Miesiąc: marzec 2018

Archiwum

Archiwum

Dekret biskupi Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienie biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym na Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan.87 § 1 i kan. 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku […]