Wypominki 2017/2018

Wypominki 2017/2018

GR.I + Dobrodziejów tutejszego kościoła,ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, + Małgorzatę, Mariannę i Jana Sobolewskich, Józefa Wilczka, Tadeusza, Franciszkę Barszczewską, Annę Dulińską, +Bobowskiego Ireneusza, + Rodziców Józefa i Cecylię Trzaskoma, dziadków Trzaskomów i Sołtysów, za rodziców Honorata i Zuzannę Liwskich, braci Edmunda i Mieczysława, za Mariannę i Stanisława Pańczyk, + Jana i Hannę Bożek, + Mieczysława Gronka, Józefa i Apolonię Kwiatkowskich, Władysława i Genowefę Gronek, + Kazimierza, Marię , Józefa Lipińskich, Stanisława Majewskiego, + Reginę, Kazimierza Wodyńskich, Władysława, Cecylię, Józefa Czubaj, + Mariana, Sławomira Mrozów, Stanisława Litwińczuka, rodziców Pańczyków i Mrozów, + Bogusława Szafrańskiego, z rodziny Szafrańskich, rodziców Zofię i Antoniego Trzaskoma, Marię Pańczyk, Ojca Józefa Gołembiowskiego, + Mariannę i Jana Smoczyńskich, Marię, Jerzego Smoczyńskich,

GR.II + rodziców Mariannę i Czesława Pisarek, Brata Kazimierza, siostrzenicę Dorotę Rosowską, całą rodzinę Pisarków, rodziców Mariannę i Stanisława Sosińskich, braci Ludwika i Ryszarda, siostrę Stanisławę Olszewską, szwagra Henryka Olszewskiego i całą rodzinę Sosińskich, + Stanisławę i Tadeusza Sosińskich, Mieczysława, Krzysztofa, Ireneusza Turczyńskich, + Kazimierza, Teofila Polak, Stanisława, Apolonię, Rozalię i Jana Majewskich, + Wandę Mazurek, Zofię Dworak, Dziadków Mazurków, Dworaków, Ferenców, Żmurków, + Czajewicza Mieczysława, + Marię Koziara, + Wacława Kwiatkowskiego, Władysława i Eleonorę Turczyńskich, Mariana i Leokadię Ziułkowskich, + Stefana i Hannę Grzybowskich, + Irenę i Aleksandra Chrustowskich, Stanisławę i Tomasza Domańskich, + Leopolda i Mariannę Trzaskoma, Jana i Tadeusza, Władysławę Rączka, Janina i Lecha Denkiewicz, + z rodziny Misztal, Głowackich, Bielińskich, Koston, i Edwarda Dudałę,+ Rodziców Hieronima i Annę Wodyńskich, rodziców Mariana i Aleksandrę Grodek, dziadków Wodyńskich, Waldemara Mróz, + rodziców Apolonię i Stefana Baryga, Romana Zielińskiego, + Czesławę i Ryszarda Mróz, + Jacka, Barbarę, Jerzego Gronek,

GR.III + Zenobię i Kazimierza Wrzesińskich, dziadków Wrzesińskich i Kilisiów, Annę i Lecha Karadżow-Szmytkowskich, Rozalię, Józefa Obrębskich, całą rodzinę Obrębskich, + Mariana, Henryka Zielińskich, z rodziny Zielińskich i Turczyńskich, + Zygmunta i Stefana Szwejk, + Tadeusza, Jadwigę, Marcjannę i Stanisława Błońskich, Wandę Horoś, Antoninę i Bronisława Rosiak, Krystynę i Leszka Chrząszczewskich, + Teresę, Mieczysława, Zbigniewa, Juliannę, Aleksandra, Kazimierza, Zofię, Mariana Trzaskomę, Annę, Wilhelma, Wiesława Bek, Danutę Bryniarską, Franciszkę i Kazimierza Błażej, Helenę Żak, Grzegorza Ostrowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące, + Zygmunta i Danielę Rafalskich, Karola i Stanisławę Affek i Marię Koziara,
+ Jolantę Obuchowską, Jana i Mariannę Obuchowskich, Jana Obuchowskiego, Danutę i Janusza Osińskich, Władysławę i Piotra Sosińskich, Krystynę i Stanisława Kamińskich, Barbarę Kamińską i Piotra Dżerę, + Annę Liwską, Tadeusza Bieńkowskiego, dziadków Liwskich, Bieńkowskich, Różyckich i Sołtysów, Halinę Kwiatkowską, Stanisława Różyckiego, Mieczysława Liwskiego,

GR.IV + Eugeniusza, Jana i Walerię Liwskich, Konstantego i Walerię Bobowskich,+ Jerzego i Danutę Liwskich, Irenę i Tadeusza Wrzosów, + Leokadię, Józefa Ciechowskich, Danielę, Zygmunta Rafalskich i Marię Koziara, + Tadeusza Bieńkowskiego, Halinę Kwiatkowską, Jacka Capigę, z rodziny Kłak, Różyckich, Bieńkowskich, Zakrzewskich, Capigów, zmarłe siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny, + Józefa i Apolonię Kwiatkowskich, i Wacława i Apolonię Dudzińskich, + Michalinę, Józefa Dębkowskich, Kazimierza Dębkowskiego, Janinę, Stefana Sadkowskich, Feliksę, Feliksa Zielińskich, rodzinę Grabarczyków i Annę Wilczek, + Tadeusza Słupka, całą rodzinę Słupków i Pieńkosów, + rodziców Apolonię i Stefana Baryga, Romana Zielińskiego + Zofię Majewską, Wacława Majewskiego, Eugenię i Czesława Kolońskich, Anielę Kędra, Teresę Tatar, Renatę Chumińską i Kazimierza Polaka, + Marcina Sadowskiego, Alfredę Jakubiak, Wiesławę Kutrowską, Helenę Pawlik, Teresę i Jana Sadowskich, + Janinę, Stefana, Teofila Białeckich, Władysława, Jana, Adama Sobolewskich, Michalinę, Tadeusza Wilczyńskich, dziadków Wilczyńskich i Sobolewskich. Grzegorza Rębeckiego,

GR.V + Bronisławę, Jana Maliszewskich, zmarłych z rodziny Maliszewskich, Teodozję i Wacława Kałęckich, zmarłych z rodziny Kałęckich, Reginę i Mieczysława Lelenko, Jerzego Chilimoniuka, Andrzeja Abramczyka, + Zdzisława, Andrzeja Rydel, Halinę, Macieja Rzepkowskich, Marcina Jaśniewicza, Eugenię Fenert, Irenę, Władysława Czarneckich, Marcina, Stanisława Sielawę, Jana, Krystynę, Mieczysława, Adama Staniszewskich, Grzegorza Krupę, Ryszarda Węcławiaka, Jana, Tomasza Zegierskich, Janinę, Edwarda, Zdzisława Staniszewskich, Piotra, Zofię, Sewerynę, Ryszarda, Sebastiana, Łukasza Majewskich, całą rodzinę Majewskich, Helenę Tabor,+ Romana Zielińskiego, + dziadków Kazimierę i Jana Szadkowskich, Romana Dobrowolskiego, Mariannę i Józefa Maciejskich, Kazimierza Stoczek, Zenona Podłuckiego, Józefa, Józefę, Stanisława Stoczek, Renatę i Stefana Maciejskich, Halinę Maciejską, Kazimierza Stróżyk, Alicję Kałuża, + rodziców Janinę i Mieczysława Mikulskich, brata Dariusza, dziadków Młotkowskich, dziadków Mikulskich, + Andrzeja, Władysława, Mariannę, Franciszka, Stanisława Niewiadomskich, całą rodzinę Niewiadomskich, rodziców Antoninę, Stanisława Brożyna,

GR.VI + Teresę, Jana, Marcina Sadowskich, + Wiesława Krupińskiego, + Weronikę, Bronisława, Józefę, Franciszka, Franciszkię, Anielę, Tomasza, Zofię, Katarzynę, Jana, Józefa, zmarłych z rodziny Tylus, Kozik, Kłaczyńskich, Szymończyk, Serwatka, Chwalińskich, + Waldemara Mroza, + Bronisławę, Józefa, Andrzeja Wosiak, Lucjana. Helenę, Feliksa Koniec, Barbarę Zawarską, Stefanię, Jana, Feliksa Gogiel, Henrykę, Hieronima, Jerzego Waliszkiewicza, Katarzynę, Stanisława, Leongina Gołaszewskich, dziadków Waliszkiewicz i Rosińskich, Gołaszewskich i Mossakowskich,+ Mariannę, Cezarego, Janinę, Stanisława, Franciszka Mrozik, Stanisława, Antoniego Twarko, Zofię, Franciszka Kurpiewskich, Janinę, Jana Sierawskich, + Feliksę i Czesława Markowskich, Mariannę i Kazimierza Wyrwich, Janinę, Eugeniusza Matwiejczyk, brata Bogdana, + Wandę, Franciszka Kowalczyk, Sławomira Piotrowskiego, + Józefa, Roberta i Pawła Szymańskich, + Wacława Fabisiaka, Rodziców Leona i Czesławę Fabisiak, Stanisława i Kazimierę Nowakowskich,

GR.VII + Z rodziny Drzazgowskich, Składanek, Roberta Machnackiego, Wojciecha Reszka, zmarłych z rodziny Kwiatkowskich i Siennickich, Annę i Feliksa Przytulskich, Mariannę i Pawła Wilgos, + Halinę i Ryszarda Trzaskoma, Martę i Andrzeja Wodyńskich, Wiktora Dolińskiego, Zbigniewa Dolińskiego, + Jana Sasko, z rodziny Sasko, Kucharskich, Suskich, Lecha Pawiaka, Andrzeja Krasonia, z rodziny Krasoń, z rodziny Bujko, + Waldemara, Piotra Kunę, Kazimierza i Tadeusza Mróz, + Reginę, Ignacego i Krzysztofa Zielińskich, Mariannę i Kazimierza Chudorlińskich, z rodziny Zielińskich, Chudorlińskich, Wandę Krajewską i dusze w Czyśćcu cierpiące, + Danutę, Zdzisława, Czesławę, Romana, Mariannę, Jana Affek, Genowefę, Jerzego, Eugeniusza, Bogusława, Henryka Szafrańskich, Krystynę, Czesława Mielczarek, Teofila, Józefę Liwskich, Józefa, Mariannę Szafrańskich, Zenona, Józefę, Władysława Podłuckich, Józefa, Mariannę, Stefana, Reginę, Halinę Maciejskich, Alicję Kałuża, Kazimierza Stoczek, + Stefana i Teodozję Kaska, Ryszarda Gałązkę, + Kowalik Paulinę, Stanisławę i Mieczysława Kowalik, Jana Ziemaka, + Romana Zielińskiego , + Tadeusza, Annę, Bogusława Affek, dziadków Affek i Dionizego Ziemaka,

GR.VIII + Marię i Stanisława Traczyków, dziadków Traczyków, Milewskich, Kuniszów, Ryszarda Traczyka i Barbarę Fabisiak, Jana Gołaszewskiego, Ojca Józefa Gołembiowskiego, + +Janinę, Stanisława, Franciszka Mrozik, +Janinę i Wojciecha Filipiak, Janinę i Jan Pawelczak, +Jana i Kazimierę Jaroszyńskich,+Annę i Władysława Stopka, Ireneusza Pawelczaka, Józefa Kurpiewskiego, Mariannę i dziadków Kurpiewskich, +Helenę i Henryka Mrozów, + Reginę i Kazimierza Swoch, Wiktora Bieńkowskiego, Michała i Czesławę Bieńkowskich, Jadwigę i Karola Leszczyńskich, Irenę i Ludwika Mojskich, dziadków Leszczyńskich, Pasierowskich, Henrykę i Mieczysława Iwaniuk, +Stefana i Paulinę Bieńkowskich, Helenę i Teofila Kałęckich, Leokadię Makarewicz, +Eugeniusza, Jana i Walerię Liwskich, Helenę i Konstantego Bobowskich, dziadków Sawickich, + Wandę Zielińską, Tadeusza Zielińskiego, Feliksę, Ignacego Zielińskich, Genowefę, Ignacego Tytkowskich, + Jana Jaworskiego, Helenę Sobczyńską, + rodziców Helenę i Jana Wojsiaków, dziadków Wojsiaków i Bojarskich, + rodziców Jana i Stanisława Zakrzewskich, dziadków Zakrzewskich i Kamińskich,

GR.IX , + Janusza Wodyńskiego, rodziców Wodyńskich i Gajewskich, +rodziców Bronisławę i Józefa Żółtek, Stanisławę i Zygmunta Dłutek, Władysławę i Stanisława Dudek, Józefa Porębskiego,+Annę Świerzewską, Antoniego Enerlicha, Wiktorię Enerlich, + Helenę i Aleksandra Kowalików, dziadków Oleksiaków i Kowalików, +Janinę i Władysława Lasotów, Wiktorię i Józefa Czerniawskich, z rodziny Lasotów, Tchurzewskich i Drabińskich i Czerniawskich, Ryszarda Falkowskiego, Ryszarda Ocipkę, Barbarę i Józefa Bartosików, z rodzin Mostków, Wiśniewskich, Berkowskich, Jurkowskich, Barbarę Bartoszewską, Stanisławę Dobrowolską, Sabinę Nowakowską, + Janinę i Jozefa Zielińskich i zmarłych z tej rodziny, + rodziców Apolonię i Stefana Baryga, Romana Zielińskiego, + Leokadię i Ludwika Mackiewicz, Sabinę, Czesława Milewskich, Barbara Mickiewicz +zmarłych rodziców Teofila i Helenę Kałęckich, brata Józefa Kałęckiego, z rodziny Turczyńskich i Kałęckich, rodziców Stefana i Paulinę Bieńkowskich, z rodziny Bieńkowskich, Wilczyńskich, Kazimierza Lubomskiego, +Mariannę, Faustyna, Wiesława, Mariusza z rodziny Grochowskich, Eugeniusza, Jadwigę, Jerzego, Teresę, Władysława, Henryka z rodziny Szefler,

GR.X +Reginę i Eugeniusza Mróz, Mariannę i Henryka Gągolewskich, +Stanisławę, Hieronima, Janinę Matuszewskich i Feliksę Janke, +Łucję, Zygmunta Cychowskich, Edwarda Pająka z rodziny Pająków, Murawskich, Leona Pisarek, z rodziny Pisarków i Trzaskich, +Wiesława Pochmarę, Irenę i Jerzego Bonieckich, Jolantę Czyżewską, Janinę Pursa, Mirosława Bonieckiego, +Kazimierza, Krzysztofa, Józefa Januszczak, Andrzeja i Jadwigę Wróbel, Jadwigę i Tadeusza Błońskich, Tadeusza Zielińskiego, +Władysława i Helenę Waliszkiewicz, Aleksandra, Czesława, Jana Pergoł, Jana, Antoninę, Wacława Dłutek, Kazimierza, Janinę Kowalik, +rodziców Helenę i Tadeusza Wiśniewskich, dziadków Józefa i Marcjannę Kotowskich, Annę i Władysława Wiśniewskich, Feliksa Kotkowskiego, Janinę Oktabę, Janusza Rosikonia, + Michalinę i Mirosława Trzaskoma, całą rodzinę Trzaskoma, Czesława i Stefanię Kisiel, całą rodzinę Kisiel, Stanisławę Jaworską, Wacławę i Grzegorza Lewkowicz, Jadwigę i Józefa Pelinko, Barbarę Embard, +Krzysztofa Stachnika, Janinę i Tadeusza Stachnik, Helenę i Franciszka Liwskich, Jerzego i Danutę Liwskich, + Romana Zielińskiego ,

GR.XI + Bożenę Turczyńską, Mieczysława Witeskę, +Jana i Halinę Kępczyńskich, dziadków Mrozów, Kępczyńskich, całą rodzinę Kępczyńskich, Czesława i Mariannę Pisarek, całą rodzinę Pisarków, Krystynę i Stanisławę Krajcewicz, +Feliksę, Jana i Zenona Gołaszewskich, Michała Hetmanowskiego, dziadków Rostkowskich, Gołaszewskich, Hetmanowskich i Niewiadomskich, +rodziców Janinę i Klaudiusza Koral, brata Aleksandra Koral, Irenę, Józefa Bugalskich, dziadków Mrozów i Koralów, Juliannę i Władysława Białogórskich, +Mariana Mariańskiego, Halinę Kopcińską, Krystynę i Jana Romańskich, +Leokadie Kamińską, dziadków Katarzynę i Jana Kamińskich, Stanisława Sadkowskiego, +Leokadię Pursa, brata Jana, Marka Pursę, Czesława Mroza, dziadków Mrozów i Burzów, Zofie Szpanowską, Czesławę i Ryszarda Mróz, Zdzisława Kowalika, dziadków Kowalików, Mariannę Liwską, pradziadków Turczyńskich,

GR.XII +Teodozję i Wacława Kałęckich, dziadków Kałęckich i Gronków, Henrykę i Jerzego Zalewskich, Michała i Wojciecha Kasiaków,+ Kazimierę, Stefana Burczyńskich, Marię, Wacława, Halinę, Mieczysława Białas, za dusze w czyśćcu cierpiące, + Marka, Juliana, Janinę Michalskich, Lucjana Eugeniusza, Stanisławę, Annę, Wojciecha Świebodów, Hieronima, Helenę, Kazimierza Zielińskich, Alicję, Wojciecha, Helenę Miętek, + Zbigniewa Trzaska, Wacława i Mariannę Trzaska, Mieczysława Łukasiaka, + Barbarę Fabisiak, rodzinę Traczyków, Lucynę Malinowską, + Teresę i Jana Oleksiak, Julię, Ignacego i Sylwestra Kaczmarek, Zofię i Hieronima Trzaska, + Kazimierę i Tadeusza Gronek, Bronisławę i Mieczysława Tytkowskich, + Teodora Muras, Józefa i Stefanię Szcześniak i Feliksę Malesa, + Męża Andrzeja Rakowskiego, rodziców Jadwigę i Romana Kowalskich, Wojciecha, Grażynę, Adama i Janusza Kowalskich, Mariannę i Kazimierza Osiewskich, Annę i Władysława Kowalskich, Emilię, Annę, Jana Karpińskich, Karolinę, Henryka Rakowskich, Balbinę Karpińską, Włodzimierza Kołodziejskiego, + Helenę i Józefa Fabisiak, Helenę i Stanisława Górzyńskich, Stanisławę i Stanisława Kapica, dziadków Lewandowskich i dziadków Fabisiaków, + Katarzynę i Jana Farbiszewskich