Wypominki 2020/2021

GR.I + Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, zmarłe Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, + Stefana, Michała, Martę Korzeń, Karola, Jadwigę Pietrucin, dziadków Gregorczyków, Pietrucinów i Korzeniów, + Pawła Łyczkowskiego, Annę, Lecha Karadżow, Zenobię, Kazimierza Wrzesińskich i dziadków, + Jana i Dariusza Wardal, + Krystynę, Mariusza, Salomeę, Zofię, Zygmunta Niwęgłowskich, Beatę Tyburcy, Zofię, Tadeusza, Wiesława, Bolesława Juszczuk, Józefa Panasek, Mariannę, Feliksa, Beatę Sakowskich, Hieronima Waliszkiewicza, Jurka, Urszulę Rosińskich, Jana Rogowskiego, Jolantę Trzaskoma, + Jana, Irenę, Aleksandra Chrustowskich, Stanisławę, Tomasza Domańskich, Rozalię Krzaczek, Henrykę Michalczewską, + Bronisławę, Józefa, Andrzeja Wosiak, Lucjana, Helenę, Feliksa Koniec, Barbarę Zawarską, Stefanię, Jana, Feliksa Gogiel, Lucynę Malinowską; + Leokadię, Ludwika Mackiewicz, Sabinę, Czesława Milewskich i Mickiewicz Barbarę;

GR.II+ Kowalik Paulinę, Stanisławę, Mieczysława Ziemak, i Ziemak Jana i Katarzynę, + Jana, Leokadię, Józefa Ciechowskich, Danielę i Zygmunta Rafalskich, Marię Koziara, + Stefana, Teodozję, Kazimierza Kaska, Ryszarda Gałązkę, Stanisława i Wacławę Kupiec, + Leokadię Pursa, brata Jana Marka Pursę, Czesława Mroza, dziadków Mrozów i Burzów, Zofię Szpanowską, Czesławę i Ryszarda Mróz, Zdzisława Kowalika, dziadków Kowalików, Mariannę Liwską, pradziadków Turczyńskich, ojca Józefa Gołembiowskiego, + Jadwigę, Tadeusza, Marcjannę, Stanisława Błońskich, Wandę Horoś, Antoninę i Bronisława Rosiak, Krystynę i Leszka Chrząsczewskich, + Teresę, Mieczysława, Zbigniewa, Juliannę, Aleksandra, Zofię, Kazimierza, Mariana Trzaskoma, Annę, Wilhelma, Wiesława Bek, Danutę Bryniarską, Franciszkę i Kazimierza Błażej, Helenę Żak, Grzegorza Ostrzeniowskiego, za dusze, za które się nikt nie modli i w czyśćcu cierpiące i Barbarę Korzeń; + Annę Bartwicką i Franciszka Licznerskiego; + Za męża Romana Zielińskiego, rodziców Stefana i Apolonię Barygów, siostrę Krystynę Golba, teściów Józefa i Janinę Zielińskich, za wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich;

GR.III + Celinę Małolepszą, Bernat Danielę, Małolepszego Czesława i Sochackiego Stanisława, + Wiktorię, Krystynę, Antoniego Enerlich, Świerzewską Annę, + Reginę, Kazimierza Wodyńskich, Władysława, Celinę, Józefa Czubaj, +Rodziców Józefa i Cecylię Trzaskoma, dziadków Trzaskomów i Sołtysów, rodziców Honorata i Zuzannę Liwskich, braci Edmunda i Mieczysława Liwskich, Mariannę i Stanisława Pańczyk, + Stanisława, Apolonie, Jana, Rozalię Majewskich, Kazimierza i Teofilię Polak, + Rodziców Hieronima, Annę Wodyńskich, Aleksandrę i Mariana Grodek, dziadków Wodyńskich, Waldemara Mroza, + Tadeusza Bieńkowskiego, Jacka Capigę, Halinę Kwiatkowską, Annę Liwską, rodzinę Różyckich, Bieńkowskich, Kłaków, Świderskich, Kowalskich, siostry ze Zgromadzenia Św. Katarzyny, + Mieczysława Gronka, Józefa i Apolonię Kwiatkowskich, Władysława i Genowefę Gronek, z rodziny Kwiatkowskich i Gronek, + Janinę i Wojciecha Filipiak, Janinę i Jana Pawelczak, + Henrykę, Mariana Stachnik, Emilię, Jana Cybulskich; + Rodziców Jana i Halinę Kępczyńskich, dziadków Mrozów i Kępczyńskich; + Zmarłe siostry z Kółka Różańcowego Św. Moniki z Góry;

GR.IV+ Sławomira Piotrowskiego, Wandę i Franciszka Kowalczyk, + Danielę, Zygmunta Rafalskich, Karola i Stanisławę Affek, Marię Koziara, Jana Ciechowskiego, + Janusza Wodyńskiego, rodziców Gajewskich i Wodyńskich, + Z rodziny Składanek, Ciarka, Kwiatkowskich, Drzazgowskich, Siennickich, Przytulskich, Wilgos, Stefana Pierścieniaka, Piotra Kondziela, Wojciecha Reszkę, Pauliny Kłos, Tomasza Nowaka, Pawła Gromadkę, Annę Świerzewską i za dusze w czyśćcu cierpiące, + Waldemara Mroza, + Łucję Kwiatkowską, Apolonię, Wacława Dudzińskich, rodziców Janinę i Mieczysława Mikulskich, brata Dariusza, dziadków Młotkowskich i Mikulskich, + Marię Koziara, + Alfredę Jakubiak, Marcina Sadowskiego, Wiesławę, Stanisława Kutrowskich, Helenę Pawlik, Teresę i Jana Sadowskich, Adama i Andrzeja Jaroszyńskich, + Kazimierę i Tadeusza Gronek, Bronisławę i Mieczysława Tytkowskich i Tadeusza Sierawskiego, + Stefana i Hannę Grzybowskich, Wiesławę Bieńkowską, Hannę i Teofila Kałęckich, Paulinę i Stefana Bieńkowskich, Józefa i Reginę Kałęckich; + Za męża Romana Zielińskiego, rodziców Stefana i Apolonię Barygów, siostrę Krystynę Golba, teściów Józefa i Janinę Zielińskich, za wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich;

GR.V+ Stanisławę, Antoniego, Wiesława Pietrzak, Jana Bilińskiego, Marię, Zygmunta, Ryszarda Wrzesińskich, rodzinę Wrzesińskich, która zginęła w czasie II wojny światowej, Józefę, Antoniego, Henryka Sawickich, Rozalię, Ignacego, Stanisława Waliszkiewicz, + Władysława, Andrzeja, Mariannę, Franciszka, Stanisława Niwiadomskich, rodziców Antoninę i Stanisława Brożyna, + Teodozję i Wacława Kałęckich, dziadków Gronków, Henrykę i Jerzego Zalewskich, Hannę i Ryszarda Kacperskich, + Józefa, Teodora, Apolonię Trzaska, Janinę, Władysława, Stanisława Bałdowskich, Mariannę Kuska, + Leopolda, Mariannę Trzaskoma, Jana, Tadusza i Władysławę Rączka, Janinę, Lecha Denkiewicz, + Kazimierza, Marię, Józefa Lipińskich, Stanisława Majewskiego, + Bronisławę, Jana Maliszewskich, z rodziny Maliszewskich, Teodozję i Wacława Kałęckich, z rodziny Kałęckich, Gronków, Reginę i Mieczysława Lelenka, Jerzego Filimoniuka i Andrzeja Abramczyka; + Krzysztofa Lipińskiego, Mariana Lipińskiego, Stanisława Satkowskiego, Leokadię Kamińską, Jana, Katarzynę Kamińskich, Bogdana Satkowskiego, Rozalię, Henryka, Zygmunta Zbrzeźnego;

GR.VI + Mirosława i Kazimierza Stoczek, Józefę i Józefa, Stanisława Stoczek, Zenona Podłuckiego, Kazimierę i Jana Sadowskich, Romana Dobrowolskiego, Mariannę i Józefa Maciejskich, Stefana, Renatę, Halinę Maciejskich, Henryka Olejarczyk, Kazimierza Stróżyk, Alicję Kałuża, + Stefana, Janinę, Teofilię Białeckich, Jana, Władysławę, Adama, Renatę Sobolewskich, Tadeusza,Michalinę Wilczyńskich, dziadków Wilczyńskich, Sobolewskich, Grzegorza Rembeckiego i Zdzisława Dąbrowskiego, + Janinę, Stanisława, Franciszka Mrozik, + Jakuba, Tomasza, Krystynę, Bronisława Goszczyńskich, Marię, Tadeusza Pośmiechowicz, Helenę, Karolinę, Bonifacego z rodziny Rembelskich, + Ewę i Jarosława Wójcik, + Józefę Głażewską, Ferdynanda Głażewskiego, Pelagię, Stanisława, Klemsa Głażewskich, + Helenę i Henryka Mrozów, + Marię i Stanisława Traczyków, zmarłych z rodziny Traczyków, Milewskich, Kuniszów, Barbarę Fabisiak, Katarzynę i Jana Farbiszewskich, Jana Gołaszewskiego, ojca Józefa Gołembiowskiego;

GR.VII+Annę Liwską, Tadeusza Bieńkowskiego, dziadków Liwskich, Bieńkowskich, Różyckich, Sołtysów, Halinę Kwiatkowską, Mieczysława Liwskiego, Stanisława Różyckiego,+ Zygmunta i Stefana Szwejk, + Stanisławę i Tadeusza Sosińskich, Reginę i Józefa, Krzysztofa, Ireneusza Turczyńskich, + Teresę, Jana Sadowskich, Marcina Sadowskiego, Paulinę i Wacława Sadowskich i z rodziny Sadowskich, + Michała, Wojciecha, Mariannę, Teofila, Teodozję i Wacława Kałęckich, Helenę Tadusza Kijko, + Mariannę i Wacława Białas, Halinę, Mieczysława, Stefana i Kazimerza Burczyńskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, + Władysławę, Ludwika Burczyńskich, Feliksę, Adama Ostrowskich, Antoninę, Józefa Białas i Antoninę i Józefa Spławiec, + Wiesława Krupińskiego; + Zofię i Antoniego Trzaskoma, Mariannę i Jana Smoczyński, Marię i Jerzego Smoczyńskich; + Stanisławę, Józefa Szczodrowskich, Lucynę Dłutek, z rdziny Jabłońskich, Adamiaków, Jana i Stanisławę Sobolewskich, Bogumiłę Maciejewską, Stanisławę i Zygmunta Dłutek; + Feliksę Malesa, rodziców Stefanię i Józefa Szcześniak, Antoninę i Teodora Muras; + Janinę i Stanisława Zakrzewskich, dziadków Zakrzewskich i Kamińskich, Helenę i Jana Wojsiak, dziadków Wojsiaków i Bojarskich;

GR.VIII+ Tadeusza Bieńkowsiego, Jacka Capigę, Annę Liwską, Halinę Kwiatkowską, z rodziny Capigów, Zakrzewskich, Różyckich, Bieńkowskich, Kłaków, Małgorzatę Siwczyńską i poległych w walkach o wolność ojczyzny, + Łucję, Zygmunta Cychowskich, Edwarda Pająka, z rodziny Pająków, Murawskich, Henrykę i Leona Pisarek, z rodziny Pisarków i Trzaskich; + Halinę i Ryszarda Trzaskoma, Wiktora i Zbigniewa Dolińskiego, dziadków Wodyńskich i Trzaskomów, Dolińskich i Dąbrowskich; + Jozefa, Roberta, Pawła Szymańskich; + Waldemara, dziadków Wodyńskich, dziadków Wiechowskich, Marię Ziułkowską, Jana i Krystynę Matuszewskich, z rodziny Matuszewskich oraz z rodziny Jóźwiak i Sybickich; + Halinę, Ryszarda Trzaskoma, Michalinę i Jana Kałęckich, dziadków Kałęckich i Wodyńskich, + Mariana, Stanisława, Anielę Guzek, Romana, Monikę, Krystynę Guzek, Genowefę, Mariana Brodzik, Mariannę, Józefa Markowicz, Tadeusza, Janinę Guzek, Zenona Podłuckiego; + Za męża Romana Zielińskiego, rodziców Stefana i Apolonię Barygów, siostrę Krystynę Golba, teściów Józefa i Janinę Zielińskich, za wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich;

GR.I X+ Jadwigę i Czesława Zaborowskich, Mariannę, Bolesława i Marka Kuczyńskich, Jana, Janinę i Ryszarda Piotrowskich, Stefanię i Stanisława Żołnierzak, Andrzeja Kęsickiego, Tersę Wojkowską, Barbarę i Michała Góreckich, Ewę Kowalską; + Zenona Podłuckiego, Józefę i Władysława Podłuckich, Mariannę i Józefa, Stefana, Reginę, Halinę Maciejskich, Henryka Olejarczyka, Kazimierza i Mirosława Stoczek, Alicję Kałuża, Kazimierza Stróżyk, Mariana Guzek, Krystynę Kucharską; + Tadeusza Słupka, Józefa, Feliksę Słupek, Józefa, Genowefę Pieńkos, całą rodzinę Słupków i Pieńkosów; + Jana Ciechowskiego, Stanisławę Kowalczyk i Anielę Kowalczyk; + Wandę Zielińską, Tadeusza Zielińskiego, dziadków Zielińskich, Tytkowskich i Halinę Tyszkiewicz; + Ireneusza i Agatę Pawelczak, Mariannę i Józefa Kurpiewskich, dziadków Kurpiewskich, Annę i Włądysława Stopka, Wiktorię i Władysława Pawelczak, Jolantę Pawelczak;

GR.X + Rodziców Mariannę i Czesława Pisarek, brata Kazimierza, siostrzenicę Dorotę Rosowską, całą rodzinę Pisarków, rodziców Mariannę i Stanisława Sosińskich, braci Ludwika i Ryszarda, siostrę Stanisławę Olszewską, szwagra Henryka Olszewskiego, całą rodzinę Sosińskich, Tadeusza Zielińskiego, Wiesława i Czesławę Zielińskich i całą rodzinę Zielińskich; + Rodziców Janinę i Władysława Lasotów, Wiktorię, Józefa Czerniawskich, dziadków Tchórzewskich, Lasotów, Drabińskich i Czerniawskich, Danutę i Kazimierza, Mariana, Stanisławę Lasotów, Barbarę, Józefa Bartosików, Ryszarda Falkowskiego, Ryszarda Ocipkę, Stanisławę Dobrowolską, Sabinę Nowakowską, Barbarę Bartoszewską, Leokadię i Eugeniusza Berkowskich, Emilię, Zdzisławę, Krystynę, Zofię, Edmunda, Czesława, Jana Czerniawskich, Julię, Zdzisława Jurkowskich, Apolonię i Henryka Lech; + Annę, Bogusława, Tadeusza Affek, Dionizego Ziemaka; + Pawła Gromadkę i Grażynę Pietrzak; + Krystynę i Mariana Łowęc;

GR.XI + Krystynę Głowacką, z rodziny Misztal, Mariannę Bielińską i z rodziny Głowackich; + Stanisławę, Hieronima, Janinę Matuszewskich, Feliksa Jankę;+ Wacława Kwiatkowskiego, Eleonorę i Władysława Turczyńskich, z rodziny Turczyńskich, Leokadię i Mariana Ziułkowskich, + Czesławę, Ryszarda Mróz, dziadków Wiktorię i Jana; + Henrykę, Hieronima, Jerzego Waliszkiewicz, Katarzynę, Stanisława, Leongina Gołaszewskich, dziadków Waliszkiewicz, Rosińskich, Gołaszewskich, Mosakowskich; + Bogusława Szafrańskiego, z rodziny Szafrańskich, Zofię, Antoniego Trzaskoma, Adama Affek, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dusze, które nie mają z nikąd ratunku;+ Ireneusza Bobowskiego; + Adama, Danutę, Zdzisława, Czesławę, Romana, Mariannę, Jana, Marcjannę, Kazimierza Affek; + Genowefę, Jerzego, Eugeniusza, Bogusława, Henryka Szafrańskich, Krystynę, Czesława Mielczarek, Józefę, Teofila Liwskich, Mariannę, Józefa Szafrańskich; + Halinę, Jana Kępczyńskich, z rodziny Kępczyńskich i Mrozów, Mariannę, Czesława Pisarek, z rodziny Pisarków, Pałaców i Krajcewiczów;

GR.XII + Bożenę, Mariana Krzywdzińskich, całą rodzinę Krzywdzińskich, Helenę i Pawła Jabłońskich, Irenę Pachomczyk, Żanetę Wysocką, Jana Jabłońskiego; + Wojciecha Kłos; + Mariusza Mariańskiego, rodziców Krystynę i Jana Romańskich, rodziców Stanisławę i Juliana Mariańskich i siostrę Halinę Kopcińską; + Kazimierza Lubomskiego, Ewę i Zygmunta Lubomskich, Józefa Urbańskiego, Ewelinę i Kazimierza Kępczyńskich, Henryka i Stanisława Grzybowskich; + Antoniego, Genowefę Mróz, Mariana i Jadwigę Mróz, Tadeusza Zmorzyńskiego i Wiesława Zmorzyńskiego; + Jana Marka Pursę; + Hieronima Waliszkiewicza, Władysława i Helenę Waliszkiewicz, Czesławę, Aleksandra, Jana Pergoł, Jana, Antoninę, Wacława Dłutek, Janinę, Kazimierza Kowalik i Hieronimę Miętek; + Marka Pałac, Mariannę i Henryka Rutkowskich, Juliannę i Stefana Pałac; + Franciszka Liwskiego, rodziców Apolonię i Michała; + Za męża Romana Zielińskiego, rodziców Stefana i Apolonię Barygów, siostrę Krystynę Golba, teściów Józefa i Janinę Zielińskich, za wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich; + Teresę, Zenona Rostkowskich, Annę, Antoniego Rostkowskich i z rodziny Pawlików;