Miesiąc: listopad 2021

Wypominki 2021/2022

Wypominki 2021/2022

GR.I + Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, Drogoszów, Koziarków i Kuralów, zmarłe siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących; + Stanisławę, Hieronima, Janinę Matuszewskich, Feliksa Jankę; + Reginę, Kazimierza Wodyńskich, Cecylię,