Miesiąc: listopad 2022

WYPOMINKI 2022/2023

WYPOMINKI 2022/2023

GR.I+ Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, Drogoszów, Koziarków i Kuralów, zmarłe siostry zez Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących; za rodziców Hieronima, Annę Wodyńskich, rodziców Mariana i Aleksandrę Grodek, za dziadków Wodyńskich