Wypominki 2023/2024

GR.I † Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską; † Annę i Stanisława, i Zbigniewa Powałów, ks. Czesława i Stanisława Miętek; † Rodziców Janinę, Mieczysława Mikulskich, brata Dariusza, dziadków Młotkowskich i Mikulskich, rodziców Łucję i Wiesława Kwiatkowskich, dziadków Dudzińskich i Kwiatkowskich; † Leopolda i Mariannę Trzaskoma, Jana, Władysławę i Tadeusza Rączka, Barbarę Sokólską, Janinę i Leszka Denkiewicz; † Stefana, Janinę, Teofilę Białeckich, Jana, Władysławę, Adama, Renatę Sobolewskich, Tadeusza, Michalinę Wilczyńskich, dziadków Wilczyńskich i Sobolewskich, i Grzegorza Rembeckiego; † Kazimierę, Stefana, Władysławę, Ludwika Burczyńskich, Mariannę, Wacława, Halinę, Mieczysława i Franciszka Bjałas, Eugenię i Tadeusza Bartochowskich; † Józefa i Cecylię Trzaskoma, dziadków Trzaskomów, dziadków Sołtysów, Honoratę i Zuzannę, Edmunda i Mieczysława Liwskich, Mariannę i Stanisława Pańczyk, Leokadię Szafrańską; † Leokadię i Ludwika Mackiewicz, Sabinę i Czesława Milewskich, i Barbarę Mickiewicz; † Lucjana i Janinę Kubina, Zygmunta Kędzierskiego; † Andrzeja Małolepszego i Zdzisława Malinowskiego; † Wojciecha Kłos;

GR.II † Alfredę i Józefa Jakubiak, Marcina Sadowskiego, Wiesławę i Stanisława Kutrowskich, Helenę Pawlik, Teresę i Jana Sadowskich, Adama i Andrzeja Jaroszyńskich; † Mieczysława, Władysława i Genowefę Gronek, Józefa i Apolonię Kwiatkowskich, zmarłych z rodziny Kwiatkowskich, Polikarpa i Bronisławę Trzaskoma, i Tadeusza Bałdowskiego; † Teresę, Mieczysława, Zbigniewa, Juliannę, Aleksandra, Zofię, Kazimierz i Mariana Trzaskoma, Annę, Wilhelma i Wiesława Bek, Danutę Bryniarską, Franciszkę i Kazimierza Błażej, Helenę Żak, Grzegorza Ostrzeniewskiego, Barbarę Korzeń, zmarłe Róże z Koła Różańcowego pod wezwaniem Św. Teresy z Avilla, dusze błądzące, za które nikt się nie modli i w czyśćcu cierpiące, Jadwigę, Tadeusza, Marcjannę i Stanisława Błońskich, Wandę Choroś, Antoninę i Bronisława Rosiak, Krystynę i Leszka Chrząszczewskich;† Reginę, Kazimierza Wodyńskich, Cecylię, Władysława, Józefa Czubaj; † Bronisławę, Józefa, Andrzeja Wosiak, Lucjana, Helenę, Feliksa, Wieńczysława Koniec, Barbarę, Henryka Zawarskich, Stefanię, Jana, Feliksa Gogiel, Janinę Gilewską, Lucynę Malinowską; † Andrzeja Sońta, Urszulę i Henryka Sońta; † Ludwika Bonieckiego;

GR.III † Krzysztofa i Mariana Lipińskich, Stanisława i Bogdana Sadkowskich, Leokadię, Katarzynę, Jana Kamińskich, Rozalię, Henryka, Zygmunta Zbrzeźnych; † Teresę Pańczyk, Mariannę i Henryka Gągolewskich, Reginę i Eugeniusza Mróz; † Rodziców Jana i Helenę Wojsiak, dziadków Bojarskich i Wojsiaków, oraz siostrzeńca Huberta Kosa, za rodziców Janinę i Stanisława Zakrzewskich, dziadków Kamińskich i Zakrzewskich; † Leokadię, Stanisława Pursa, brata Jana Marka Pursa, Czesława Mroza, dziadków Mrozów i Burzów, Zofię Szpanowską, Zdzisława Kowalika, dziadków Kowalików, Mariannę Liwską, pradziadków Turczyńskich, ojca Józefa Gołembiewskiego; † Tadeusza Bieńkowskiego, Annę Liwską, Halinę Kwiatkowską, Jacka Capigę, rodzinę Bieńkowskich, Różyckich, Świderskich i Kułak; † Stanisławę i Tadeusza Sosińskich, Reginę, Mieczysława, Krzysztofa i Ireneusza Turczyńskich; † Stefana, Teodozję i Kazimierza Kaska, Ryszarda Gałązkę, Stanisława i Wacławę Kupiec; † Zmarłych z rodziny Składanek, Kwiatkowskich, Drzazgowskich, Przytulskich, Sienickich, Wilgos, Paulinę Kos, Wojciecha Reszkę, Roberta Machnackiego i Piotra Kondziela; † Krystynę, Jana i Marka Roman; † Antoniego, Wiktorię i Krystynę Enerlich;

GR.IV † Janinę, Władysława Lasotów, Wiktorię i Józefa Czerniawskich, dziadków Lasotów, Tchórzewskich, Drabińskich i Czerniawskich, Danutę, Kazimierza, Stanisławę, Mariana Lasotów, Emilię, Zdzisława, Edmunda, Jana, Krystynę, Czesława, Stanisława Czerniawskich, Julię, Zdzisława Jurkowskich, Apolonię, Henryka Lech, Józefa Kretowicza, Barbarę i Józefa Bartosików, Ryszarda Falkowskiego, Ryszarda Ocipkę, Leokadię i Eugeniusza Berkowskich, Barbarę Bartoszewską, Sabinę Nowakowską, Zofię i Eugeniusza Myśliwców; † Zygmunta i Stefana Szwejk, Wandę i Władysława Sobolewskich; † Tadeusza, Sławomira i Janinę Liwskich, Władysława i Franciszką Celmerowskich; † Wacława i Zofię Majewskich, Czesława i Apolonię Kolońskich, Renatę Humińską, Anielę Kędra, Teresę Tatar i Lidię Giełżecką; † Wojciecha Kałęckiego, rodziców Kałęckich, rodziców Maliszewskich, zmarłych z rodziny Maliszewskich, Wojciecha Kasiaka, Reginę i Mieczysława Lelenka, Liliannę Kępczyńską; † Męża Romana Zielińskiego, siostrę Krystynę Golba; † Stefana i Apolonię Barygów, teściów Józefa i Janinę Zielińskich; † Józefa, Teodora, Apolonię Trzaska, Władysława, Janinę i Stanisława Bałdowskich;† Zofię i Hieronima Trzaska; † Liliannę Kępczyńską, Annę, Jana i Adama Zielińskich;

GR.V † Henrykę, Hieronima, Jerzego Waliszkiewicz, Katarzynę, Stanisława, Leonginę Gołaszewskich, dziadków Waliszkiewicz, Rosińskich, Gołaszewskich i Mossakowskich; † Helenę i Aleksandra Kowalików, dziadków Oleksiaków i Kowalików; † Teresę i Jana Oleksiak, Julię, Ignacego, Sylwestra Kaczmarek; † Czesławę i Bronisława Turczyńskich, Bożenę Turczyńską, dziadków Turczyńskich; † Teodozję, Wacława, Wojciecha Kałęckich, Henrykę i Jerzego Zalewskich, Hannę i Ryszarda, Radosława Kacperskich; † Rodziców: Hieronima i Annę Wodyńskich, Mariana i Aleksandrę Grodek, dziadków Wodyńskich i Waldemara Mróz; † Waldemara Mroza; † Irenę, Feliksę, Czesława Markowskich; † Jana, Irenę i Aleksandra Chrustowskich, Stanisławę i Tomasza Domańskich, Rozalię Krzaczek i Henrykę Michalczewską; † Kazimierę i Stanisława Brodziak, Mariannę, Janinę i Stanisława Dróżdż; † Jana Bilińskiego, Stanisława, Antoniego, Wiesława Pietrzak, Marię, Zygmunta, Ryszarda Wrzesińskich, Józefę, Antoniego i Henryka Sawickich, Rozalię, Ignacego, Stanisława Waliszkiewicz, zmarłych z rodziny Wrzesińskich, poległych podczas II wojny światowej; † Bartłomieja i Ireneusza Bobowskich; † Annę i Mariusza Świerzewskich, Danielę Bernat;† Henryka, Mariana Stachnik, Jana, Emilię Cybulskich;

GR.VI † Janinę, Stanisława, Franciszka, Janusza Mrozik; † Lucynę Dłutek, zmarłych z rodziny Jabłońskich, Adamiaków, Stanisława i Józefa Szczodrowskich, Bogumiłę Maciejewską, Stanisława i Jana Sobolewskich; † Reginę, Ignacego, Krzysztofa i Zofię Zielińskich, Mariannę, Kazimierza Chudorlińskich, zmarłych z rodziny Zielińskich i Chudorlińskich, Tadeusza Sadowskiego, Wandę Krajewską i dusze w czyśćcu cierpiące; † Paulinę, Kazimierza, Stanisława i Mieczysława Kowalików; † Mieczysława, Mariana i Danutę Podłuckich, Mieczysława i Tadeusza Ruszczyk; † Mariannę, Jana Sobolewskich, Annę, Józefa Dulińskich, Józefa Wilczka, Małgorzatę Sobolewskę, Helenę Piotrowską, Ludwika Kobierskiego; † Tadeusz Bieńkowskiego, Jacka Capigę, Annę Liwską, Halinę Kwiatkowską, zmarłych z rodziny Capigów, Zakrzewskich, Różyckich, Bieńkowskich, Kułak i Małgorzatę Siwczyńską; † Helenę i Henryka Mróz; † Mariannę i Jana Smoczyńskich, Zofię i Antoniego Trzaskoma, Marię i Jerzego Smoczyńskich, Sabinę Trzaskoma; † Cezarego, Mariannę, Stanisława, Janinę i Franciszka Mrozik, Antoniego i Stanisława Twardo, Janinę Piwowarską; † Józefa, Roberta i Pawła Szymańskich; † Mariannę Kuska;

GR.VII † Adama, Danutę, Zdzisława, Czesławę, Romana, Mariannę, Jana, Marcjannę, Kazimierza Affek, Leokadię i Bogusława Szafrańskich; † Stanisława Majewskiego, Marię, Kazimierza i Józefa Lipińskich; † Teresę i Zenona Rostkowskich, dziadków Annę i Antoniego Rostkowskich, dziadków Pawlików; † Władysława, Andrzeja, Mariannę, Franciszka, Stanisława Niewiadomskich, zmarłych rodziców Antoninę i Stanisława Brożyna; † Genowefę, Jerzego, Eugeniusza, Bogusława, Henryka Szafrańskich, Krystynę, Czesława Mielczarek, Józefa, Teofila Liwskich, Mariannę, Józefa Szafrańskich; † Kazimierza, Ewę i Zygmunta Lubomskich, Barbarę i Józefa Urbańskich, Hannę i Stefana Grzybowskich, Emilię i Kazimierza Kępczyńskich, Henryka i Stanisława Grzybowskich; † Ewę i Jarosława Wójcik; † Męża Andrzeja Rakowskiego, syna Pawła Rakowskiego, rodziców; Jadwigę i Romana Kowalskich, Janusza, Wojciecha, Grażynę i Adama Kowalskich, Mariannę, Kazimierza Ostrowskich, Balbinę, Annę, Emilię i Jana Karpińskich, Annę i Władysława Kowalskich, Karolinę i Henryka Rakowskich, Barbarę i Alka Karpińskich, Włodzimierza Kołodziejskiego; † Czesławę, Ryszarda Mróz oraz zmarłych z całej rodziny Mrozów;

GR.VIII † Jana, Leokadię, Józefa Ciechowskich, Danielę, Zygmunta Rafalskich, Marię Koziara, Alicję Affek; † Janinę, Klaudiusza, Aleksandra Koral, Irenę, Józefa Bugalskich, dziadków Mrozów, Koralów, Zofię, Pawła, Piotra Gromadka i Julię, Władysława Białogurskich; † rodziców: Mariannę i Czesława Pisarek, brata Kazimierza, siostrzenicę Dorotę Rossowską i całą rodzinę Pisarków, męża Mieczysława Sosińskiego, rodziców: Mariannę i Stanisława Sosińskich, braci Ludwika i Ryszarda, siostrę Stanisławę Olszewską oraz szwagra Henryka Olszewskiego i zmarłych z całej rodziny Sosińskich, Tadeusza Zielińskiego, Wiesława i Czesławę Zielińskich i zmarłych z rodziny Zielińskich; † Kazimierza i Mariannę Korzeń, Władysława, Stanisławę i Hipolita Liwskich; † Stanisława, Hieronima, Janinę, Witolda Matuszewskich, Feliksa Jankę; † Annę, Bogusława, Tadeusza Affek, Dionizego Ziemak, dziadków Affek; † Henryka i Leona Pisarek, zmarłych z rodziny Pisarków Trzaskich; † Łucję, Zygmunta Cychowskich, Edwarda Pająka, zmarłych z rodziny Pająków i Murawskich; † Wacława Kwiatkowskiego, Władysława i Eleonorę Turczyńskich, Mariana i Leokadię Ziułkowskich; † Stanisława i Krystynę Sochockich, Celinę i Czesława Małolepszych;

GR.IX † Jolantę Obuchowską, Zofię Reguła, Jana i Mariannę Obuchowskich, Jana Obuchowskiego, Lidię Rostankowską, Danutę i Janusza Osińskich, i Andrzeja Świstek; Mieczysława, Stefania, Stanisława Żołnierzak, Janinę, Jana, Ryszarda Piotrowskich, Jadwigę Zaborowską, Mariannę, Bolesława i Marka Kuczyńskich, Andrzeja Kęsickiego, Barbarę, Ewę i Krzysztofa Kowalskich, Teresę i Stefana Wojkowskich; † Męża Janusza Kłossowskiego oraz Annę i Józefa Kłossowskich, rodziców Teodorę i Jana Nowaków, i zmarłych z rodziny Nowaków i Sarnów; † Michalinę i Mirosława Trzaskoma, zmarłych z rodziny Trzaskomów, Marka i Wiesławę Borkowskich, Stefanię i Czesława Kisiel, Stanisławę i Krzysztofa Jaworowskich; † Stanisławę, Mariana, Waldemara Więckowskich, Tadeusza i Barbarę Markowskich; † Tadeusza Słupek, rodziców Józefa i Feliksę Słupek, Józefa i Genowefę Pieńkos; † Jana Marka Pursę; † Barbarę i Romana Dobrowolskich, dziadków Szadkowskich; † Mariannę i Kazimierza Stoczek, Mirosława Stoczek, zmarłych z rodziny Stoczek, Zenona Podłuckiego, Henryka Olejarczyk, zmarłych z rodziny Kałużo, Maciejewskich i Strużyk; † Tadeusza Lewandowskiego, Józefa i Janinę Lewandowskich;

GR.X † Mariannę Majewską, Zofię, Piotra Majewskich, Janinę, Edwarda Staniszewskich, Grzegorza, Henryka Krupa, Irenę, Władysława Czarneckich, Marka Bienias; † Stefana i Hannę Grzybowskich; † Helenę, Teofila i Józefa Kałęckich, Paulinę, Stefana, Wiesławę Bieńkowskich; † Mariana, Aleksandrę, Mirosławę, Zdzisława Grodek, Benedykta, Kazimierza, Emilię, Henryka, Annę Kępczyńskich, dziadków Grodków, Kowalików, Kępczyńskich i Affków; † Helenę i Józefa Fabisiak, Helenę i Stanisława Górzyńskich, Elżbietę Sidorowicz; † Halinę i Ryszarda Trzaskoma, Antoninę, Wiktora, Zbigniewa i Krzysztofa Dolińskich, dziadków Trzaskomów, Wodyńskich, Dolińskich i Dąbrowskich, zmarłe siostry z Kółka Różańcowego Św. Faustyny; † Leokadię i Bogusława Szafrańskich, Adama Affek; † Mariana, Stanisława, Anielę Guzek, Genowefę, Mariana Brodzik, Zenona, Józefę, Władysława Podłuckich, Jana, Tadeusza, Romana, Krystynę, Monikę, Janinę Guzek, zmarłych z rodziny Markowiczów; † Zenona, Józefę, Władysława Podłuckich, Mariannę, Józefa, Stefana, Reginę, Halinę Maciejewskich, Mariannę, Kazimierza, Mirosława Stoczek, Alicję, Czesława Kałuża, Kazimierza Strużyk, Henryka Olejarczyk, Agnieszką Kowalczyk, Krystynę Kucharską i Mariana Guzek;

GR.XI
† Bronisławę i Mieczysława Tytkowskich, Kazimierę i Tadeusza Gronek; † Rodziców: Halinę i Jana Kępczyńskich, Mariannę i Czesławę Pisarek, zmarłych z rodziny Kępczyńskich, Mrozów, Pisarek, Krajcewicz i Pałac; † Rodziców: Helenę i Tadeusza Wiśniewskich, dziadków: Marcjannę, Józefa Kotkowskich, Annę, Władysława Wiśniewskich, Feliksa Kotkowskiego, Janinę Oktaba i Janusza Rosikoń; † Marię i Stanisława Traczyków, zmarłych z rodziny Traczyków, Milewskich, Kuniszów, Farbiszewskich, Barbarę Fabisiak, Jana Gołaszewskiego, ojca Józefa Gołembiowskiego, Helenę Koniec, Krystynę i Henryka Górskich; † Za syna Mariusza Marjańskiego, rodziców: Krystynę i Jana Romańskich, Stanisławę i Juliana Marjańskich, siostrę Kopcińską; † Zofię Dworak, Jerzego Dworak, dziadków Mazurków, Żmurków, Dworaków, Ferensów i ks. Edwarda Koperwas, Emila i Przemka Mazurków; † Eugeniusza, Jana i Walerię Liwskich, Helenę, Konstantego Bobowskich, Elżbietę Sobierańską, Janinę Liwską, Jerzego i Danutę Liwskich, Krzysztofa i Danutę Liwskich;† Michalinę i Józefa Dębkowskich, Kazimierza Dębkowskiego, Feliksę i Feliksa Zielińskich, Barbarę i Piotra Jankowskich, Grzegorza Oleksiaka, Janinę i Stefana Satkowskich, rodzinę Grabarczyków;

GR.XII † Krzysztofa i Marcina Stachnik, Edwarda i Irenę Wrzos, Barbarę Mantużyk, Barbarę i Stanisława Korzeń, Jadwigę i Tadeusza Błońskich; † Zdzisława, Genowefę, Andrzeja, Janinę i Władysław Rydel, Mariannę, Piotra, Zofię, Mariana Majewskich, Edwarda, Janinę Staniszewskich, Stanisława, Franciszka, Macieja, Kazimierza, Henryka Prusaczyk, zmarłych z rodziny Ziemińskich, Krupa, Jana Zegarskiego i Tomasza Zegarskiego; † Feliksa, Wandę i Tadeusza Zielińskich; † Zmarłych z rodziny Marcinek, Lewandowskich, Król, Mateusz; † Jakuba i Tomasza Goszczyńskich, Marię i Tadeusza Pośmiechowicz; † Wiesława Krupińskiego; † Mariannę, Zdzisława, Jana Taperek; † Wandę i Franciszka Kowalczyków, Sławomira Piotrowskiego i Barbarę Sokulską; † Jana Ciechowskiego, Stanisława Kowalczyka, zm. z rodziny Ciechowskich, Rafalskich, Kowalczyków i Duczmanów; † Annę Liwską, Tadeusza Bieńkowskiego, dziadków Liwskich, Bieńkowskich, Różyckich, Sołtysów, Halinę Kwiatkowską, Mieczysława Liwskiego i Stanisława Różyckiego; † Janinę i Wojciecha Filipiak, Janinę, Jana, Jolantę Pawelczak, Alicję Affek; † Feliksę Malesa, rodziców: Józefa i Stefanię Szcześniak, rodziców: Antoninę i Teodora Muras;

W przypadku jakichkolwiek błędów (w nazwisku, imieniu, itp.) bardzo proszę o wiadomość:

e-mail: