Miesiąc: listopad 2018

Wypominki 2018/2019

Wypominki 2018/2019

WYPOMINKI ROCZNE 2018/2019 GR.I + Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Czesława Żyłę, Reginę Korczyńską,+ Tadeusza i Marię Kałęckich i z rodziny Kałęckich, Wójcików i Szymańskich, + Zenobie i Kazimierza Wrzesińskich, dziadków Wrzesińskich i Kilisiów, Annę i Lecha Karadżow-Szmytkowskich, Rozalię i Józefa Obrębskich, rodzinę Obrębskich, + Rodziców