Wypominki 2021/2022

GR.I + Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, Drogoszów, Koziarków i Kuralów, zmarłe siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących; + Stanisławę, Hieronima, Janinę Matuszewskich, Feliksa Jankę; + Reginę, Kazimierza Wodyńskich, Cecylię, Władysława, Józefa Czubaj; +Rodziców Janinę, Mieczysława Mikulskich, brata Dariusza, dziadków Młotkowskich i Mikulskich, rodziców Łucję i Wiesława Kwiatkowskich; + Teodozję, Wacława Kałęckich, z rodziny Kałęckich, Bronisławę, Jana Maliszewskich, z rodziny Maliszewskich, Reginę, Mieczysława Lelenka, Alfreda i Jerzego Filimoniuk i Andrzeja Abramczyka ;+ Bronisławę, Józefa, Andrzeja Wosiak, Lucjana, Helenę, Feliksa Koniec, Barbarę Zawarską, Stefanię, Jana, Feliksa Gogiel, Janinę Gilewską i Lucynę Malinowską; + Paulinę Kowalik, Stanisławę i Mieczysława Kowalik, Katarzynę i Jana Ziemak; + Marka, Janinę Michalskich, Stanisławę, Lucjana, Eugeniusza Świebodów, Helenę, Hieronima, Kazimierza Zielińskich, Helenę, Mariannę i Józefa Piotrowskich, dziadków Zielińskich, Świebodów i Lucynę Malinowską; + Zofię, Antoniego Trzaskoma, Mariannę i Jana Smoczyńskich, Marię i Jerzego Smoczyńskich;

GR.II + Hieronima i Annę Wodyńskich, Aleksandrę i Mariana Grodek, dziadków Wodyńskich, Waldemara Mroza; + Janusza Wodyńskiego, rodziców Wodyńskich i Gajewskich; + Rodziców Aleksandrę i Mariana Grodek, Emilię, Kazimierza Kępczyńskich, dziadków Affków, Kępczyńskich, Grodków, Kowalików, Annę, Henryka Kępczyńskich i Mirosławę Grodek; + Leokadię i Stanisława Pursę, brata Jana Marka Pursę, Czesława Mroza, dziadków Mrozów i Burzów, Zofię Szpanowską, Zdzisława Kowalika, dziadków Kowalików, Mariannę Liwską, pradziadków Turczyńskich, Ojca Józefa Gołembiowskiego; + Teresę i Ryszarda Jajszczak; + Annę Liwską, Tadeusza Bieńkowskiego, dziadków Liwskich, Bieńkowskich, Różyckich, Sołtysów, Halinę Kwiatkowską, Stanisława Różyckiego, Mieczysława Liwskiego; + Rozalię, Jana, Stanisława, Apolonię Majewskich, Kazimierza, Teofilę Polak; + Pawła Łyczkowskiego; + Annę i Lecha Karadżow, Zenobię i Kazimierza Wrzesińskich, Czesławę i Władysława Liwskich; + Męża Andrzeja Rakowskiego, rodziców Jadwigę i Romana Kowalskich, Wojciecha, Janusza, Adama i Grażynę Kowalskich, Mariannę i Kazimierza Ostrowskich, Balbinę, Annę, Emilię i Jana Karpińskich, Annę, Władysława Kowalskich, Karolinę i Henryka Rakowskich, Włodzimierza Kołodziejczyka; + Romana Zielińskiego;

GR.III + Jana i Leokadię, Józefa Ciechowskich, Danielę i Zygmunta Rafalskich, Alicję Affek, Marię Koziara; + Wojciecha Kłos; + Józefa, Roberta i Pawła Szymańskich; + Waldemara Mroza; + Jadwigę, Tadeusza, Marcjannę, Stanisława Błońskich, Wandę Choroś, Antoninę i Władysława Rosiak, Leszka i Krystynę Chrząszczewskich;+ Wiesławę, Paulinę i Stefana Bieńkowskich, zmarłych z rodziny Helenę, Teofila, Józefa, Reginę Kałęckich i zmarłych z rodziny; + Ewę i Jarosława Wójcik; + Teresę Oleksiak, Jana Oleksiak, Julię, Ignacego i Sylwestra Kaczmarek; + Krzysztofa, Mariana Lipińskiego, Leokadię, Katarzynę i Jana Kamińskich, Stanisława Satkowskiego, Bogdana Satkowskiego, Rozalię, Henryka, Zygmunta Zbrzeźnych; + Zofię i Wacława Majewskich, Kolońskich Eugenię i Czesława, Humińską Renatę, Kędra Anielę, Tatar Teresę i Rolka Kazimierza; + Leopolda i Mariannę Trzaskoma, Jana, Tadeusza, Władysławę Rączka, Janinę i Leszka Denkiewicz; + Jana, Irenę i Aleksandra Chrustowskich, Stanisławę, Tomasza, Henrykę, Rozalię Domańskich; + Stefana, Janinę, Teofilę Białeckich, Jana, Władysławę, Adama, Renatę Sobolewskich, Tadeusza, Michalinę Wilczyńskich, dziadków Wilczyńskich i Sobolewskich, Grzegorza Rembeckiego, Zdzisława Dąbrowskiego;

GR.IV + Mieczysława Gronek, Józefa, Apolonię Kwiatkowskich, Władysława i Genowefę Gronek; + Bronisławę, Polikarpa Trzaskoma, Tadeusza Bałdowskiego; + Stanisława Majewskiego, Kazimierza, Marię i Józefa Lipińskich; + Janinę, Stanisława, Franciszka Mrozik; + Marcina Sadowskiego, Alfredę Jakubiak, Wiesławę i Stanisława Kutrowskich, Helenę Pawlik, Teresę i Jana Sadowskich, Adama i Andrzeja Jaroszyńskich; + Stanisławę, Mariana, Waldemara Więckowskich, Tadeusza i Barbarę Markowskich; + Stefana i Hannę Grzybowskich; + Stanisława i Krystynę Sochackich, Celinę i Czesława Małolepszych, Danielę Bernat; + Annę Świerzewską, Wiktorię, Antoniego i Krystynę Enerlich; + Tadeusza Słupek, rodziców Słupków i Pieńkosów; + Helenę i Tadeusza Wiśniewskich, Marcjannę, Józefa, Feliksa Kotkowskich, Annę, Władysława Wiśniewskich, Janinę Oktawa, Janusza Rosikoń; + Pawła Gromadkę; + Grażynę Pietrzak; + Ireneusza Bobowskiego; + Jolantę Obuchowską, Jana i Mariannę Obuchowskich, Jana Obuchowskiego, Danutę Osińską, Lidię Rostankowską, Zofię Reguła; + Stefana, Teodozję, Kazimierza Kaska, Ryszarda Gałązkę, Stanisława i Wacławę Kupiec; + Halinę, Macieja Rzepkowskich, Marcina Jaśniewicza, Eugenię Ferenz, Władysławę, Ryszarda Borowiec, Janinę, Lecha,Cezariusza Riske, Janinę, Edwarda Staniszewskich i z rodziny Staniszewskich, Zofię, Piotra Majewskich i z rodziny Majewskich, Irenę, Zygmunta Frączak i Jana, Tomasza Zegarskich;

GR.V + Teresę, Mieczysława, Zbigniewa, Juliannę, Aleksandra, Zofię, Kazimierza i Mariana Trzaskoma, Wilhelma, Annę i Wiesława Bek, Danutę Bryniarską, Franciszkę i Kazimierza Błażej, Helenę Żak, Grzegorza Ostrzeniowskiego, Barbarę Korzeń, dusze, za które nikt się nie modli i w czyśćcu cierpiące i za zmarłe Róże z Kółka Św. Teresy z Avila; + z rodziny Składanek, Drzazgowskich, Kwiatkowskich, Siennickich, Wilgos, Pierścieniak, Przytulskich, Roberta Machnackiego, Wojciecha, Renatę, Piotra Kondziela, Anię Nowakowską i za dusze w czyśćcu cierpiące; + Rodziców Kazimierę i Tadeusza Mróz, Waldemara i Piotra Kunę; + Wiesława Krupińskiego; + Wandę, Franciszka Kowalczyk, Sławomira Piotowskiego; + Stanisławę, Józefa Szczodrowskich, z rodziny Konarzewskich i Szczodrowskich;+ Rodziców Mariannę i Czesława Pisarek, brata Kazimierza, siostrzenicę Dorotę Rosowską, całą rodzinę Pisarków, rodziców Mariannę i Stanisława Sosińskich, męża Mieczysława, braci Ludwika i Ryszarda, siostrę Stanisławę Olszewską, szwagra Henryka Olszewskiego, całą rodzinę Sosińskich, Tadeusza Zielińskiego, Wiesława i Czesławę Zielińskich, całą rodzinę Zielińskich; + Annę, Bogusława, Tadeusza Affek, dziadków Affek, Dionizego Ziemak;

GR.VI + Lucjana i Janinę Kubina, Zygmunta Kędzierskiego; + Reginę, Ignacego, Krzysztofa, Zofię Zielińskich, Mariannę i Kazimierza Chudorlińskich z rodziny Zielińskich i Chudorlińskich, Wandę Krajewską, Paulinę Kowalską, dusze w czyśćcu cierpiące; + Edwarda, Edwarda Zygmunt, Marię i Wacława Makowskich, Janinę i Faustyna Stępniewskich, Walentego Nowaka; + Tadeusza, Sławomira, Janinę Liwskich, Władysława i Franciszkę Celmerowskich; + Romana Zielińskiego; + Lucynę Dłutek, z rodziny Jabłońskich, Kazimierza Adamczyk, z rodziny Adamiaków, Bogumiłę Maciejewską, Stanisławę, Jana Sobolewskich; + Mariana, Krystynę, Salomeę, Zofię, Zygmunta Niewęgłowskich, Beatę Tyburcy, Feliksa, Mariannę, Beatę Sakowskich, Tadeusza, Zofię, Wiesława, Bolesława Juszczuk, Hieronima Waliszkiewicz, Józefa Banasiuk, Jolantę Trzaskoma, Urszulę, Jerzego Rosińskich, Jana Rogalskiego; + Bożenę Turczyńską, Helenę Witeska i Mieczysława Witeska; + Henrykę, Hieronima, Jerzego Waliszkiewicz, Katarzynę, Stanisława, Longina Gołaszewskich, dziadków Waliszkiewicz, Rosińskich, Gołaszewskich i Mossakowskich; + Helenę i Henryka Mróz; + Jacka, Barbarę, Jerzego Gronek; + Mariannę i Henryka Zielińskich, dziadków Turczyńskich i Zielińskich;

GR.VII + Jana Marka Pursę; + Leokadię, Ludwika Mackiewicz, Sabinę, Czesława Milewskich i Barbarę Mickiewicz; + Rodziców Stanisława i Halinę Zadrożnych, dziadków Władysława i Annę Zadrożnych, Henryka i Ludwikę Góralczyk; + Adama, Danutę, Zdzisława, Czesławę, Romana, Marcjannę, Jana, Mariannę, Kazimierza Affek, Leokadię, Bogusława Szafrańskich; + Marię i Stanisława Traczyków, zmarłych z rodziny Traczyków, Milewskich, Kuniszów, Farbiszewskich, Barbarę Fabisiak, Jana Gołaszewskiego, ojca Józefa Gołembiowskiego; + Genowefę, Jerzego, Eugeniusza, Bogusława, Henryka Szafrańskich, Krystynę, Czesława Mielczarek, Józefę, Teofila Liwskich, Mariannę, Józefa Szafrańskich; + Józefa, Teodora, Apolonię Trzaska, za rodziców i za zmarłych z rodziny Bałdowskich i dziadków Jankowskich; + Rodziców Helenę i Aleksandra Kowalików, dziadków Oleksiaków i Kowalików; + Romana Zielińskiego, siostrę Krystynę, rodziców Stefana i Apolonię Barygów, teściów Zielińskich;Wacława Kwiatkowskiego, Eleonorę i Władysława Turczyńskich, Leokadię i Mariana Ziułkowskich; + Michalinę, Józefa, Kazimierza Dębkowskich, Janinę, Stefana Satkowskich, Michalinę, Jadwigę Grabarczyk, Feliksę i Feliksa Zielińskich; + Mariannę, Teofila, Michała i Wojciecha Kasiaka, Teresę, Tadeusza Kijek, Teodozję, Wacława Kałęckich;

GR.VIII + Zenona, Władysława, Józefę Podłuckich, Józefa, Mariannę, Stefana, Reginę i Halinę Maciejskich, Czesława i Alicję Kałuża, Henryka Olejarczyk, Kazimierza i Mirosława Stoczek, Kazimierza Stróżyk, Mariana Guzek, Krystynę Kucharską; + Halinę i Jana Kępczyńskich, zmarłych z rodziny Kępczyńskich i Mrozów, Mariannę i Czesława Pisarek, z rodziny Pisarek, Krajcewicz i Pałac; + Władysława, Andrzeja, Mariannę, Franciszka, Stanisława Niewiadomskich, rodziców Antoninę i Stanisława Brożynę; + Bogumiłę Baranowską, dzieci Basię i Mareczka Baranowskich; + Czesławę, Bronisława, Bożenę Turczyńskich; + Tadeusza Bieńkowskiego, Jacka Capigę, Annę Liwską, Halinę Kwiatkowską, z rodziny Capigów, Zakrzewskich, Różyckich, Bieńkowskich, Kłaków, Małgorzatę Siwczyńską; + Halinę, Ryszarda Trzaskoma, Antoninę, Wiktora, Zbigniewa Dolińskich, dziadków Wodyńskich, Trzaskomów, Dolińskich, siostry z Kółka Różańcowego Św. Faustyny; + Halinę i Ryszarda Trzaskoma, Michalinę i Jana Kałęckich, dziadków Kałęckich i Wodyńskich; + Stefanię i Andrzeja; + Reginę i Eugeniusza Mróz, Mariannę i Henryka Gągolewskich; +Teresę, Jana, Marcina Sadowskich, z rodziny Sadowskich, Barbarę Wysocką i z rodziny Wysockich; + Stefana, Martę, Michała Korzeń, Jadwigę Pietrucin, dziadków Gregorczyków, Pietrucinów i Korzeniów;

GR.IX + Kazimierza Lubomskiego, Ewę, Zygmunta Lubomskich, Barbarę, Józefa Urbańskich, Emilię Kazimierza Kępczyńskich, Henrykę, Stanisława Grzybowskich; + Mariana, Anielę, Stanisława Guzek, z rodziny Guzek, Genowefę, Mariana Brodzik, Mariannę, Józefa Markowicz, z rodziny Markowicz i Zenona Podłuckiego; + Tadeusza Bieńkowskiego, Jacka Capigę, Halinę Kwiatkowską, Annę Liwską, rodzinę Różyckich, Bieńkowskich, Kłaków, Kowalskich, Świderskich, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny; + Dziadków Tytkowskich, Zielińskich, Tadeusza Zielińskiego, Wandę Zielińską, Halinę Tyszkiewicz, Jana Tyszkiewicz; + Krystynę Głowacką, Mariannę Bielińską, rodzinę Misztal i Głowackich; + Jadwigę Biernacką, Tadeusza i Teresę Bułkę; + Marię Koziara; + Jakuba i Tomasza Goszczyńskich, Marię i Tadeusza Pośmiechowicz, Karolinę, Helenę, Bonifacego i Rębelskich; + Stanisławę, Tadeusza Sosińskich, Reginę, Mieczysława, Krzysztofa, Ireneusza Turczyńskich; + Zygmunta i Stefana Szwejk; + zmarłych z rodzin Lewandowskich, Marcinków, Królów, Matuszów; + Artura Widlarza, Cecylię i Władysława Dębskich oraz zmarłych z  Rodzin Widlarzy i Bałundów; + Zofię Dworak, Wandę Mazurek, dziadków Dworak, Mazurek, Żmurek, Ferenc, księdza Edwarda Koperwas i Przemysława Mazurka;

GR.X + Rodziców Janinę i Władysława Lasotów, Wiktorię i Józefa Czerniawskich, dziadków Lasotów, Czerniawskich, Tchórzewskich, Drabińskich, Danutę, Stanisławę, Kazimierza, Mariana Lasotów, Emilię, Zdzisławę, Krystynę, Zofię, Edmunda, Czesława, Jana Czerniawskich, Julię, Zdzisława Jankowskich, Apolonię, Henryka Lech, Barbarę, Józefa Bartosików, Ryszarda Falkowskiego, Ryszarda Ocipkę, Barbarę Bartoszewską, Stanisławę Dobrowolską, Leokadię, Eugeniusza Berkowskich, Zofię i Eugeniusza Myśliwców;+ Rodziców Józefa i Cecylię Trzaskoma, dziadków Trzaskomów i Sołtysów ; + Rodziców Honorata i Zuzannę Liwskich, braci Edmunda i Mieczysława, Mariannę i Stanisława Pańczyk, za chrzestną Leokadię Szafrańską; + Zdzisława, Genowefę, Andrzeja, Janinę, Władysława Rydel, Stanisławę, Franciszka, Macieja, Kazimierza, Henryka Prusaczyk, Piotra, Zofię Majewskich, Janinę, Edwarda Staniszewskich; + Hieronima, Władysława, Helenę Waliszkiewicz, Czesławę, Aleksandra, Jana Pergoł, Antoninę, Jana, Wacława Dłutek, Hieronimę Miętek, Janinę i Kazimierza Kowalik; + Janinę i Wojciecha Filipiak, Janinę, Jana, Jolantę Pawelczak; + Alicje Affek, Zygmunta i Danielę Rafalskich, Karola i Stanisławę Affek, Jana Ciechowskiego i Marie Koziara; + Zmarłe siostry z Kółka Różańcowego Św. Moniki z Góry; + Rodziców Jana i Halinę Kępczyńskich, Franciszka Szymborskiego, dziadków Mrozów i Kępczyńskich;

GR.XI + Marka Pałac, Mariannę i Henryka Rutkowskich, Juliannę i Stefana Pałac; + Gronek Andrzeja i Mieczysława; + Ireneusza Białoruckiego, Barbarę i Stanisława Korzeń, Helenę i Eugeniusza Miętek; + Wandę i Zygmunta Bułka; + Barbarę, Stanisława Korzeń, Tadeusza, Jadwigę Błońskich, Olszewskiego Rafała, Franciszkę, Helenę Liwskich, Janinę i Tadeusza Stachnik; + Eugeniusza, Jana, Walerię Liwskich, Konstantego, Helenę Bobowskich, Jerzego, Danutę Liwskich, Edwarda, Irenę Wrzos, Danutę, Jerzego Liwskich, Barbarę Matuszczyk, Krzysztofa Stachnik; + Mariusza Mariańskiego, rodziców Krystynę i Jana Romańskich, rodziców Stanisławę i Juliana Mariańskich, i siostrę Halinę Kopcińską; + Józefę, Ferdynanda, Pelagię, Stanisława, Klemensa Głażewskich, Barbarę i Ryszarda Sosnowskich; + Michalinę i Mirosława Trzaskoma, rodzinę Trzaskoma, Czesławę i Stefana Kisiel, Marka i Wiesławę Borkowskich; +Bogusława i Leokadię Szafrańskich, Adama Affek; + Kazimierza i Mirosława Stoczek, z rodziny Stoczek, Zenona Podłuckiego, z rodziny Maciejskich, Kałuża, Henryka Olejarczyka, z rodziny Dobrowolskich i Satkowskich; + Stanisławę, Antoniego, Wiesława Pietrzak, Jana Bilińskiego, Marię, Zygmunta, Ryszarda Wrzesińskich, rodzinę Zielińskich, poległych w czasie II wojny światowej, Antoniego, Henryka, Józefę Sawicką, Rozalię, Ignacego, Stanisława Waliszkiewicz;

GR.XII + Jana Ciechowskiego, Stanisława i Anielę Kowalczyk; + Janinę i Stanisława Zakrzewskich, dziadków Zakrzewskich i Kamińskich, Helenę i Jana Wojsiaków, dziadków Bojarskich i Wojsiaków; + Irenę, Feliksę, Czesława Markowskich; + Kazimierza, Tadeusza Gronek, Bronisławę i Mieczysława Tytkowskich, dziadków Tytkowskich i Gronek; + Jadwigę i Czesława Zaborowskich, Mariannę, Bolesława i Marka Kuczyńskich, Andrzeja Kęsickiego, Barbarę i Michała Góreckich, Teresę, Stefana Wojkowskich, Ewę i Krzysztofa Kowalskich, Stefanię i Stanisława Żołnierzaków, Janinę, Jana i Ryszarda Piotrowskich; + Helenę, Leona Pisarek, z rodziny Pisarków i Trzaskich, Łucję i Zygmunta Cychowskich, Edwarda Pająka i z rodziny Pająków; + Norberta Rusnarczyk, Ryszarda Kołacz; + Kazimierę, Stanisława Brodziak, Janinę, Mariana, Stanisława, Włodzimierza Dróżdż; + Jana, Krystynę, Marka Roman; + Wójcik Helenę, Franciszka, Antoniego i rodziców Affek; + Mieczysława, Danutę, Mariana Podłuckich, Tadeusza i Mieczysławę Ruszczyk; + Teresę, Zenona Rostkowskich, dziadków Annę i Antoniego Rostkowskich; + Kazimierza, Stefana, Władysława, Ludwika Burczyńskich, Mariana, Wacława, Halinę, Mieczysława, Franciszka Białas i za dusze w czyśćcu cierpiące; +Henrykę, Helenę, Mariana Stachnik, Emilię, Jana Cybulskich; + Zofię i Hieronima Trzaska, z rodziny Trzasków oraz + Alicję Radzyńską;

W przypadku jakichkolwiek błędów (w nazwisku, imieniu, itp.) bardzo proszę o wiadomość

e-mail: