Wypominki 2019/2020

Wypominki 2019/2020

GR.I + Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, zmarłe Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, + Henryka i Marie Rutkowskich, Stefana i Juliannę Pałac, + Jana Marka Pursę, + Reginę i