Ignacego Zielińskich, Genowefę i Ignacego Tytkowskich; + Halinę i Ryszarda Trzaskoma, Antoninę, Wiktora, Zbigniewa, Krzysztofa Dolińskich, dziadków Wodyńskich, Dolińskich, Trzaskomów, Dąbrowskich, siostry z Kółka Różańcowego Św. Faustyny; + Jana Ciechowskiego, Stanisława Kowalczyka, z rodziny Kowalczyk, Duczmanów, Ciechowskich, Rafalskich; + Artura Widlarza, Cecylię i Władysława Dębskich, Jadwigę i Franciszka Widlarz i z rodziny Bałundów i Widlarzy; + Mariannę, Kazimierza Korzeń, Stanisławę i Włodzimierza Liwskich, Hipolita Liwskiego, Teofilię i Ignacego Korzeń; + Henrykę i Mariana Stachnik, Jana, Emilię Cybulskich;

GR.XI+ Janinę i Wojciecha Filipiak, Janinę, Jolantę, Jana Pawelczak; + Trzaska Barbarę; + Jana, Janinę Zielińskich, Wincentego i Apolonię Laskowskich; + Zofię, Jana Dworak, dziadków Żmurków, Mazurków, Dworaków, Ferensów, ks. Edwarda Koperwas, Emila Mazurek i Przemysława; + Helenę, Henryka Mrozów, Annę i Antoniego Szymańskich; + Bożenę Turczyńską, Helenę, Mieczysława Witeska; + Ignacego, Reginę, Krzysztofa, Zofię Zielińskich, Tadeusza Sadowskiego, Kazimierza, Mariannę Chudorlińskich, z rodziny Zielińskich, Chudorlińskich, Wandę Krajewską; + Helenę Kamińską, Franciszka, Barbarę i Stanisława Stankowskich, Radosława Kacperskiego; + Kazimierę, Stefana Burczyńskich, Mariannę, Wacława, Mieczysława, Franciszka Białas; + Małgorzatę, Tomasza Polkowskich, Władysława Kraszewskiego, Stefanię i Jana Tężyńskich; + Hieronima, Władysława, Helenę Waliszkiewicz, Czesławę, Aleksandra i Jana Pergoł, Antoninę, Jana, Wacława Dłutek, Hieronimę Miętek, Janinę i Kazimierza Kowalik; + Małgorzatę, Mariannę, Jana Sobolewskich, Józefa, Tadeusza Wilczek, Annę Dulińską, Franciszkę Barszczewską; + Ludwika Kobierskiego, Helenę, Jana Piotrowskich, Teodozję, Wacława Kobierskich;+ Waldemara Mroza;+ Lucynę Dłutek, z rodziny Jabłońskich, Adamiaków, Stanisławę, Józefa Szczodrowskich, Bogumiłę Maciejewską, Stanisławę i Jana Sobolewskich;

GR.XII+ Rodziców Apolonię i Stefana Barygów, Janinę i Józefa Zielińskich; + Alicję Affek, Karola i Stanisławę Affek, Danielę i Zygmunta Rafalskich, Marię Koziara; + Teresę, Jana Oleksiak, Julię, Ignacego i Sylwestra Kaczmarek; + Irenę, Jerzego, Adama i Mirosława Bonieckich, Wiesława Pochmarę, Janiną Pursa, Jolantę Czyżewską, Marię i Jana Podłuckich, Eugeniusza Lubomskiego; + Helenę i Józefa Fabisiak, Helenę i Stanisława Górzyńskich; + Stanisława, Mariannę Gierczyńskich, Jana, Janinę Zielińskich, dziadków Gierczyńskich, Musińskich, Zielińskich i Liwskich; + Wiktora Bieńkowskiego, Michała i Czesławę Bieńkowskich, Kazimierza i Reginę Swoch, Jadwigę i Karola Leszczyńskich, Irenę, Ludwika Mojskich, Eleonorę, Franciszka Pasierowskich, z rodziny Bieńkowskich, Swoch i Leszczyńskich, Henrykę i Mieczysława Iwaniuk; + Stanisławę, Mariana, Waldemara Więckowskich, Tadeusza, Barbarę Markowskich;+ Pawła Łyczkowskiego; + Jacka, Barbarę, Jerzego Gronek; + Teresę, Zenona Rostkowskich, dziadków Annę, Antoniego Rostkowskich; + Janinę i Ryszarda Sosińskich;

W przypadku jakichkolwiek błędów (w nazwisku, imieniu, itp.) bardzo proszę o wiadomość:

e-mail: