Aktualności

Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia

 • Święte Triduum Paschalne jest najważniejszą celebracją całego Roku Liturgicznego.
  • Wielki Czwartek 18. kwietnia – Msza Wieczerzy Pańskiej g.18.00
  • Wielki Piątek 19. kwietniagodz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia -Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia, która trwać będzie do Wigilii Niedzieli Miłosierdzia – godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej. Taca w tym dniu przeznaczona jest na konserwację Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie
  • Wielka Sobota 20 kwietnia – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem przy Grobie Pana Jezusa od godz. 08.00 do godz. 18.30
  • Plan Adoracji na Wielką Sobotę
   1. godz.08.00-09.00 – Chór parafialny
   2. godz.09.00-10.00 – Róża Pierwsza i Druga, św. Teresy z Liseu i Św. Moniki
   3. godz.10.00-11.00 – Róża Trzecia i Czwarta – św. Franciszka i Św. Teresy z Avilla
   4. godz.11.00-12.00 – Róża Piąta i Szósta – św. Faustyny i św. Jana Pawła II
   5. godz.12.00-13.00 – Róża męska
   6. godz.13.00-14.00 – Schola
   7. godz.14.00-15.00 – Rodzice i dzieci pierwszokomunijni i rocznicowi
   8. godz.15.00-16.00 – Grupa miłosierdzia – Rycerstwo Niepokalanej
   9. godz.16.00-17.00 – młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania
   10. godz.17.00-18.00 – ministranci
   11. godz.18.00 -18.30 – lektorzy
  • W wielki Piątek i w Wielką Sobotę obowiązuje POST ŚCISŁY PASCHALNY
  • ŚWIĘCENIE POKARMÓW
   1. Krubin – Remiza OSP – godz.10.
   2. Janówek Pierwszy – Remiza OSP – godz.10.30
   3. Góra – ul. Rzeczna numer 3/2 – Państwo Muchowscy – godz.11.00
   4. Góra – ul. Pałacowa – przy kapliczce, godz.11.15
   5. Janówek Drugi – świetlica – godz.11.30
   6. Kościół – godz.12.00
  • Wigilia Paschalna – Pierwsza Msza Zmartwychwstania – godz.19.00. Na tę liturgię przychodzimy ze świecami
  • 21.04.2018 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Msza św. Rezurekcyjna – godz. 06.00

  Bierzmowanie w naszej Parafii

  W tym tygodniu w środę 10. kwietnia ks. Bp Marek Solarczyk na mszy św. o godz. 18.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży. Przygotowanie dla młodzieży, rodziców i świadków będzie wg następującego planu.

  1. Poniedziałek 08. kwietnia – godz. 19.00 próba generalna. Młodzież przychodzi ze świadkami (proszę zabrać ze sobą długopisy).
  2. Wtorek 09.kwietnia godz. 19.00 – Liturgia Pokutna i sakrament pojednania – spowiedź. Zapraszamy również świadków i rodziców. Po spowiedzi indywidualnej będzie sprzątanie kościoła. Zapraszamy wszystkich parafian na tę uroczystą mszę św. Służbę liturgiczną prosimy o asystę.
 •  

  Droga krzyżowa ulicami Krubina

  W piątek 12. kwietnia droga krzyżowa ulicami naszej parafii. Rozpoczęcie o godz. 18.00 przy cmentarzu parafialnym w Krubinie. Na koniec drogi krzyżowej dla dzieci zostaną rozdane nagrody. Dzieci przynoszą książeczki z obrazkami. PLAN DROGI KRZYŻOWEJ:

  • Rozpoczęcie ks. proboszcz
  • Wprowadzenie – lektor
  • Stacja I – OSP Janówek –Góra
  • Stacja II – Domowy Kościół
  • Stacja III – Róża św. Franciszka
  • Stacja IV – Róża św. Teresy z Liseu
  • Stacja V – Róża św. Moniki
  • Stacja VI – Róża św. Jana Pawła II
  • Stacja VII – Róża św. Faustyny
  • Stacja VIII – Róża męska
  • Stacja IX – Schola dziecięco – młodzieżowa
  • Stacja X – Kandydaci do bierzmowania
  • Stacja XI – Chór dorosłych
  • Stacja XII – OSP Krubin
  • Stacja XIII – Rodzice i dzieci pierwszokomunijne
  • Stacja XIV – Ministranci
  • Zakończenie lektor
  • Rozdanie nagród dzieciom
  • Błogosławieństwo ks. proboszcz

   

  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019

  Zapraszamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które w tym roku, w naszej parafii rozpoczną się 24. marca i potrwają do 27. marca. Msze św. będą o godz. 09.00, 11.00 i 18.00. Zapraszamy

   

  Wycieczka do Łańcuta

  Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki oraz Rada Seniorów Gminy Wieliszew zapraszają na dwudniową wycieczkę do Łańcuta i Leżajska w dniach 14/15 czerwca 2019 r.

     • W programie zwiedzanie:
    • Zamek i Synagoga w Łańcucie
    • Kościół Biskupa Stanisława
    • Zespół klasztorny w Leżajsku
    • Muzeum Ziemi Leżajskiej

  Zapisy u Pani Małgorzaty Górzyńskiej, Renaty Makowskiej i Bożeny Mróz

   

  Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich 8 marca 2019 roku – piątek I tygodnia Wielkiego Postu

  Zgodnie z decyzją podjętą podczas 380 Zebrania Plenarnego KEP (25-28 września 2018 roku) piątek I tygodnia Wielkiego Postu, 8 marca, będzie przeżywany jako dzień ogólnopolskiej modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.

  Prosimy wszystkich wiernych o indywidualne podjęcie tej intencji, realizując ją w wybrany przez siebie sposób: modlitwa, post, inne wyrzeczenie pokutno-wynagradzające.

  Ja będę polecał tę intencję odprawiając Drogę Krzyżową w Katedrze Warszawsko-Praskiej o godzinie 19.00
  + Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

   

  Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”
  8 marca 2019 roku

  W związku z podpisaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”, budzącej niepokój społeczny, biskupi archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej przedstawiają wspólne stanowisko.

  Kard. Kazimierz Nycz
  Arcybiskup Metropolita Warszawski

  Bp Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski
  Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”

  Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.
  Chrześcijańska antropologia a LGBT

  W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+”, ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”.

  Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”, a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości [1].

  Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.
  Kościół o edukacji seksualnej

  Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia (punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach [2], podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.

  W chrześcijańskiej wizji „pozytywne i mądre wychowanie seksualne” powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście „wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie” [3]. Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

  Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w Amoris laetitia pisze: „Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości” [4]. „Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów” [5].
  Kontrowersje wynikające z lektury „Deklarcji LGBT+”

  Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami „Deklaracji LGBT+”. Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w „Deklaracji”, stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole” [6]. Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

  Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach „Deklaracji” zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT.

  Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.

  artykuł zaczerpnięty ze strony Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 roku
  «Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8,19)

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 roku

  «Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8,19)
  Drodzy bracia i siostry!

  Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego» (1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać do pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, działająca w nas już podczas ziemskiego życia, jest procesem dynamicznym, który obejmuje także historię i całe stworzenie. Św. Paweł dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19). W takiej perspektywie chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które niech nam towarzyszą na drodze nawrócenia w nadchodzącym Wielkim Poście.
  Odkupienie stworzenia

  Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku liturgicznego, za każdym razem zaprasza nas do przeżywania pewnego procesu przygotowania, ze świadomością, że nasze stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. Rz 8,29) jest bezcennym darem miłosierdzia Bożego.

  Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba odkupiona, która pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14), i wie, jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo Boże, począwszy od tego zapisanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu. Dlatego właśnie stworzenie – mówi św. Paweł – posiada usilne pragnienie objawienia się synów Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni żyją jej owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego. Kiedy miłość Chrystusa przemienia życie świętych – ducha, duszę i ciało – oddają oni chwałę Bogu, a przez modlitwę, kontemplację i sztukę angażują w to także stworzenia, jak pięknie wyraża to “Pieśń Słoneczna” św. Franciszka z Asyżu (por. enc. Laudato si’, 87). Jednak w tym świecie harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc grzechu i śmierci.
  Destrukcyjna siła grzechu

  Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas samych, ale także wobec bliźnich i innych stworzeń, uważając, mniej lub bardziej świadomie, że możemy ich używać według własnej woli. Zaczyna wtedy dominować brak umiarkowania, prowadząc do stylu życia naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja i natura każą nam szanować, podążając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami, które w Księdze Mądrości przypisuje się ludziom niegodziwym lub tym, którzy nie uznają Boga jako punktu odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość (por. 2,1-11). Jeśli nie jesteśmy stale ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę horyzontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, że zwycięża logika wszystkiego i natychmiast, oraz mieć coraz więcej.

  Wiemy, że przyczyną każdego zła jest grzech, od którego pojawienia się wśród ludzi zerwana została komunia z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni przede wszystkim przez nasze ciało. Zerwanie komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia, zamieniając ogród w pustynię (cfr Gen 3,17-18). Chodzi tutaj o grzech, który sprawia, że człowiek uważa siebie za boga stworzenia, czuje się jego absolutnym panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale w swoim własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi.

  Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 7,20-23) – i objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym – prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani.
  Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia

  Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się “nowym stworzeniem”: “Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe” (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może “przeżyć Wielkanoc”: otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1). A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej.

  Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia, spełni się, kiedy objawią się synowie Boga, to znaczy gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia “z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.

  Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy “pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.

  Drodzy Bracia i Siostry, “Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które “zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.

  Watykan, 4 października 2018, Święto św. Franciszka z Asyżu

  artykuł zaczerpnięty ze strony Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Poradnia życia małżeńskiego rodzinnego

  W ramach Dekanatu Nowy Dwór Mazowiecki rozpoczęła działalność – Poradnia życia małżeńskiego i rodzinnego. Do poradni można zgłaszać się od 14. marca w każdy czwartek od godz.18.00 do 19.00 w parafii Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Maz. Narzeczeni mogą tam zaliczyć poradnię małżeńską wymaganą przed sakramentem małżeństwa. Zapraszamy również osoby pragnące skorzystać z porady dot. życia małżeńskiego i rodzinnego.

   

  GAZETKA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

  W dniach 3-28 października 2018 r w Watykanie odbyło się XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat młodzieży, na którym jednym z delegatów z Polski był ks. bp Marek Solarczyk, który zabierając głos podczas obrad przedstawił spostrzeżenia od noszące się do nauczania religii w szkole. Zachęcamy księży opiekunów LSO, lektorów i ceremoniarzy do przeczytania dokumentu posynodalnego.

   

  czytaj więcej

  Uroczystość Wszystkich Świętych

  W tym tygodniu Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz.09.30 i o 11.00 na cmentarzu, z procesją i modlitwą za zmarłych
  2.listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz.10.00 i o 18.00 w intencjach wypominkowych. Po mszy św. procesja za zmarłych w kościele z wypominkami
  Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nabożnie pomodlą się w kościele lub w kaplicy, odmówią Ojcze nasz i Wierzę w Boga, zachowując warunki odpustu. Odpust można ofiarować za duszę w Czyśćcu cierpiące
  13. września przeżywać będziemy w naszej parafii
  dzień modlitwy jako dzień dziękczynienia za nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego i troski o duchowe owoce tego czasu.
  Program tego dnia jest następujący:

    • godz. 07.30 – Msza św
    • godz. 08.30 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
    • godz. 09.00 – Różaniec – tajemnice radosne – pierwsza Róża – św. Teresy z Liseau
    • godz.10.00 – Różaniec – tajemnice bolesne – II Róża – św. Moniki
    • godz.11.00 – Szkoła Podstawowa w Janówku – modlitwa dzieci
    • godz.12.00 – Anioł Pański i adoracja – III Róża – św. Franciszka
    • godz. 13.00 – Różaniec- tajemnice chwalebne – IV Róża – św. Teresy z Avilla
    • godz. 14.00 – Różaniec- tajemnice Światła – V Róża – św. Faustyny
    • godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja – Róża VI – św. Jana Pawła II i Róża męska
    • godz. 16.00 – adoracja – ministranci i lektorzy, schola, młodzież przygotowująca się do bierzmowania – obydwie grupy
    • godz. 17.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Jasnogórskiej
    • godz. 18.00 – Msza św. Po mszy św. Apel Jasnogórski i zakończenie

  Diecezjalna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

  Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r.

  Wielebni Duszpasterze, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie,

  Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

  Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

  Diecezja nasza, która z każdym rokiem staje się liczebnie większa, ma ciągle za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach. Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

  Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

  Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

  Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  Polecam odczytanie niniejszego listu na wszystkich Mszach Świętych niedzielnych, przed ogłoszeniami parafialnymi w pierwszą i drugą niedzielę sierpnia oraz jego publikację w eksponowanych miejscach komunikatorów, którymi posługują się parafie (strony internetowe, FB, gazetki parafialne).

  Zalecam także bezterminowe włączenie tej intencji do modlitwy wiernych w każdy czwartek, na wszystkich Mszach Świętych sprawowanych w parafii.

  Informacje zaczerpnięte ze strony diecezja.waw.pl

  Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

  W naszym codziennym życiu, ale także w ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.

  Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie chleba. Nawiązując do tego wydarzenia, Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że „cudowne rozmnożenie chleba, w czasie którego Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i podaje uczniom, aby nakarmić nim tłumy, jest zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego”.

  więcej

  Biskup Marek Solarczyk reprezentantem na XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie
  3-28 października 2018, Rzym


  Ojciec Święty Franciszek potwierdził wybór reprezentantów Konferencji Episkopatu Polski i ich zastępców na XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie. Wybór został dokonany przez polskich biskupów podczas zebrania plenarnego w dniach 13-14 marca 2018 roku.

  Reprezentantami Konferencji Episkopatu Polski na Synodzie będą:
  Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji
  Bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski i przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

  Ponadto Ojciec Święty Franciszek potwierdził wybór zastępców członków Synodu, w razie gdyby któryś z nich nie mógł być obecny. Zastępcami członków Synodu są:
  Bp Damian Bryl, biskup pomocniczy poznański i członek Komisji Wychowania Katolickiego
  Bp Damian Muskus, biskup pomocniczy krakowski i członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

  XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie odbędzie się w dniach 3-28 października 2018 r. Synod będzie obradował wokół tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.
  Dod. Joanna Solak 26.06.2018 o 12.34, akt. 26.06.2018 o 12.41

  Informacje zaczerpnięte ze strony diecezja.waw.pl

  Ogłoszenie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego sanktuarium


  W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 8 czerwca 2018 roku, bazylika mniejsza Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej zostanie ogłoszona sanktuarium Diecezji Warszawsko-Praskiej.
  Aktu ustanowienia sanktuarium dokona biskup Romuald Kamiński podczas Eucharystii o godzinie 19.00.
  Odpust parafialny połączony jest z z nawiedzeniem Parafii przez Kopię Ikony MB Częstochowskiej, która w piątkowe popołudnie zostanie uroczyście powitana w świątyni parafialnej.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości.

  czytaj więcej >>

  Duch Święty przynagla nas – List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2018

  Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
  Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi, serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni (por. Dz 2, 4). Duch Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia nas do głoszenia ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi Świętemu rodzi się w świecie nadzieja i wzrasta Boża moc w życiu ludzi cierpiących z powodu niesprawiedliwości i różnorodnych niedomagań. W Jego świetle rozpoznajemy ostateczny cel swojego życia, a także wolność i godność dzieci Bożych.

  czytaj więcej >>

  Nowe witraże

  Jak zapewne zorientowaliśmy się, zostały w ostatnim czasie zrealizowane inwestycje:

    • ocieplenie ławek
    • zamontowanie dwóch witraży – Św. Maksymiliana i Św. Joanny Beretty Molly.

  Na witraż Św. Maksymiliana została złożona ofiara przez Wspólnotę Gruntową wsi Góra. Na witraż Św. Joanny Molly ofiarę złożyli: rodzice dzieci pierwszokomunijnych – jest to dar ołtarza, rodzice dzieci rocznicowych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu parafialnego. W obu oknach, w których są witraże wymieniono futryny na nowe, zainstalowano szyby ochronne oraz umieszczono witraże w ramach aluminiowych. Te inwestycje zostały pokryte z funduszu parafialnego. serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcą oraz całej Wspólnocie Parafialnej za ofiarność.

  OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  ogłoszenia parafialne >>

  WYPOMINKI

  Wypominki 2017/2018 >>

  PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

  PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA >>