Aktualności

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Drogi krzyżowej w piątki godz.17.00 i gorzkich zali w niedzielę o godz.17.30. Na drogi krzyżowe zapraszamy dzieci, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, młodzież, młodzież przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania z indeksami. Zapraszamy wszystkich parafian.
 • Z racji obostrzeń związanych z pandemią rekolekcje dla szkół w tym roku prowadzone będą w parafii w dniach 18,19 i 20 marca.
  • w czwartek 18.03 Msza Św. o godz. 16.00
  • w piątek – Msza Św. z nauką o godz.16.00. W piątek dodatkowo na Mszy Św. o godz.16.00 będzie inauguracja Roku Rodziny. Po Mszy Św. w ramach rekolekcji droga krzyżowa.
  • W sobotę dla szkół Msza Św. o godz.12.00.
  • W sobotę 20 marca dla całej parafii będzie dzień skupienia połączony z Adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią.
   • od godz.09.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wstępna modlitwa,
   • spowiedź od godz. 09.00 do 13.00 i po południu od godz.16.00 do 18.00. o godz. 18.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną.
  Zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy i skorzystania z sakramentu pokuty, gdyż jest to jedyna szansa, by przygotować się duchowo do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

   

  Modlitwa i Błogosławieństwo do odmówienia w domach z okazji kolędy w Liturgicznym czasie Bożego Narodzenia

  Niech Maryja z Józefem i Bożą Dzieciną wejdzie w progi Naszego Domu przynosząc w tym trudnym czasie pandemii zdrowie, pokój i pomnożenie wszelkiego dobra płynącego z tajemnicy Miłości, która przyszła na świat. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego niech zstąpi na Nasz Dom w tym nadchodzącym 2021 roku

  LIST PASTERSKI ks. bp. Romualda Kamińskiego na Adwent 2020 r. i KOMUNIKAT dotycz. nominacji biskupa pomocniczego.

  List pasterski ks. bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego, na rozpoczęcie Adwentu 2020 roku – list należy odczytać na wszystkich Mszach Świętych w niedzielę, 29 listopada br. Do listu załączony został komunikat związany z nominacją biskupa pomocniczego.

  Komunikat zaczerpnięty ze strony diecezja.waw.pl

  Sakrament Bierzmowania

  Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii udzieli Bp. Ordynariusz naszej Diecezji Romuald Kamiński 02 października 2020r. na Mszy św. o godz.18.00

  Msze św. w okresie wakacyjnym

  W okresie wakacyjnym Msze św. przez miesiące lipiec i sierpień będą odprawiane o godz.07.00, 09.30 i 11.00. Mszy św. o godz.18.00 w wakacje nie będzie.

  Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego
  17 kwietnia 2020 roku

  Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach w Polsce, związane z COVID-19. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni.

  W związku z tym polecam, aby:
  1. Księża Proboszczowie wyliczyli powierzchnię świątyni, która jest przeznaczona do kultu religijnego.
  2. Biorąc pod uwagę 15m2 powierzchni na jedną osobę należy wyliczyć, ile osób maksymalnie może uczestniczyć w liturgii w danym kościele.
  3. W najbliższą niedzielę należy poinformować w ogłoszeniach parafian o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia. Taka informacja powinna zostać też umieszczona przy wejściu do kościoła.
  4. Księża Proboszczowie przekażą Dziekanom w dniu dzisiejszym informacje o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie wiernych.
  5. Księża Dziekani, do dnia 20 kwietnia br., przekażą informacje ze swojego dekanatu do kurii drogą mailową: kuria@diecezja.waw.pl
  6. Przypominam i zobowiązuję duszpasterzy do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych.
  Z modlitwą i błogosławieństwem
  +Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  Komunikat zaczerpnięty ze strony diecezja.waw.pl

  Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego

  24 marca 2020 roku

  Warszawa, 24 marca 2020 roku
  KOMUNIKAT
  W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:
  1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
  2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.
   UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń. Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.
  3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
  4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.
  5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
  6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.
  Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.
  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  więcej

  Bp Romuald Kamiński zachęca do modlitwy w łączności z Ojcem Świętym

  Wielebni Duszpasterze Czcigodni Diecezjanie!
  W odpowiedzi na apel papieża Franciszka zapraszam do modlitwy w duchowej łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem jutro 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.
  Proszę Kapłanów o zmówienie o tej porze modlitw „Ojcze Nasz” i „Anioł Pański” w każdej świątyni naszej Diecezji w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Niech naszej modlitwie towarzyszy uroczyste bicie dzwonów kościelnych. Zachęcam wszystkich Wiernych do przyłączenia się do tej inicjatywy w Waszych domach. Na prośbę kardynała Angelo Bagnasco przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) polecamy tego dnia odmówić również załączoną poniżej modlitwę.
  Z modlitwą i błogosławieństwem
  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!” Dod. Jakub Troszyński 24.03.2020 o 12.12, akt. 24.03.2020 o 12.14

  więcej

  Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

  więcej

  Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego – 13 marca 2020 roku

  Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:
  1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
  2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne), pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.
  3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.
  4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).
  5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
  6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.
  7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.
  9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
  10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

  Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

  Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

  Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

  + Romuald Kamiński

  Biskup Warszawsko-Praski

  Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

  Komunikat Diecezji Warszawsko-Praskiej

  KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MISJOM PRZYPADAJĄCY W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6 stycznia 2020 r.

  Wszyscy możemy wesprzeć misje – zachęca bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji ds. Misji w komunikacie na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Przypada on w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski tego dnia we wszystkich polskich parafiach zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Jak przypomina bp Mazur, ponad 5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości płynącej z wiary. „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za niesienie im Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie” – napisał w komunikacie. W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy wkrótce wyruszą na misje podziękował wszystkim za modlitwę i za troskę o misje w świecie.

  Pełna treść komunikatu

  List rektora UPJPII na Boże Narodzenie 2019

  Drodzy Bracia i Siostry! Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym przedziwnie splatają się rozważania o życiu i śmierci. Najpierw w Wigilię wspominaliśmy pierwszych rodziców, przez których śmierć przyszła na świat, by w następnym dniu cieszyć się z narodzenia Zbawiciela. Dzisiaj Kościół ukazuje nam męczeńską śmierć diakona Szczepana, by jutro wspominać świętego Jana Apostoła, świadka Zmartwychwstania. W kolejnym dniu ponownie pochylimy się nad losem Świętych Młodzianków, męczenników. W ten sposób, doświadczając również w naszym życiu przemijania i śmierci, możemy pogłębić nadzieję na życie wieczne, które przyniósł nowonarodzony Jezus. Świadectwo takiej nadziei dotyka nas najgłębiej, gdy spotykamy się z wiarą młodej, umierającej osoby. W mijającym roku społeczności naszego Uniwersytetu Papieskiego przyszło pożegnać wielu bliskich zmarłych. Była wśród nich nasza studentka nauk o rodzinie, a jednocześnie poetka – Marta. Ostatni wiersz, jakim się z nami podzieliła, nosi tytuł Bezkres mojej wolności. Pisała w nim: „Najradośniejsza z radosnych prawd to ta – że nawet przykuta do szpitalnego łóżka mogę biec do Ciebie modlitwą, uwielbiać Cię, rozpamiętując Twe cuda Panie”.

  Pełna treść listu rektora UPJPII na Boże Narodzenie 2019

  Zaproszenie

  WÓJT GMINY WIELISZEW
  SOŁTYS WSI KRUBIN WRAZ Z RADĄ SOŁECKĄ
  Serdecznie zapraszają wszystkich parafian na obchody Gminnych Dożynek, które odbędą się 14 września w Krubinie obok budynku Centrum Kulturalno-Sportowego przy ul. Jeziorna 40
  Program imprezy:

  • 16:00 – Msza św. z poświęceniem plonów
  • 17:00-22:00 – koncert zespołów: Gotowi na wszystko, Formacja. Lenart

  Dodatkowo: stoiska gastronomiczne, rękodzielnicze oraz dmuchaniec dla dzieci


  Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 02 września, w poniedziałek o godz. 09.00. Spowiedź od godz.08.30

  Uroczystość św. Bartłomieja Ap. – Odpust Parafialny – 24 sierpnia

   1. Uroczystość odpustową przeżywać będziemy wg następującego porządku:

   • piątek 23.08 – całodzienna adoracja, w ramach 40 godz. nabożeństwa i przygotowania modlitewnego do Odpustu.

    • Plan Adoracji:

  – godz. od 08.00-09.00 Róża Pierwsza Św. Teresy z Lisen
  – godz.09.00 -10.00 – Róża Św. Moniki
  – godz.10.00 -11.00 – Róża Trzecia Św. Franciszka
  – godz.11.00 -12.00 – Róża Czwarta – Św. Teresy z Avilla
  – godz.12.00 -13.00 – Róża Piąta Św. Faustyny
  – godz.13.00 -14.00 – Róża Szósta Św. Jana Pawła II
  – godz.14.00 -15.00 – Róża Męska
  – godz.15.00-16.00 – Lektorzy, ministranci i młodzież
  – godz.16.00-17.00 – Schola, chór parafialny i dzieci
  – godz.17.00 -18.00 – Nabożeństwo adoracyjne, prowadzi ks. proboszcz
  – godz.18.00 – Msza św. z nieszporami o Św. Bartłomieju Ap.

  • sobota 24.08 – msze św. o godz.10.00, 16.00 i 18.00

   Po mszy św. o godz.18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Bartłomieja, adoracje relikwii św. Bartłomieja przez ucałowanie i Procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy wszystkich parafian.

   

  Festiwal muzyki kameralnej i organowej

  11 sierpnia o godz. 12.00 w Kościele parafialnym św. Bartłomieja ap. w Janówku odbędzie się festiwal muzyki kameralnej i organowej Powiatu Legionowski w koncercie wystąpią Karol Gołębiowski – organy, Romuald Gołębiowski – klarnet i saksofon. Zapraszamy na mszę św. o godz. 11 i koncert po mszy.

   

  Diecezjalna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

  Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r.

  Wielebni Duszpasterze, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie,

  Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

  Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

  Diecezja nasza, która z każdym rokiem staje się liczebnie większa, ma ciągle za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach. Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

  Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

  Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

  Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  Polecam odczytanie niniejszego listu na wszystkich Mszach Świętych niedzielnych, przed ogłoszeniami parafialnymi w pierwszą i drugą niedzielę sierpnia oraz jego publikację w eksponowanych miejscach komunikatorów, którymi posługują się parafie (strony internetowe, FB, gazetki parafialne).

  Zalecam także bezterminowe włączenie tej intencji do modlitwy wiernych w każdy czwartek, na wszystkich Mszach Świętych sprawowanych w parafii.

  Informacje zaczerpnięte ze strony diecezja.waw.pl

  Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

  W naszym codziennym życiu, ale także w ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.

  Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie chleba. Nawiązując do tego wydarzenia, Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że „cudowne rozmnożenie chleba, w czasie którego Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i podaje uczniom, aby nakarmić nim tłumy, jest zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego”.

  więcej

  Biskup Marek Solarczyk reprezentantem na XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie
  3-28 października 2018, Rzym


  Ojciec Święty Franciszek potwierdził wybór reprezentantów Konferencji Episkopatu Polski i ich zastępców na XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie. Wybór został dokonany przez polskich biskupów podczas zebrania plenarnego w dniach 13-14 marca 2018 roku.

  Reprezentantami Konferencji Episkopatu Polski na Synodzie będą:
  Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji
  Bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski i przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

  Ponadto Ojciec Święty Franciszek potwierdził wybór zastępców członków Synodu, w razie gdyby któryś z nich nie mógł być obecny. Zastępcami członków Synodu są:
  Bp Damian Bryl, biskup pomocniczy poznański i członek Komisji Wychowania Katolickiego
  Bp Damian Muskus, biskup pomocniczy krakowski i członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

  XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie odbędzie się w dniach 3-28 października 2018 r. Synod będzie obradował wokół tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.
  Dod. Joanna Solak 26.06.2018 o 12.34, akt. 26.06.2018 o 12.41

  Informacje zaczerpnięte ze strony diecezja.waw.pl

  Ogłoszenie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego sanktuarium


  W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 8 czerwca 2018 roku, bazylika mniejsza Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej zostanie ogłoszona sanktuarium Diecezji Warszawsko-Praskiej.
  Aktu ustanowienia sanktuarium dokona biskup Romuald Kamiński podczas Eucharystii o godzinie 19.00.
  Odpust parafialny połączony jest z z nawiedzeniem Parafii przez Kopię Ikony MB Częstochowskiej, która w piątkowe popołudnie zostanie uroczyście powitana w świątyni parafialnej.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości.

  czytaj więcej >>

  Duch Święty przynagla nas – List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2018

  Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
  Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi, serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni (por. Dz 2, 4). Duch Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia nas do głoszenia ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi Świętemu rodzi się w świecie nadzieja i wzrasta Boża moc w życiu ludzi cierpiących z powodu niesprawiedliwości i różnorodnych niedomagań. W Jego świetle rozpoznajemy ostateczny cel swojego życia, a także wolność i godność dzieci Bożych.

  czytaj więcej >>

  Nowe witraże

  Jak zapewne zorientowaliśmy się, zostały w ostatnim czasie zrealizowane inwestycje:

    • ocieplenie ławek
    • zamontowanie dwóch witraży – Św. Maksymiliana i Św. Joanny Beretty Molly.

  Na witraż Św. Maksymiliana została złożona ofiara przez Wspólnotę Gruntową wsi Góra. Na witraż Św. Joanny Molly ofiarę złożyli: rodzice dzieci pierwszokomunijnych – jest to dar ołtarza, rodzice dzieci rocznicowych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu parafialnego. W obu oknach, w których są witraże wymieniono futryny na nowe, zainstalowano szyby ochronne oraz umieszczono witraże w ramach aluminiowych. Te inwestycje zostały pokryte z funduszu parafialnego. serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcą oraz całej Wspólnocie Parafialnej za ofiarność.

  OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  ogłoszenia parafialne >>

  WYPOMINKI

  Wypominki 2017/2018 >>

  PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

  PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA >>