Stefan_Wyszyński

Kardynał prezbiter Prymas Polski Prymas Tysiąclecia

Zdjęcie zaczerpnięte ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski