Aktualności

Niedzielny porządek Mszy Św.

Przypominamy wiernym, że od niedzieli 5 września Msze Św. w tym dniu wg stałego porządku o godz.09.30, 11.00 i 18.00.

 

Zaproszenie do udziału w duchowych przygotowaniach do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej 3-11 września 2021 roku

Przewielebni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego! Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie! Wielkimi krokami zbliżamy się do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która będzie miała miejsce w niedzielę 12 września 2021 r. Zapewne wiele serc przepełnia radość, że zostaną oni zaliczeni w poczet błogosławionych.

Kardynał prezbiter Prymas Polski Prymas Tysiąclecia
Kardynał prezbiter Prymas Polski
Prymas Tysiąclecia

Diecezja warszawsko-praska – ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 1992 r. – wyrosła z dziedzictwa archidiecezji warszawskiej, której pasterzem był Prymas Tysiąclecia. Wiele miejsc na terenie naszej diecezji związanych jest w różny sposób z osobą Księdza Prymasa. Najbardziej znana jest Choszczówka – miejsce jego pracy, modlitwy i wypoczynku. Wypada również wspomnieć: parafię Kamieńczyk, skąd pochodzą rodzice Prymasa, a także gdzie są groby jego przodków, dom Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Fiszorze, gdzie Prymas kilkakrotnie przebywał na wakacjach i spotykał się z kard. Karolem Wojtyłą oraz macierzysty dom Instytutu Prymasowskiego w Warszawie przy ul. Marsa. Szczególną spuścizną jego pasterskiej troski o wiernych są 24 parafie naszej diecezji, które erygował kard. Wyszyński. Nasza wspólnota diecezjalna jest więc szczególnie zobowiązana, aby wyrazić Bogu wdzięczność za życie i posługę Prymasa Tysiąclecia. Chciałbym zatem – już dziś – poprosić Was o włączenie się w duchowe przygotowanie do uroczystości beatyfikacyjnej. Księży Proboszczów proszę zaś, aby w dniach od 3 do 11 września poprowadzili w swoich parafiach Nowennę, w której zawierzymy duchowe owoce beatyfikacji. W kolejne dni tej Nowenny będziemy z bp. Jackiem modlić się w różnych parafiach, które erygował kard. Wyszyński. Na czas wakacyjnego wypoczynku z serca Wam błogosławię, zawierzając to, co przed nami Bożej Opatrzności.

Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

czytaj więcej

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MISJOM PRZYPADAJĄCY W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6 stycznia 2020 r.

Wszyscy możemy wesprzeć misje – zachęca bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji ds. Misji w komunikacie na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Przypada on w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski tego dnia we wszystkich polskich parafiach zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Jak przypomina bp Mazur, ponad 5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości płynącej z wiary. „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za niesienie im Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie” – napisał w komunikacie. W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy wkrótce wyruszą na misje podziękował wszystkim za modlitwę i za troskę o misje w świecie.

Pełna treść komunikatu

List rektora UPJPII na Boże Narodzenie 2019

Drodzy Bracia i Siostry! Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym przedziwnie splatają się rozważania o życiu i śmierci. Najpierw w Wigilię wspominaliśmy pierwszych rodziców, przez których śmierć przyszła na świat, by w następnym dniu cieszyć się z narodzenia Zbawiciela. Dzisiaj Kościół ukazuje nam męczeńską śmierć diakona Szczepana, by jutro wspominać świętego Jana Apostoła, świadka Zmartwychwstania. W kolejnym dniu ponownie pochylimy się nad losem Świętych Młodzianków, męczenników. W ten sposób, doświadczając również w naszym życiu przemijania i śmierci, możemy pogłębić nadzieję na życie wieczne, które przyniósł nowonarodzony Jezus. Świadectwo takiej nadziei dotyka nas najgłębiej, gdy spotykamy się z wiarą młodej, umierającej osoby. W mijającym roku społeczności naszego Uniwersytetu Papieskiego przyszło pożegnać wielu bliskich zmarłych. Była wśród nich nasza studentka nauk o rodzinie, a jednocześnie poetka – Marta. Ostatni wiersz, jakim się z nami podzieliła, nosi tytuł Bezkres mojej wolności. Pisała w nim: „Najradośniejsza z radosnych prawd to ta – że nawet przykuta do szpitalnego łóżka mogę biec do Ciebie modlitwą, uwielbiać Cię, rozpamiętując Twe cuda Panie”.

Pełna treść listu rektora UPJPII na Boże Narodzenie 2019

Zaproszenie

WÓJT GMINY WIELISZEW
SOŁTYS WSI KRUBIN WRAZ Z RADĄ SOŁECKĄ
Serdecznie zapraszają wszystkich parafian na obchody Gminnych Dożynek, które odbędą się 14 września w Krubinie obok budynku Centrum Kulturalno-Sportowego przy ul. Jeziorna 40
Program imprezy:

 • 16:00 – Msza św. z poświęceniem plonów
 • 17:00-22:00 – koncert zespołów: Gotowi na wszystko, Formacja. Lenart

Dodatkowo: stoiska gastronomiczne, rękodzielnicze oraz dmuchaniec dla dzieci


Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 02 września, w poniedziałek o godz. 09.00. Spowiedź od godz.08.30

Uroczystość św. Bartłomieja Ap. – Odpust Parafialny – 24 sierpnia

  1. Uroczystość odpustową przeżywać będziemy wg następującego porządku:

  • piątek 23.08 – całodzienna adoracja, w ramach 40 godz. nabożeństwa i przygotowania modlitewnego do Odpustu.

   • Plan Adoracji:

– godz. od 08.00-09.00 Róża Pierwsza Św. Teresy z Lisen
– godz.09.00 -10.00 – Róża Św. Moniki
– godz.10.00 -11.00 – Róża Trzecia Św. Franciszka
– godz.11.00 -12.00 – Róża Czwarta – Św. Teresy z Avilla
– godz.12.00 -13.00 – Róża Piąta Św. Faustyny
– godz.13.00 -14.00 – Róża Szósta Św. Jana Pawła II
– godz.14.00 -15.00 – Róża Męska
– godz.15.00-16.00 – Lektorzy, ministranci i młodzież
– godz.16.00-17.00 – Schola, chór parafialny i dzieci
– godz.17.00 -18.00 – Nabożeństwo adoracyjne, prowadzi ks. proboszcz
– godz.18.00 – Msza św. z nieszporami o Św. Bartłomieju Ap.

 • sobota 24.08 – msze św. o godz.10.00, 16.00 i 18.00

  Po mszy św. o godz.18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Bartłomieja, adoracje relikwii św. Bartłomieja przez ucałowanie i Procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy wszystkich parafian.

 

Festiwal muzyki kameralnej i organowej

11 sierpnia o godz. 12.00 w Kościele parafialnym św. Bartłomieja ap. w Janówku odbędzie się festiwal muzyki kameralnej i organowej Powiatu Legionowski w koncercie wystąpią Karol Gołębiowski – organy, Romuald Gołębiowski – klarnet i saksofon. Zapraszamy na mszę św. o godz. 11 i koncert po mszy.

 

Diecezjalna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r.

Wielebni Duszpasterze, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie,

Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Diecezja nasza, która z każdym rokiem staje się liczebnie większa, ma ciągle za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach. Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Polecam odczytanie niniejszego listu na wszystkich Mszach Świętych niedzielnych, przed ogłoszeniami parafialnymi w pierwszą i drugą niedzielę sierpnia oraz jego publikację w eksponowanych miejscach komunikatorów, którymi posługują się parafie (strony internetowe, FB, gazetki parafialne).

Zalecam także bezterminowe włączenie tej intencji do modlitwy wiernych w każdy czwartek, na wszystkich Mszach Świętych sprawowanych w parafii.

Informacje zaczerpnięte ze strony diecezja.waw.pl

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

W naszym codziennym życiu, ale także w ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.

Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie chleba. Nawiązując do tego wydarzenia, Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że „cudowne rozmnożenie chleba, w czasie którego Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i podaje uczniom, aby nakarmić nim tłumy, jest zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego”.

więcej

Biskup Marek Solarczyk reprezentantem na XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie
3-28 października 2018, Rzym


Ojciec Święty Franciszek potwierdził wybór reprezentantów Konferencji Episkopatu Polski i ich zastępców na XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie. Wybór został dokonany przez polskich biskupów podczas zebrania plenarnego w dniach 13-14 marca 2018 roku.

Reprezentantami Konferencji Episkopatu Polski na Synodzie będą:
Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji
Bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski i przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Ponadto Ojciec Święty Franciszek potwierdził wybór zastępców członków Synodu, w razie gdyby któryś z nich nie mógł być obecny. Zastępcami członków Synodu są:
Bp Damian Bryl, biskup pomocniczy poznański i członek Komisji Wychowania Katolickiego
Bp Damian Muskus, biskup pomocniczy krakowski i członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

XV zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie odbędzie się w dniach 3-28 października 2018 r. Synod będzie obradował wokół tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.
Dod. Joanna Solak 26.06.2018 o 12.34, akt. 26.06.2018 o 12.41

Informacje zaczerpnięte ze strony diecezja.waw.pl

Ogłoszenie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego sanktuarium


W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 8 czerwca 2018 roku, bazylika mniejsza Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej zostanie ogłoszona sanktuarium Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Aktu ustanowienia sanktuarium dokona biskup Romuald Kamiński podczas Eucharystii o godzinie 19.00.
Odpust parafialny połączony jest z z nawiedzeniem Parafii przez Kopię Ikony MB Częstochowskiej, która w piątkowe popołudnie zostanie uroczyście powitana w świątyni parafialnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości.

czytaj więcej >>

Duch Święty przynagla nas – List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2018

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi, serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni (por. Dz 2, 4). Duch Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia nas do głoszenia ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi Świętemu rodzi się w świecie nadzieja i wzrasta Boża moc w życiu ludzi cierpiących z powodu niesprawiedliwości i różnorodnych niedomagań. W Jego świetle rozpoznajemy ostateczny cel swojego życia, a także wolność i godność dzieci Bożych.

czytaj więcej >>

Nowe witraże

Jak zapewne zorientowaliśmy się, zostały w ostatnim czasie zrealizowane inwestycje:

   • ocieplenie ławek
   • zamontowanie dwóch witraży – Św. Maksymiliana i Św. Joanny Beretty Molly.

Na witraż Św. Maksymiliana została złożona ofiara przez Wspólnotę Gruntową wsi Góra. Na witraż Św. Joanny Molly ofiarę złożyli: rodzice dzieci pierwszokomunijnych – jest to dar ołtarza, rodzice dzieci rocznicowych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu parafialnego. W obu oknach, w których są witraże wymieniono futryny na nowe, zainstalowano szyby ochronne oraz umieszczono witraże w ramach aluminiowych. Te inwestycje zostały pokryte z funduszu parafialnego. serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcą oraz całej Wspólnocie Parafialnej za ofiarność.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

ogłoszenia parafialne >>

WYPOMINKI

Wypominki 2017/2018 >>

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA >>