O parafii

O parafii

Podstawowe dane o Parafii:(dane z 2016r.) Ksiądz Fabian Powała – proboszcz parafii Liczba mieszkańców ok. 1745 osoby Do parafii należą: Góra, Krubin, Janówek Pierwszy, Janówek Drugi, Olszewnica Nowa (10 domów). Szkoły na terenie parafii: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym Przedszkole Samorządowe w