Wypominki 2019/2020

GR.I + Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, zmarłe Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, + Henryka i Marie Rutkowskich, Stefana i Juliannę Pałac, + Jana Marka Pursę, + Reginę i Kazimierza Wodyńskich, Władysława Cecylię, Józefa Czubaj, + Rodziców Józefa i Cecylię Trzaskoma, dziadków Trzaskomów i Sołtysów, rodziców Honorata i Zenobię Liwskich, braci Edmunda i Mieczysława Liwskich, Mariannę i Stanisława Pańczyk, + Waldemara Mroza, + Helenę i Henryka Mróz, + Krzysztofa Lipińskiego, Mariana Lipińskiego, Stanisława Satkowskiego, Leokadię Kamińską, Jana i Katarzynę Kamińskich, + Zofię i Antoniego Trzaskoma, Marię i Jana Smoczyńskich, Marię i Jerzego Smoczyńskich, + Wiesława Krupińskiego, + Rodziców Hieronima i Annę Wodyńskich, Aleksandrę i Mariana Grodek, dziadków Wodyńskich, Waldemara Mroza, + Słupek Tadeusza, rodzinę Słupków i Pieńkosów, + Leokadię Pursa, brata Jana Marka Pursę, Czesława Mroza, dziadków Mrozów i Burzów, Zofię Szpanowską, Czesławę i Ryszarda Mróz, Zdzisława Kowalika, dziadków Kowalików, Mariannę Liwską, pradziadków Turczyńskich, ojca Józefa Gołębiowskiego, + Syna Mariusza Mariańskiego, rodziców Krystynę i Jana Romańskich, rodziców Stanisławę i Juliana Mariańskich, siostrę Halinę Kopcińską, + Romana Zielińskiego

GR.II + Jerzego, Sławomira i Mariana Mrozów, rodzinę Pańczyków, Stanisława Litwińczuka, + Mieczysława Gronka, Józefa i Apolonię Kwiatkowskich, Władysława, Genowefę Gronek, całą rodzinę Kwiatkowskich i Gronek, + Janusza Wodyńskiego, rodziców Wodyńskich i Gajewskich, + Bogusława Szafrańskiego, z rodziny Szafrańskich, Adama Affek, Zofię, Antoniego Trzaskoma, Barbarę Korzeń, dusze w czyśćcu cierpiące i za te które znikąd nie mają ratunku, + Zygmunta i Danielę Rafalskich, Karola i Stanisławę Affek, Marię Koziara, Jana Ciechowskiego, + Tadeusza Bieńkowskiego, Halinę Kwiatkowską, Jacka Capigę, Annę Liwską, rodziców Mariannę i Stanisława Różyckich, rodzinę Bieńkowskich, Różyckich, Kłaków, Świderskich, Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny, + Jana, Teresę Sadowskich i Wysockich, Marcina Sadowskiego, + Teresę, Mieczysława, Zbigniewa, Juliannę, Aleksandra, Kazimierza, Zofię i Mariusza Trzaskoma, Annę, Wilhelma, Wiesława Bek, Danutę Bryniarską, Franciszkę i Kazimierza Błażej, Helenę Żak, Barbarę Korzeń, Grzegorza Ostrzeniowskiego, za duszę, za które nikt się nie modli i w czyśćcu cierpiące, + Jadwigę, Tadeusza, Marcjannę, Stanisława Błońskich, Wandę Chorosz, Antoninę i Bronisława Rosiak, Krystynę i Leszka Chrząszczewskich, + Jana, Leokadię, Józefa Ciechowskich, Danielę, Zygmunta Rafalskich i Marie Koziara, + Kazimierza i Teofilię Polak, Stanisława, Apolonię, Rozalię i Jana Majewskich,

GR.III + Janinę i Wojciecha Filipiak, Janinę i Jana Pawelczak, + Małgorzatę, Mariannę i Jana Sobolewskich, Józefa i Tadeusza Wilczka, Franciszkę Barszczewską i Annę Dulińską, + Teresę, Jana Oleksiak, Julię, Ignacego i Sylwestra Kaczmarek, + Mariana, Aleksandrę, Mirosławę Grodek, dziadków Grodków, Kowalików, z rodziny Grodków i Kowalików, + Kazimierza, Emilię Kępczyńskich, dziadków Kępczyńskich, Affków, z rodziny Kępczyńskich i Affków, + Władysława, Andrzeja, Stanisława, Mariannę, Franciszka Niewiadomskich, rodzinę Niewiadomskich, rodziców Antoninę, Stanisława Brożyna, + Zofię, Wacława Majewskich, Czesława, Eugenię Kolońskich, Humińską Renatę, Tatar Teresę, Anielę Kędra i Kazimierza Rolka, + Stanisławę i Tadeusza Sosińskich, Reginę, Józefa, Krzysztofa i Ireneusza Turczyńskich,+ Rodziców Mariannę, Czesława Pisarek, brata Kazimierza, siostrzenicę Dorotę Rosowską, całą rodzinę Pisarków rodziców Mariannę i Stanisława Sosińskich, braci Ludwika i Ryszarda, siostrę Stanisławę Olszewską, szwagra Henryka Olszewskiego, rodzinę Sosińskich, Tadeusza Zielińskiego, Czesławę Zielińską i z rodziny Zielińskich, +Hieronima Waliszkiewicza, Władysława i Helenę Waliszkiewicz, Aleksandra, Czesławę i Jana Pergoł, Janinę i Kazimierza Kowalik, Jana, Antoninę, Wacława Dłutek,

GR.IV + Rozalię i Józefa Obrębskich, z rodziny Obrębskich, Zenobię, Kazimierza Wrzesińskich, dziadków Wrzesińskich i Kilisiów, Annę i Lecha Karadżow Szmytkowskich, + Henrykę, Hieronima, Jerzego Waliszkiewicz, Katarzynę, Stanisława, Leongina Gołaszewskich, dziadków Waliszkiewicz, Rosińskich, Gołaszewskich, Mosakowskich, + Stefana i Teodozję Kaska, Ryszarda Gałązkę, Stanisławę i Wacława Kupiec, + Reginę, Ignacego, Krzysztofa, Zofię Zielińskich, Mariannę, Kazimierza Chudorlińskich, zmarłych z rodziny Zielińskich, Chudorlińskich, Wandę Krajewską, dusze w czyśćcu cierpiące, +Kazimierę, Tadeusza Gronek, Bronisławę i Mieczysława Tytkowskich, + Licznerskiego Franciszka, + Annę Liwską, Tadeusza Bieńkowskiego, dziadków Liwskich, Bieńkowskich, Różyckich i Sołtysów, Halinę Kwiatkowską, Stanisława Różyckiego, Mieczysława Liwskiego, + Jana, Irenę i Aleksandra Chrustowskich, Stanisławę i Tomasza Domańskich, Henrykę Michalczewską, Rozalię Krzaczek, + Bronisławę, Józefa, Andrzeja Wosiak, Lucjana, Helenę, Feliksa Koniec, Barbarę Zawarską, Stefanię, Jana, Feliksa Gogiel i Lucynę Malinowską, + Wacława Kwiatkowskiego, Władysława i Eleonorę Turczyńskich, Mariana i Leokadię Ziułkowskich, Janinę, Stanisława, Franciszkę Mrozik, + Józefa, Roberta i Pawła Szymańskich, + Teresę i Ryszarda Jajszczak, + Leokadię i Ludwika Mackiewicz, Sabinę i Czesława Milewskich, Barbarę Mickiewicz,

GR.V+ Wiesława Pochmarę, Jolantę Czyżewską, Irenę i Jerzego Bonieckich, Mirosława Bonieckiego, Janinę Pursa, Jana i Janinę Pochmara, + Rodziców Teofila i Helenę Kałęckich, brata Józefa Kałęckiego, z rodziny Kałęckich i Turczyńskich, + Rodziców Stefana i Paulinę Bieńkowskich, zmarłych z rodziny Bieńkowskich i Wilczyńskich, + Mariannę, Cezarego, Janinę, Stanisława, Franciszka Mrozik, Stanisławę, Antoniego Twardo, + Franciszka Liwskiego, rodziców Apolonię i Michała, + Mariannę i Tadeusza Podłuckich, dziadków Kilisiów i Podłuckich, Irenę Grzybowską, + Jana, Kazimierza Szatkowskich, Romana Dobrowolskiego, + Kazimierza, Mirosława Stoczek, Józefę, Józefa Stoczek, Józefa, Mariannę Maciejskich, Stefana, Renatę, Halinę Maciejskich, Alicję Kałuża, Kazimierza Stróżyk, Zenona Podłuckiego, Stanisława Stoczka, +Zbigniewa Trzaska, Wacława i Mariannę Trzaska, dziadków Trzasków i Mrozów, Mieczysława Łukasiaka, dziadków Łukasiaków i Gołaszewskich, + Romana Zielińskiego, rodziców Apolonię, Stefana Baryga, teściów Janinę i Józefa Zielińskich, + Marię i Stanisława Traczyków, zmarłych z rodziny Traczyków, Milewskich, Kuniszów, Barbarę Fabisiak, Jana Gołaszewskiego, ojca Józefa Gołembiowskiego, Katarzynę i Jana Farbiszewskich; + Kwiatkowskiego Józefa i Apolonię, Kwiatkowską Łucję i Wiesławę, rodziców Janinę i Mieczysława Mikulskich, brata Dariusza, dziadków Młotkowskich i Mikulskich,

GR.VI+ Leopolda i Mariannę Trzaskoma, Jana i Władysławę Rączka, Stanisława i Tadeusza Rączka, Janinę i Lecha Denkiewicz, + Kazimirza, Marię i Józefa Lipińskich, Stanisława Majewskiego, + Marcina Sadowskiego, Alfredę Jakubiak, Wiesławę Kutrowską, Helenę Pawlik, Teresę i Jana Sadowskich, + Paulinę Kowalik, Stanisławę i Mieczysława Kowalik, Jana i Katarzynę Ziemak,+ Marka, Janinę, Juliana Michalskich, Lucjana, Stanisławę, Eugeniusza, Annę, Wojciecha Świebodów, Helenę, Hieronima, Kazimierza Zielińskich, Helenę, Wojciecha, Alinę Miętek, dziadków Zielińskich, Helenę, Mariannę, Józefa Piotrowskich, Antoniego Enerlich, Wiktorię, Krystynę Enerlich i Annę Świerzewską, +Danielę Bernart, Celinę Małolepszą, Czesława Małolepszego, Stanisława Sochackiego, + Zdzisława Malinowskiego, Jerzego Małolepszego, Bronisławę i Michała Mrówczyńskich, + Bożenę Turczyńską, Mieczysława i Helenę Witeska, + Ewę i Jarosława Wójcik, +Michalinę, Franciszka, Kazimierza Dębkowskich, Janinę, Stefana Satkowskich, Barbarę, Piotra Jankowskich, Michalinę, Jadwigę Grabarczyk, Feliksa i Feliksę Zielińskich, + Bronisławę, Jana Maliszewskich, z rodziny Maliszewskich, Teodozję, Wacława Kałęckich, z rodziny Kałęckich, Reginę, Mieczysława Lelenka, Jerzego Hilimoniuka, Andrzeja Abramczyka,

GR.VII+ + Stefana, Janinę, Teofilię Białeckich, Jana, Władysławę, Adama, Renatę Sobolewskich, Tadeusza, Michalinę Wilczyńskich, dziadków Wilczyńskich, Sobolewskich, Grzegorza Rębeckiego, + Jana i Halinę Kępczyńskich, dziadków Mrozów i Kępczyńskich, Mariannę i Czesława Pisarek, z rodziny Pisarek, Krystynę i Stanisława Krajcewicz i dusze w czyśćcu cierpiące, + Grażynę Pietrzak, + Jana Wardal, + Halinę, Ryszarda Trzaskoma, Wiktora, Zbigniewa Dolińskich, dziadków Wodyńskich, Dąbrowskich i Dolińskich, + Reginę, Eugeniusza Mróz, Mariannę, Henryka Gągolewskich, + Rodzinę Misztal, Głowackich, Bielińskich, Koston i Edwarda Dudałę, + Dziadków Mariannę, Czesława Kaczyńskich, rodziców Henrykę, Ryszarda Kaczyńskich, + Wojciecha Kłos, + Czesławę Turczyńską, Bronisława Turczyńskiego, + Genowefę, Jerzego, Eugeniusza, Bogusława, Mariannę, Józefa Szafrańskich, Krystynę, Czesława Mielczarek, Józefę, Teofila Liwskich, Henryka Szafrańskiego, + Romana Zielińskiego, + Rodziców Janinę i Władysława Lasotów, Wiktorię i Józefa Czerniawskich, dziadków Tchórzewskich, Lasotów, Drabińskich i Czerniawskich, Danielę, Kazimierza, Stanisławę, Mariana Lasotów, Zdzisławę, Emilię, Krystynę, Zofię, Edmunda, Czesława, Jana Czerniawskich, Julię, Zdzisława Jurkowskich, Apolonię, Henryka Lech, Leokadię i Eugeniusza Berkowskich, Barbarę i Józefa Bartosików, Ryszarda Falkowskiego, Ryszarda Ocipkę, Stanisławę Dobrowolską, Sabinę Nowakowską i Barbarę Bartoszewską,

GR.VIII+ Stefana, Hannę Grzybowskich, + Rodziców Aleksandra i Halinę Kowalików, dziadkow Oleksiaków i Kowalików, + Ireneusza Pawelczaka, Józefa i Mariannę Kurpiewskich, dziadków Kurpiewskich, Jolantę Pawelczak, Władysława i Annę Stopka, dziadków Stopka, + Władysława i Wiktorię Pawelczak, dziadków Pawelczak, + Rodziców Bronisławę i Józefa Żółtek, Władysławę i Stanisława Dudek, Stanisławę i Zygmunta Dłutek, + Antoniego Wójcik, Franciszka, Helenę i rodziców Affek, + Kazimierza Lubomskiego, Ewę i Zygmunta Lubomskich, Henrykę i Stanisława Grzybowskich, Emilę i Kazimierza Kępczyńskich, + Józefa, Teodora, Apolonię Trzaska, Jolantę, Władysława, Stanisława Bałdowskich, Mariannę Kóska, + Jana, Feliksę, Zenona Gołaszewskich, Michała Hetmanowskiego, dziadków Rostkowskich, Gołaszewskich, Niewiadomskich, Hetmanowskich, + Stefanię i Józefa Szcześniak, Feliksę Malesa, rodziców Antoninę i Teodora Muras, + Mariannę i Stanisława Górczyńskich, Jana i Janinę Zielińskich, dziadków Zielińskich, Gierczyńskich, Liwskich i Musińskich, + Jakuba Goszczyńskiego, Marie i Tadeusza Pośmiechowicz, Krystynę i Bronisława Goszczyńskich, Karolinę, Helenę i Bonifacego Rembelskich, + Karola, Jadwigę Leszczyńskich, z rodziny Leszczyńskich, Pasierowskich, Ludwika i Irenę Mojskich, Wiktora Bieńkowskiego, Kazimierza, Reginę Swoch i z rodziny Swoch, + Marię Koziara,

GR.IX + Wandę Kowalczyk, Franciszka Kowalczyka, Sławomira Piotrowskiego, + Feliksę i Tadeusza Zielińskich, dziadków Zilińskich, Wandę Zielińską z domu Tytkowską, dziadków Tytkowskich, Halinę Tyszkiewicz-Trzaskoma,
+ Zenona, Władysława, Józefę Podłuckich, Józefa, Mariannę, Stefana, Reginę Maciejskich, Halinę Maciejską, Alicję Kałuża, Kazimierza i Mirosława Stoczek, + Jana Ciechowskiego, Stanisława, Anielę Kowalczyk, + Jadwigę i Czesława Zaborowskich, Mariannę, Bolesława i Marka Kuczyńskich, Janinę, Jana i Ryszarda Piotrowskich, Stefanię i Stanisława Żołnierzak, Andrzeja Kęsickiego, Barbarę i Michała Góreckich, Ewę Kowalską, Teresę Wojkowską, + Pawła Gromadkę, + Rodziców: Kazimierę, Stefana Burczyńskich, Mariannę, Wacława Białas, za duszę w czyśćcu cierpiące, + Rodziców chrzestnych Danuty, Bolesławy, Józefa, + Jana Bilińskiego, Stanisławę, Antoniego, Wiesława Pietrzak, Marię, Zygmunta, Ryszarda Wrzesińskich, Rozalię, Ignacego Waliszkiewicz, Józefę i Henryka Sawickich, rodzinę Wrzesińskich, która zginęła w czasie drugiej wojny światowej, + Eugeniusza, Jana, Walerię Liwskich, Helenę, Konstantego Bobowskich, Jerzego i Danutę Liwskich, Edwarda i Irenę Wrzos, + Helenę, Franciszka Liwskich, Janinę i Tadeusza Stachnik, Krzysztofa Stachnik, Danutę i Jerzego Liwskich,

GR.X+ Jana i Michalinę Kałęckich, dziadków Kałęckich, + Kazimierza, Krzysztofa Januszczak, Andrzeja, Jadwigę Wróbel, Tadeusza Zielińskiego, Jadwigę i Tadeusza Błońskich, + Stanisławę, Hieronima, Janinę Matuszewskich i Feliksa Jankę, + Rodziców Janinę i Stanisława Zakrzewskich, dziadków Zakrzewskich i Kamińskich, + Rodziców Helenę i Jana Wojsiaków, dziadków Bojarskich i Wojsiaków, + Jolantę Obuchowską, Zofię Reguła, Stefanię i Antoniego Jóźwiak, Jana i Mariannę Obuchowskich, Jana Obuchowskiego, Danutę i Janusza Osińskich, Krystynę i Stanisława Kamińskich, Barbarę Kamińską i Piotra Dżereń, + Annę, Bogusława, Tadeusza, dziadków Affek, Dionizego Ziemaka, + Kazimierę i Stanisława Brodziaków, Mariannę i Stanisława Dróżdż, Janinę Dróżdż, + Krystynę, Mariana, Salomeę, Zofię, Zygmunta, Tadeusza, Jacka, Jana, Wiesława Niewęgłowskich, Zofię, Tadeusza, Wiesława Juszczak, Beatę Tyburcy, Hieronima Waliszkiewicza, Mariannę, Feliksa, Beatę Sakowskich, Józefa Panasiuka, Gerełko Jurka, Urszulę Rosińskich, Jana Rogalskiego, Jolantę Trzaskoma,  + Romana Zielińskiego, + Rodziców Janinę i Władysława Lasotów, Wiktorię i Józefa Czerniawskich, dziadków Tchórzewskich, Lasotów, Drabińskich i Czerniawskich, Danielę, Kazimierza, Stanisławę, Mariana Lasotów, Zdzisławę, Emilię, Krystynę, Zofię, Edmunda, Czesława, Jana Czerniawskich, Julię, Zdzisława Jurkowskich, Apolonię, Henryka Lech, Leokadię i Eugeniusza Berkowskich, Barbarę i Józefa Bartosików, Ryszarda Falkowskiego, Ryszarda Ocipkę, Stanisławę Dobrowolską, Sabinę Nowakowską i Barbarę Bartoszewską, + Zygmunta i Stefana Szwejk,

