Wypominki 2018/2019

WYPOMINKI ROCZNE 2018/2019

GR.I + Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, + Zenobie i Kazimierza Wrzesińskich, dziadków Wrzesińskich i Kilisiów, Annę i Lecha Karadżow-Szmytkowskich, Rozalię i Józefa Obrębskich, rodzinę Obrębskich, + Rodziców Józefa i Cecylię Trzaskoma, dziadków Trzaskomów i Sołtysów, Rodziców Honorata i Zuzannę Liwskich, za braci Edmunda i Mieczysława Liwskich, Mariannę i Stanisława Pańczyk, + Janinę, Władysława Lasotów, Wiktorię, Józefa Czerniawskich, dziadków Tchórzewskich, Lasotów, Drabińskich, Czerniawskich, Danutę i Stanisława Lasota, Barbarę i Józefa Bartosików, Ryszarda Ocipkę, Barbarę Bartoszewską, Sabinę Nowakowską, Stanisławę Dobrowolską, zmarłych z rodziny Czerniawskich, Jurkowskich, Lechów, Lasotów, Tchórzewskich, Mostków, Berkowskich i Wiśniewskich; + Rodziców Hieronima, Annę Wodyńskich, rodziców Mariana i Aleksandrę Grodek, Waldemara Mroza, dziadków Wodyńskich, + Jana i Hannę Bożek, + Leokadię i Mariana Ziułkowskich, Wacława Kwiatkowskiego, Eleonorę i Władysława Turczyńskich, + Pawła Gromadkę, + Teodozję, Wacława Kałęckich, Henrykę i Jerzego Zalewskich, Wojciecha i Michała Kasiaka;

GR.II+ Rodziców Janinę, Klaudiusza Koral, brata Aleksandra Koral, Pawła Gromadkę, teściów Irenę i Józefa Bugalskich, dziadków Mrozów, Koralów, Julię i Władysława Białogurskich, + Mieczysława Gronek, Józefa i Apolonię Kwiatkowskich, Genowefę i Władysława Gronek, + Jakuba Goszczyńskiego, Marię Pośmiechowicz, Krystynę i Bronisława Goszczyńskich, + Antoniego Stępczyńskiego, Stefanię Malecińską, + Łucję Kwiatkowską, Apolonię i Wacława Dudzińskich, + Rodziców Janinę i Władysława Mikulskich, brata Dariusza, dziadków Młotkowskich i Mikulskich, + Teresę, Mieczysława, Zbigniewa, Juliannę, Aleksandra, Kazimierza, Zofię, Mariusza Trzaskoma, Annę, Wilhelma, Wiesława Bek, Danutę Bryniarską, Franciszkę i Kazimierza Błażej, Helenę Żak, Grzegorza Ostrzeniowskiego, dusze w Czyśćcu cierpiące + Jana Ciechowskiego, Leokadię, Józefa Ciechowskich, Danielę i Zygmunta Rafalskich, Marię Koziara, + Kazimierza, Teofilę Polak, Teresę, Zygmunta Bonkowskich, Mirosława, Henryka Kędra, Apolonię, Stanisława, Rozalię, Jana Majewskich, + Halinę, Ryszarda Trzaskoma, Michalinę i Jana Kałęckich, dziadków Kałęckich i Wodyńskich, + Romana Zielińskiego; + Weronikę, Bronisława, Józefę, Franciszka, Franciszkę, Anielę, Tomasza, Zofię, Katarzynę, Jana, Józefa z rodziny Tylus, Kozik, Kłaczyńskich, Szymończyk i Serwatka;

GR.III + Annę Liwską, Tadeusza Bieńkowskiego, dziadków Liwskich, Bieńkowskich, Różyckich i Sołtysów, Halinę Kwiatkowską, Stanisława Różyckiego, Mieczysława Liwskiego, + Teresę, Jana, Marcina Sadowskich, Paulinę, Wacława Sadowskich, + Teresę i Jana Oleksiak, Julię, Ignacego, Sylwestra Kaczmarek, + Stefana i Hannę Grzybowskich, + Rodziców Teofila i Helenę Kałęckich, brata Józefa Kałęckiego, + Rodziców Stefa i Paulinę Bieńkowskich, + Leopolda i Mariannę Trzaskoma, Jana, Tadeusza i Władysławę Rączka, Janinę i Leszka Denkiewicz, + Waldemara Mróz, + Mieczysława Czajewicz, + Reginę i Kazimierza Wodyńskich, Władysława, Cecylię i Józefa Czubaj, + Kazimierza, Marię, Józefa Lipińskich, Stanisława Majewskiego, + Janinę, Stanisława, Franciszka Mrozik, + Władysława, Andrzeja Niewiadomskich, Mariannę, Franciszka, Stanisława Niewiadomskich, rodziców Antoninę, Stanisława Brożynów, + Wojciecha Kłos, + Zofię i Antoniego Trzaskoma, Mariannę i Jana Smoczyńskich, + Annę Świerzewską, Wiktorię Enerlich, Krystynę i Antoniego, + Stanisława Sochackiego, Danielę Bernat, Celinę i Czesława Małolepszych, + Stanisławę, Irenę, Bronisława Bożym, Bronisławę, Ignacego Kołacz, + Romana Zielińskiego , Apolonię, Stefana Barygę, Janinę i Józefa Zielińskich;

GR.IV + Tadeusza Słupek, rodziców Słupków i Pieńkosów, + Danielę, Zygmunta Rafalskich, Stanisławę i Karola Affek, Marię Koziara, Jana Ciechowskiego, + Wandę Kowalczyk, Franciszka Kowalczyka, Sławomira Piotrowskiego, + Marcina Sadowskiego, Wiesławę Kutrowską, Alfredę Jakubiak, Helenę Pawlik, Teresę, Jana Sadowskich, + Stanisławę i Tadeusza Sosińskich, Reginę, Józefa, Krzysztofa i Ireneusza Turczyńskich; +Zygmunta i Stefana Szwejk, + Mariannę i Wacława, Mieczysława i Halinę Białas, Kazimierę i Stefana Burczyńskich, dziadków Burczyńskich i Ostrowskich, dziadków Makosów i Białasów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, + Reginę, Ignacego i Krzysztofa Zielińskich, Mariannę i Kazimierza Chudorlińskich, Wandę Krajewską, dusze w czyśćcu cierpiące; + Tadeusza Bieńkowskiego, Halinę Kwiatkowską, Jacka Capigę, Annę Liwską, z rodziny Kłak, rodziców Różyckich, rodziców Bieńkowskich, Stanisława Różyckiego, zmarłe siostry ze Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny, + Stefana i Teodozję Kaska, Ryszarda Gałązkę, Stanisława i Wacławę Kupiec, + Romana Zielińskiego; + Kazimierza, Wojciecha Posiewkę, Walentynę i Józefa Zębrzuskich, Małgorzatę i Stanisława Posiewka, Mariana i Janinę Smolińskich;

GR.V + Rodziców Mariannę i Czesława Pisarek, brata Kazimierza, siostrzenicę Dorotę Rosowską, rodzinę Pisarków, rodziców Mariannę i Stanisława Sosińskich, braci Ludwika i Ryszarda, siostrę Stanisławę Olszewską, szwagra Henryka Olszewskiego, rodzinę Sosińskich, Tadeusza Zielińskiego, Czesławę Zielińską, rodzinę Zielińskich; + Marię i Stanisława Traczyków, zmarłych z rodziny Traczyków, Milewskich, Kuniszów, Barbarę Fabisiak, Jana Gołaszewskiego, ojca Józefa Gołembiowskiego, Katarzynę i Jana Farbiszewskich; + Eugeniusza, Jana i Walerię Liwskich, Helenę, Konstantego Bobowskich, Jerzego, Danutę Liwskich, Irenę i Edwarda Wrzosów, + Paulinę Kowalik, Stanisławę i Mieczysława Kowalik, Jana, Katarzynę Ziemak, +Wiktora i Zbigniewa Dolińskiego, Janinę i Bernarda Dąbrowskich; + Martę i Andrzeja Wodyńskich, siostry z Kółka Różańcowego św. Faustyny; + Jana Chrustowskiego, Irenę i Aleksandra Chrustowskich, Stanisławę i Tomasza Domańskich, Rozalię Krzaczek, Henrykę Michalczewską; + Jana Ciechowskiego, Stanisława i Anielę Kowalczyk; + Tadeusza Bieńkowskiego, Jacka Capigę, Halinę Kwiatkowską, Stanisława Różyckiego z rodziny Zakrzewskich, Capigów, Bieńkowskich, Różyckich, Tadeusza Mroza, + Martę, Michała Korzeń, Jadwigę i Karola Pietrucin, dziadków Pietrucinów, Gregorczyków i Korzeniów;

GR.VI + Janusza Wodyńskiego, rodziców Wodyńskich i Gajewskich; + Henrykę, Hieronima, Jerzego Waliszkiewicz, Katarzynę, Stanisława, Longina Gołaszewskich, dziadków Rosińskich, Waliszkiewicz, Gołaszewskich i Mossakowskich; + z rodziny: Misztal, Głowackich, Bielińskich, Koston, Edwarda Dudałę; + Edwarda Zygmunta, Marię i Wacława Makowskich, Janinę i Faustyna Stępniewskich, Walentego Nowaka, + Zdzisława i Andrzeja Rydel, Franciszka i Stanisławę Prusaczyk, Władysława, Janinę Rydel, Kazimierza, Henryka, Macieja Prusaczyk, Piotra i Zofię Majewskich, Edwarda, Janinę Staniszewskich, + Zdzisława, Andrzeja Rydel, Halinę, Macieja Rzepkowskich, Marcina Jaśniewicza, Eugenię Ferent, Władysława Borowiec, Irenę, Władysława Czarneckich, Marcinę, Stanisława Sielawę, Jana, Krystynę, Mieczysława, Adama Staniszewskich, Grzegorza Krupę, Ryszarda Węcławiaka, Jana, Tomasza Zegierskich, Janinę, Edwarda, Zdzisława Staniszewskich, Zofię, Piotra, Sewerynę, Ryszarda, Sebastiana, Łukasza Majewskich, całą rodzinę Majewskich, Helenę Tabor, + rodziców Janinę, Eugeniusza, brata Bogdana Matwiejczyk, rodziców Feliksę, Czesława Markowskich, chrzestną z mężem Mariannę, Kazimierza Wyrwich, + Wojciecha, Michała, Mariannę i Teofila Kasiak, Helenę i Tadeusza Kijko, Teodozję i Wacława Kałęckich;

GR.VII+ Bronisławę, Józefa, Andrzeja Wosiak, Lucjana, Helenę, Feliksa Koniec, Barbarę Zawarską, Stefanię, Jana, Feliksa Gogiel, + Ludwika, Leokadię Mackiewicz, Sabinę, Czesława Milewskich, Barbarę Mickiewicz, + Małgorzatę, Mariannę, Jana Sobolewskich, Józefa, Tadeusza Wilczka, Annę Dulińską, Franciszkę Barszczewską, + Zbigniewa, Wacława, Marjannę Trzaska, Mieczysława Łukasiaka, dziadków Trzasków, Mrozów, Gołaszewskich, Łukasiaków, + Łucję, Zygmunta Cychowskich, Edwarda Pająka z rodziny Pająków ,+ Henrykę i Leona Pisarek, z rodziny Pisarków, dziadków Trzaska Mariannę i Franciszka, + Leokadię Pursa, brata Jana, Marka Pursę, Czesława Mroza, dziadków Mrozów i Buszów, Zofię Szpanowską, Czesławę i Ryszarda Mróz, Zdzisława Kowalika, dziadków Kowalików, Mariannę Liwską, pradziadków Turczyńskich, + Władysława, Janinę, Stanisława Bałdowskich, Kuska Mariannę, Teodora, Apolonię, Józefa Trzaska, + Mariannę, Cezarego, Janinę, Stanisława, Franciszka Mrozik, Stanisława Antoniego Twardo, Zofię, Franciszka Kurpiewskich, Janinę, Jana Sierwaskich, + Kazimierę i Stanisława Brodziak, Mariannę i Stanisława, Janinę, Włodzimierza Dróżdż;

GR.VIII + Mariana, Krystynę z rodziny Niewęgłowskich, Mariannę, Feliksa, Beatę Sakowskich, Zofię, Tadeusza, Wiesława, z rodziny Juszczuków, Józefa Panasiuka, Jerzego Rosińskiego, Jana Rogalskiego, + Jolantę Obuchowską, Jana i Mariannę Obuchowskich, Danutę i Janusza Osińskich, + Waldemara, Piotra Kunę, Kazimierę i Tadeusza Mróz, + Janinę i Wojciecha Filipiak, Janinę i Jana Pawelczak, + Marię Koziara,+ Stanisława, Hieronima, Janinę Matuszewskich i Feliksa Jankę, + rodziców Mariannę i Tadeusza Podłuckich, dziadków Kilisiów i Podłuckich, ciocię Irenę Grzybowską, + Mariannę i Henryka Zielińskich, rodzinę Zielińskich i Turczyńskich, + Mariannę i Stanisława Gierczyńskich, Jana i Janinę Zielińskich, dziadków Gierczyńskich, Musińskich, Zielińskich i Liwskich, + Ireneusza Pawelczaka, Mariannę i Józefa Kurpiewskich, dziadków Kurpiewskich, Annę i Władysława Stopkę, + rodziców Helenę i Tadeusza Wiśniewskich, dziadków Annę i Władysława Wiśniewskich, Marcjannę i Józefa Kotkowskich, Feliksa Kotkowskiego, Janinę Oktabę, Janusza Rosikonia, + Wandę Zielińską, dziadków Zielińskich i Tytkowskich, + Zygmunta Kędzierskiego, Lucjana i Janinę Kubina, Józefa i Stefanię Ceglarek, +Stanisława i Halinę Zadrożnych, Władysłąwa i Annę Zadrożnych, Henryka i Ludwikę Góralczyk;

GR.IX + Stefana, Janinę, Teofilę, Tadeusza Białeckich, Jana, Władysławę, Adama Sobolewskich, Tadeusza, Michalinę Wilczyńskich, dziadków Wilczyńskich i Sobolewskich, Grzegorza Rębeckiego, + Zenona, Władysława, Józefę Podłuckich, Józefa, Mariannę, Stefana, Reginę, Helenę Maciejewskich, Alicję Kałuża, Kazimierza i Mirosława Stoczek, + Zofię i Wacława Majewskich, Eugenię i Czesława Kolońskich, Teresę Tatar, Agnieszkę Kędra, Kazimierza Rolka, Renatę Humińską; + Krzysztofa Lipińskiego, Stanisława Sadkowskiego, Leokadię Kamińską, Jana i Katarzynę Kamińskich, dziadków Sadkowskich; + Kazimierę i Tadeusza Gronek, Bronisławę i Mieczysława Tytkowskich; + Reginę i Antoniego Mróz, Mariannę i Henryka Gągolewskich; + Mariana, Aleksandrę, Mirosławę Grodek, zmarłych z rodziny Grodków, Kępczyńskich, Kowalików i Affek, + Bożenę Turczyńską i Mieczysława Witeskę, + Ewę i Jarosława Wójcik, + Helenę i Henryka Mrozów, + Stanisławę, Józefa Szczodrowskich, Lucynę Dłutek, z rodziny Jabłońskich, Bożenę Maciejewską, Jana, Stanisławę Sobolewskich, Kazimierza Adamiaka i z rodziny Adamiaków, + Emilię, Kazimierza Kępczyńskich, Lubomirę, Zygmunta Pająk, z rodziny Kępczyńskich, Pająków, Affków, + Barbarę Fabisiak, z rodziny Traczyków, Lucynę Malinowską, + dziadków Mariannę i Czesława Kaczyńskich, rodziców Henrykę i Ryszarda Kaczyńskich;

GR.X+ Czesławę i Bronisława Turczyńskich, dziadków Turczyńskich, + Mariana i Sławomira Mrozów, rodziców Mrozów, z rodziny Pańczyków i Stanisławę Litwińczuk, + Zdzisława Malinowskiego, Piotra, Franciszkę Malinowskich, Stefana Osińskiego; + Jadwigę i Tadeusza, Mariannę i Stanisława Błońskich, Wandę Koroś, Antoninę i Bronisława Rosiak, Krystynę i Leszka Chrząszczewskich; + Genowefę, Jerzego, Eugeniusza, Bogusława, Henryka Szafrańskich, Krystynę, Czesława Mielczarek, Józefę, Teofila Liwskich, Mariannę, Józefa Szafrańskich; + Adama, Danutę, Zdzisława, Czesławę, Romana, Marcjannę, Kazimierza, Mariannę, Jana Affek, Franciszka i Helenę Wójcik, Antoniego Wójcik, rodziców Affek; + Mirosława, Kazimierza Stoczek, Józefę, Józefa, Stanisława Stoczek, Mariannę, Józefa Maciejewskich, Renatę, Stefana, Halinę Maciejewskich; + Zenona Podłuckiego, Alicję Kałuża, Kazimierza Stróżyk, Kazimierę i Jana Szatkowskich, Romana Dobrowolskiego; + rodziców Helenę i Aleksandra Kowalików, dziadków Oleksiaków i Kowalików; + Roberta, Pawła Szymańskich i Józefa, + Henrykę, Mariana Stachnik, Emilię, Jana Cybulskich;


GR.XI+
Teodozję i Wacława Kałęckich, z rodziny Kałęckich, Bronisławę, Jana Maliszewskich, z rodziny Maliszewskich, Reginę i Mieczysława Lelenko, Jerzego Filimoniuka, Andrzeja Abramczyka; + Kazimierza Lubomskiego, Ewę i Zygmunta Lubomskich, Henrykę i Stanisława Grzybowskich, Józefa Urbańskiego; + Mariusza Mariańskiego, Krystynę i Juliana Mariańskich, Halinę Kopcińską; + z rodziny Drzazgowskich, Składanek, Siennickich, Kwiatkowskich, Wojciecha Reszkę, Roberta Machnackiego, Paulinę Lis, Stefana Pierścieniak, z rodziny Albrecht, Wilgos i Przytulskich; + Jana i Krystynę, Polikarpa, Klemensa, dziadków Matuszewskich, Sombickich, z rodziny Jóźwiak, Waldemara, Stanisława i Jadwigę Wojciechowskich, dziadków Wojciechowskich, Marię Ziółkowskich; + Stanisławę, Antoniego, Wiesława Pietrzak, Jana Bilińskiego, Marię, Zygmunta, Ryszarda Wrzesińskich, rodzinę Wrzesińskich, poległych w czasie II wojny światowej, dziadków Sawickich i Waliszkiewiczów; + Krystynę i Władysława Szafrańskich, Janinę, Józefa Dębskich, Aleksandra, Helenę Szafrańskich, Józefa Hobę, Edmunda, Władysława Gończ, + Stefanię i Józefa Szcześniak, Antoninę i Teodora Muras, Feliksę Malesa; Michalinę, Józefa, Kazimierza Dębkowskich, Janinę, Stefana Sadkowskich, Feliksę i Feliksa Zielińskich, Barbarę, Piotra Jankowskich, Jadwigę, Michalinę, Stanisława, Kazimierza Grabarczyk;

GR.XII+ Stefanię i Józefa Szcześniak, Antoninę i Teodora Muras, Feliksę Malesa; + Jadwigę i Czesława Zaborowskich, Mariannę, Bolesława, Marka Kuczyńskich, Andrzeja Kęsickiego, Teresę Wojkowską, Janinę i Jana, Ryszarda Piotrowskich, Stefanię i Stanisława Żołnierzak, + Wiesława Pochmarę, Irenę i Jerzego Bonieckich, Mirosława Bonieckiego, Jolantę Czyżewską i Janinę Pursa, + Męża Wacława Fabisiaka, rodziców Czesławę I Leona Fabisiak, rodziców Kazimierę i Stanisława Nowakowskich, + Zofię Dworak, dziadków Żmurków, Mazurków, Ferensów, Dworaków, + Józefa, Kazimierza, Krzysztofa Januszczak, Jadwigę, Andrzeja Wróbel, Jadwigę, Tadeusza Błońskich i Tadeusza Zielińskiego, + Annę, Bogusława, Tadeusza Affek, dziadków Affek i Dionizego Ziemaka, + rodziców Henryka i Urszulę Sońta, rodzinę Sońta, Witeska i Wiktora Siwka, + Jana, Halinę Kępczyńskich, dziadków Mrozów, Kępczyńskich, rodzinę Kępczyńskich, Mariannę, Czesława Pisarek, rodzinę Pisarek, Krystynę, Stanisławę Krajcewicz, za dusze w czyśćcu cierpiące, + Stanisławę, Mariana, Waldemara Więckowskich, Tadeusza, Barbarę Markowskich, + Aleksandra, Czesławę, Jana Pergoł, Włądysława, Helenę Waliszkiewicz, Jana, Antoninę, Wacława Dłutek, Kazimierza, Janinę Kowalik; + Wiesława Krupińskiego, Zofię i Hieronima Trzaska, + Rodziców Janinę i Stanisława Zakrzewskich, + Dziadków Kamińskich i Zakrzewskich, + Rodziców Helenę i Jana Wojsiaków, + Dziadków Bojarskich i Wojsiaków, męża Andrzeja Rakowskiego, rodziców Jadwigę, Romana, Wojciecha, Grażynę, Adama, Janusza Kowalskich, Annę, Władysława Kowalskich, Mariannę, Kazimierza Ostrowskich. Balbinę, Annę, Emilię, Jana Karpińskich, Karolinę, Henryka Rakowskich