GR.XI + Stanisławę, Józefa Szczodrowskich, Lucynę Dłutek, z rodziny Jabłońskich i Adamiaków, Bogumiłę Maciejewską, Stanisławę i Jana Sobolewskich, +Juliannę, Janinę, Mariana, Władysława Bójko, z rodziny Bójko, Stanisławę, Władysława, Halinę, Ryszarda Gdańskich i zmarłych z rodziny Gdańskich, + Jana, Marię, Stanisława Sasko, z rodziny Sasko, Michalinę, Stanisława Kucharskich, z rodziny Kucharskich, Lecha Pawiaka, Andrzeja Krasonia, Jacka, Marcelego Krasoń i z rodziny Krasoniów, +Norberta Rusnarczyk, Ryszarda Kołacz, Edwarda Smolińskiego, Kazimierza Wiśniewskiego, + Zygmunta Chwalińskiego, Franciszka, Jadwigę, Weronikę i Bronisława Serwatka, Józefę, Franciszka Tylus, Katarzynę, Józefa Szymończyk, Anielę i Tomasza Krawczyk, Zofię Saratanowicz, +Stanisławę, Mariana, Waldemara Więckowskich, Tadeusza i Barbarę Markowskich, + Wojciecha, Michała, Teofila, Mariannę Kasiak, Helenę i Tadeusza Kijko, Teodozję i Wacława Kałęckich, + Janinę i Ryszarda Sosińskich, + Męza Andrzeja Rakowskiego, rodziców Jadwigę i Romana Kowalskich, Wojciecha, Grażynę, Adama, Janusza Kowalskich, Mariannę, Kazimierza Osirowskich, Annę i Władysława Kowalskich, Emilię, Jana, Annę Karpińskich, Karolinę, Henryka Rakowskich, Włodzimierza Kołodziejskiego i Balbinę Karpińską, + Waldemara, Piotra Kuna, Kazimierę, Tadeusza Mróz, + z rodziny Drzazgowskich, Siennickich, Przytulskich, Składanek, Kwiatkowskich, Wilgos, Wojciecha Reszkę, Stefana Pierścieniak, Roberta Machnackiego, Piotra Kondziela,

GR.XII + siostry z Kółka Różańcowego świętej Faustyny, + Mariannę i Zdzisława Taperek, + Zdzisława, Andrzeja Rydel, Halinę, Macieja Rzepkowskich, Marcina Jaśniewicza, Eugenię Ferent, Władysławę, Ryszarda Borowiec, Janinę, Lecha, Cezariusza Riske, Irenę, Władysława Czarneckich, Marcina, Stanisława Sielawę, Jana, Krystynę, Mieczysława, Adama Staniszewskich, Czesława Krupę, Ryszarda Węcławiaka, Pawła Wiśniewskiego, Jana, Tomasza Zegierskich, Janinę, Edwarda, Zdzisława Staniszewskich, Zofię, Piotra, Sewerynę, Ryszarda, Sebastiana, Łukasza Majewskich, z rodziny Majewskich, Rafała Oleksa, Renatę Małgorzatę Sobolewską, + Edwarda, Zygmunta, Walentego Nowaka, Marię i Wacława Makowskich, Janinę i Faustyna Stepniewskich, + Helenę i Józefa Fabisiaków, Helenę i Stanisława Górzyńskich, Stanisławę i Stanisława Kapica, dziadków Lewandowskich i Fabisiaków, + Teodozję i Wacława Kałęckich, Henrykę i Jerzego Zalewskich, Wojciecha i Michała Kasiaka, Elżbietę Skłodowską, + zmarłych z rodziny Tyszkiewiczów, Eugenię, Eugeniusza, Edwarda i Annę Korzeń, + Martę i Michała Korzeń, Jadwigę i Karola Pietrucin, dziadków Pietrucinów, Gregorczyków, + Rodziców Jana, Halinę Kępczyńskich, dziadków Mrozów i Kępczyńskich, zmarłe siostry z Kółka Różańcowego św. Moniki, + Zofię i Hieronima Trzaska